Beroeps & Toezichtsinformatie

Inleiding

Deze pagina bevat de informatie die is vereist op grond van (inter)nationale wetgeving met betrekking tot Jones Lang LaSalle in Nederland.

De entiteiten die diensten aan opdrachtgevers leveren in Nederland zijn:

Onderneming

Land

Adres

KvK-nummer

Btw-nr.

Jones Lang LaSalle B.V.

Nederland

Parnassusweg 727, 1077 DG Amsterdam

34288231

NL 818751034B01

Tétris Design & Build B.V.

Nederland

Parnassusweg 727, 1077 DG Amsterdam

53323017

NL 850838009B01


Op de diensten die door Jones Lang LaSalle worden verleend zijn de schriftelijke voorwaarden van toepassing zoals overeengekomen met opdrachtgevers. Deze overeenkomsten worden, tenzij anders bepaald, beheerst door het Nederlands recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Contact

De statutaire vestiging van de genoemde entiteiten van Jones Lang LaSalle bevindt zich te Amsterdam, Nederland.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onze (statutaire) vestiging op +31 20 540 54 05 of per e-mail gericht aan een van onze medewerkers op nl.marketing@eu.jll.com

Professionele en andere registraties

(De taxatie afdeling van) JLL Nederland is gecertificeerd door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Klachten

Jones Lang LaSalle werkt op basis van de commitment de dienstverlening aan opdrachtgevers permanent te verbeteren. Mocht u een klacht hebben, dan wordt u verzocht eerst contact op te nemen met de persoon die uw zaak behandelt. Wanneer u meent dat dit niet gepast is of wanneer u niet tevreden bent met zijn/haar antwoord, neem dan contact op met:

Legal & Compliance : +31 20 540 54 05

Verzekeringen & Financiën

JLL’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering loopt via Lexington Insurance Company p/a Aon Risk Solutions, The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London, EC3V 4AN. Deverzekeraar is Lexington Insurance Company en de dekking ervan is wereldwijd, onder de polisvoorwaarden. Contact: insurance.contact@eu.jll.com

Geschillenbeslechting

De informatie aangaande geschillenbeslechting is te vinden in de overeenkomst tussen Jones Lang LaSalle en de opdrachtgever.