Amsterdam, Utrecht en Delft zijn de beste woonsteden

Middelgrote steden in opkomst in Residential Ranking JLL, hoofdstad wederom koploper

februari 04, 2020

Amsterdam is de beste woonstad in Nederland, gevolgd door Utrecht en Delft. Dat blijkt uit de Residential Ranking van JLL. Opvallend in de Ranking is de opkomst van de middelgrote steden. Naast Delft staan ook Amersfoort en Zwolle in de top 5 van beste woonsteden.

Opvallende bevindingen uit de JLL Residential Ranking:
- Middelgrote steden als Delft, Amersfoort, Zwolle en Almere zijn in opkomst door hun positieve economische ontwikkelingen en vooruitzichten, goede bereikbaarheid en demografie.
- In het algemeen profiteert Utrecht van demografische ontwikkelingen en snel stijgende prijzen. Ook het aantrekkelijke centrum en de kwaliteit van de Utrechtse woningen werken in het voordeel van de Domstad.
- Amsterdam profiteert van een hoge score op economische indicatoren, het voorzieningenniveau en de markt voor woningbeleggers die echter wel sterk onder druk staat als gevolg van regulering.
- Beleggers maken zich zorgen over onzekerheid in de markt. Problematiek rondom stikstof en PFAS zetten een rem op de ontwikkeling van nieuwe woningen. Prijsregulerende maatregelen vergroten de onzekerheid over rendementen.

De Residential Ranking is een objectieve meetlat voor de prestaties van Nederlandse woonsteden. Voor de ranking heeft JLL 84 gemeenten met meer dan 50.000 inwoners beoordeeld. 

De top 25 van de JLL Residential Ranking is als volgt:

Rank 2019

Gemeente

Score

1

Amsterdam

80,9%

2

Utrecht

78,2%

3

Delft

78,2%

4

Amersfoort

74,6%

5

Zwolle

71,9%

6

Almere

69,9%

7

Haarlemmermeer

69,2%

8

Arnhem

68,5%

9

Groningen

68,5%

10

The Hague

68,5%

11

Eindhoven

68,5%

12

Haarlem

68,1%

13

Rotterdam

68,0%

14

Rijswijk

67,3%

15

Tilburg

67,2%

16

Alkmaar

66,9%

17

Apeldoorn

66,5%

18

Schiedam

66,2%

19

Zeist

65,8%

20

Leiden

65,1%

21

Nijmegen

65,0%

22

Zaanstad

64,9%

23

Breda

64,4%

24

Den Bosch

64,4%

25

Gouda

64,3%


Amsterdam en Utrecht aan kop
De top 2 van de ranglijst blijft ten opzichte van 2017 ongewijzigd. Amsterdam staat bovenaan door zijn goede economische ontwikkelingen, het hoge voorzieningenniveau en de volwassen beleggersmarkt. Uitdagingen zijn er ook voor de hoofdstad. Zo worstelt Amsterdam met betaalbaarheid en krijgt het steeds meer te maken met sterke regulering voor nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat er een negatieve druk is op de investeringsbehoefte (minder nieuwbouw) waardoor het evenwicht tussen vraag en aanbod verder uit elkaar komt te liggen. 

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland, waardoor ook de prijzen en de belangstelling van beleggers in de lift zitten. Op de beleggersmarkt weet Utrecht Amsterdam zelfs van de koppositie te houden. Daarnaast profiteert Utrecht van haar centrale ligging in het land, hoog opgeleide bevolking en het feit dat de gemeente nog voldoende uitbreidingspotentie heeft.

Marktontwikkelingen
Het beleggingsvolume dat werd geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen bereikte de afgelopen jaren recordhoogtes. Interessante ontwikkeling is dat een steeds groter deel van deze investeringsdynamiek voor rekening komt van buitenlandse beleggers en dat de investeringsdynamiek langzaam verschuift naar middelgrote steden. Onder andere de beschikbaarheid van beleggingsproduct alsmede het feit dat deze gemeenten minder regulering kennen ten opzichte van enkele grote steden zorgt voor een groeiende interesse.

Jorn Thoomes, Head of Living Netherlands bij JLL: ‘Tezamen met de aanhoudende lage rente gaat deze ontwikkeling zorgen voor een verdere aanscherping van de aanvangsrendementen. We zien hier naar verwachting een driedeling ontstaan in de markt. Ten eerste in de grote steden blijft verdere aanscherping van de aanvangsrendementen beperkt door de al forse aanscherping de afgelopen jaren. Ten tweede gaan we een versnelde aanscherping zien in de middelgrote stede en ten derde blijven de aanvangsrendementen in de kleine gemeenten naar verwachting stabiel.’

Onzekerheid bij beleggers
De stikstofcrisis en PFAS-problematiek maken de toekomst van veel ontwikkelprojecten onzeker. Op de woningmarkt is de impact al enige tijd zichtbaar en ook in de komende jaren gaat deze problematiek het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten door het hele land drukken. Beleggers en ontwikkelaars hebben daarnaast te maken met stijgende bouwkosten en een toenemende onzekerheid over grondprijzen en regulerende maatregelen waarmee overheden de betaalbaarheid op peil proberen te houden.

Thoomes vult aan: ‘Om de stuwende werking van beleggingskapitaal voor de woningmarkt te behouden is het nodig dat de overheid het beleggingsklimaat blijft ondersteunen. Op nationaal niveau is beleid nodig dat zich richt op de ontwikkeling van koopwoningen om de doorstroom vanuit sociale en middenhuurwoningen te stimuleren. Ook voor grondprijzen en regulerende ingrepen op de woningmarkt zou op nationale schaal afstemming moeten plaatsvinden.’

JLL Residential Ranking
De huizenmarkt is volop in beweging en heeft sinds de vorige editie van deze ranglijst veel veranderingen ondergaan. De Ranking biedt inzicht in de wijze waarop die veranderingen in verschillende steden hun weerslag hebben gekregen. Voor 84 gemeenten heeft JLL de score vastgesteld op 37 indicatoren, verdeeld over acht categorieën. Het gaat daarbij om vastgoedindicatoren, maar over een brede selectie van economische en demografische indicatoren. Naast prestaties in het verleden, heeft JLL waar mogelijk indicatoren voor toekomstige prestaties meegewogen in de Ranking. Voor elke indicator is een score tussen 0% (de slechtst scorende gemeente) en 100% (de best scorende gemeente) vastgesteld, uiteindelijk resulterend in een index met een schaal van 0% tot 100%.

Download de volledige ranking en het bijbehorende rapport

About JLL


JLL (NYSE: JLL) is een toonaangevend zakelijk en financieel adviseur op het gebied van vastgoed en vermogensbeheer. JLL geeft vorm aan de toekomst van vastgoed voor een betere wereld. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie creëert JLL waardevolle kansen, bijzondere ruimtes en duurzame vastgoedoplossingen voor onze klanten, onze mensen en onze omgeving. JLL is een Fortune 500 bedrijf met een jaarlijkse omzet van 16,6 miljard, activiteiten in meer dan 80 landen en een wereldwijd personeelsbestand van bijna 95.000 medewerkers per 30 september 2021. JLL is de merknaam en een geregistreerd merk van Jones Lang LaSalle Incorporated. Voor meer informatie kijk op onze website: jll.nl.