JLL Privacyverklaring

Ingangsdatum: December 2022

Wie zijn wij

Jones Lang LaSalle (JLL), samen met haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van advies- en managementdiensten voor vastgoed en investeringen.

Onze toewijding aan privacy

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zeer serieus. Deze verklaring legt uit hoe we dat doen. De verklaring beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met de persoonsgegevens die we bewaren, hoe we ze beschermen en wat uw privacyrechten zijn (indien toepasselijk). Onze aanpak voor het beheer en gebruik van persoonsgegevens staat beschreven in ons Privacybeleid.

Indien we deze Privacyverklaring aanpassen

JLL kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De aangepaste verklaring wordt op deze pagina gepubliceerd. Indien nodig wordt dit ook vermeld op onze homepage. U kunt deze pagina opnieuw bezoeken en alle gemaakte wijzigingen doorlezen.

Het is daarnaast net zo belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u hebben, nauwkeurig, accuraaten relevant zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen gedurende uw relatie met ons.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, zijn wij transparant over hoe we dat doen en hoe we ermee omgaan.

De onderstaande categorieën voor persoonsgegevens geven aan welke gegevens we mogelijk verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen en de derden waarmee we deze mogelijk delen. Klik op het + teken om de informatie weer te geven.

Afhankelijk van de aard van uw relatie met JLL (of onze dochterondernemingen en gelieerde entiteiten) en de producten/ mobiele apps of services die u gebruikt, verzamelen we mogelijk niet alle onderstaande persoonsgegevens.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U (rechtstreeks van de relatie).
 • Openbare registers.
 • Derden die ons digitale marketing- en analytische diensten bieden met gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën met een unieke identificator, zoals een advertentie-ID.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Betalingsverwerkers en andere financiële instituten.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
 • Derden die toegang verstrekken tot informatie die u openbaar maakt, zoals sociale mediaplatforms.
 • Uw computer en mobiele apparaten (automatisch) wanneer u onze websites, applicaties en online platforms bezoekt of gebruikt.
 • Cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën (automatisch) wanneer u onze websites of die van derden bezoekt.
 • Externe advertentiepartners en andere derden die digitale marketingdiensten leveren.
 • Derden die website- en online beveiligingsdiensten leveren.
 • Wanneer u contact met ons opneemt of ons bezoekt (automatisch), zoals wanneer wij telefoongesprekken opnemen in ons callcenter of CCTV-camera’s gebruiken. 
 • Uw mobiele apparaten en andere apparaten en applicaties die met het internet verbonden zijn (automatisch).
 • Wij ontlenen informatie uit de gegevens die wij van u en over u verkrijgen, zoals uw voorkeuren
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Ontvankelijkheid en dekking vaststellen voor producten/mobiele apps en diensten.
 • Het aan u aanbieden van onze diensten/mobiele apps en producten.
 • Het uitvoeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Het uitvaardigen van facturen en het innen van betalingen.
 • Het nakomen van betalingsverplichtingen.
 • Met u communiceren over onze producten, mobiele apps en diensten.
 • Het verwerven van vendor-/leveranciersproducten en -diensten, inclusief om de bijbehorende contractuele verplichtingen te beheren en vervullen.
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesses.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyses en marktonderzoek.
 • Adverteren en productpromotie, inclusief om contact met u op te nemen naar aanleiding van producten, diensten en onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Deelnemen aan gezamenlijke marketinginitiatieven.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps, diensten en advertenties te volgen voor dergelijke doeleinden.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden waarmee wij gezamenlijke marketing- en vergelijkbare overeenkomsten hebben gesloten.
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Betalingsverwerkers, financiële instituten en anderen, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en voor authenticatie, beveiliging en fraudepreventie.
 • Derden die ons van fysieke communicatie voorzien, zoals postdiensten en koeriers.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/diensten
 • Derden die data-analyse- en marketingdiensten leveren, zoals de sociale mediaplatforms die onze advertenties tonen, leveranciers van website/e-mail-optimalisatie, vendors van e-mailmarketing en van data-analyse.
 • Externe partners voor netwerkadvertenties.
 • Derden die ondersteunen in onze informatietechnologie en beveiligingssoftware.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Betalingsverwerkers en andere financiële instituten.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
 • Uw mobiele apparaten
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Ontvankelijkheid en dekking vaststellen voor producten/mobiele apps en diensten.
 • Het aan u aanbieden van onze diensten/mobiele apps en producten.
 • Het uitvoeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Het uitvaardigen van facturen en het innen van betalingen.
 • Het nakomen van betalingsverplichtingen.
 • Met u communiceren over onze producten, mobiele apps en diensten.
 • Het beantwoorden van uw verzoeken.
 • Het verwerven van vendor-/leveranciersproducten en -diensten, inclusief om de bijbehorende contractuele verplichtingen te beheren en vervullen.
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesses.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyses en marktonderzoek.
 • Adverteren en productpromotie, inclusief om contact met u op te nemen naar aanleiding van producten, diensten en onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Deelnemen aan gezamenlijke marketinginitiatieven.
 • Het voeren, toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze IT-systemen, websites, applicaties, databases en apparaten.
 • Het toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze faciliteiten, materiaal en ander eigendom.
 • Het detecteren van beveiligingsincidenten en andere frauduleuze activiteiten.
 • Het controleren, onderzoeken en uitvoeren van naleving met onze beleidsmaatregelen, product-/ dienstvoorwaarden en wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps en diensten te volgen voor dergelijke doeleinden.
 • Om een download van een app op te zetten, uit te voeren of te beëindigen. 
 • Om u op de hoogte te stellen van updates voor of nieuwe functies van onze apps die mogelijk van belang voor u zijn.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden waarmee wij gezamenlijke marketing- en vergelijkbare overeenkomsten hebben gesloten.
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Betalingsverwerkers, financiële instituten en anderen, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en voor authenticatie, beveiliging en fraudepreventie.
 • Derden die ons berichten leveren, zoals de postdienst en koeriers.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten
 • Derden die data-analyse- en marketingdiensten leveren, zoals de sociale mediaplatforms die onze advertenties tonen, leveranciers van website/e-mail-optimalisatie, vendors van e-mailmarketing en van data-analyse.
 • Externe partners voor netwerkadvertenties.
 • Derden die ondersteunen in onze informatietechnologie en beveiligingssoftware.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Openbare registers.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Betalingsverwerkers en andere financiële instituten.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Het uitvaardigen van facturen en het innen van betalingen.
 • Het nakomen van betalingsverplichtingen.
 • Het vervullen van de diensten die u heeft aangevraagd.
 • Ontvankelijkheid voor bepaalde diensten vaststellen. 
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesses.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyses en marktonderzoek.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps en diensten te volgen voor dergelijke doeleinden.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Betalingsverwerkers, financiële instituten en anderen, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en voor authenticatie, beveiliging en fraudepreventie.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
 • Wanneer u contact met ons opneemt of ons bezoekt (automatisch), zoals wanneer wij telefoongesprekken opnemen in ons callcenter of CCTV-camera’s gebruiken.
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Het nakomen van betalingsverplichtingen.
 • Het voeren, toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze IT-systemen, websites, applicaties, databases en apparaten.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Betalingsverwerkers, financiële instituten en anderen, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en voor authenticatie, beveiliging en fraudepreventie.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Uw computer en mobiele apparaten (automatisch) wanneer u onze websites bezoekt of gebruikt.
 • Uw mobiele apparaten en andere apparaten en applicaties die met het internet verbonden zijn (automatisch).
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Ontvankelijkheid en dekking vaststellen voor producten/mobiele apps en diensten.
 • Het detecteren van beveiligingsincidenten en andere frauduleuze activiteiten.
 • Het controleren, onderzoeken en uitvoeren van naleving met onze beleidsmaatregelen, product-/ dienstvoorwaarden en wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps en diensten te volgen voor dergelijke doeleinden.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die ondersteunen in onze informatietechnologie en beveiligingssoftware.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Uw mobiele apparaten (automatisch) wanneer u onze websites bezoekt of gebruikt.
 • Uw mobiele apparaten en andere apparaten en applicaties die met het internet verbonden zijn (automatisch).
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Om u op de hoogte te stellen van updates voor of nieuwe functies van onze apps die mogelijk van belang voor u zijn. 
 • We evalueren mogelijk uw interesse in en het functioneren van onze app door uw gebruik ervan vast te leggen en te analyseren
 • Om uw gebruik van onze apps mogelijk te maken, door gebruik te maken van uw locatiegegevens en stemopnames 
 • Om onze app te verbeteren door geaggregeerde mobiele interactielogboeken vast te leggen in productiesystemen (alleen geanonimiseerd, geaggregeerd)
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren
 • Organisaties die de producten/mobiele apps of diensten ondersteunen die we bieden
 • Iedereen waartoe u ons toestemming geeft mee te delen
 • Officiële instanties om criminele activiteit te detecteren en voorkomen, zoals witwaspraktijken, diefstel, fraude, terrorisme en cybercriminaliteit

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • Derden die ons digitale marketing- en analytische diensten bieden met gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën met een unieke identificator, zoals een advertentie-ID.
 • Derden die toegang verstrekken tot informatie die u openbaar maakt, zoals sociale mediaplatforms.
 • Uw computer en mobiele apparaten (automatisch) wanneer u onze websites, applicaties en online platforms bezoekt of gebruikt.
 • Cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën (automatisch) houden bepaalde browseractiviteiten bij wanneer u onze websites of die van derden bezoekt.
 • Cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën (automatisch) houden bepaalde activiteiten bij in e-mails die we versturen voor marketingsdoeleinden, zoals of de ontvanger een link heeft geopend en andere dergelijke handelingen heeft verricht. 
 • Externe advertentiepartners en andere derden die digitale marketingdiensten leveren.
 • Derden die website- en online beveiligingsdiensten leveren.
 • Uw mobiele apparaten en andere apparaten en applicaties die met het internet verbonden zijn (automatisch).
 • Wij ontlenen informatie uit de gegevens die wij van u en over u verkrijgen, zoals uw voorkeuren
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Ontvankelijkheid en dekking vaststellen voor producten/mobiele app en diensten.
 • Het aan u aanbieden van onze diensten/mobiele apps en producten.
 • Het uitvoeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesse en op basis daarvan onze website, advertenties, producten/mobiele apps en diensten aanpassen.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyse.
 • Het succes meten van marketingcampagnes en het vaststellen van de effectiviteit van en het optimaliseren van onze promotie- en marketingactiviteiten.
 • Het verbeteren van de functionaliteit en het ontwerp van onze website, e-mails of pagina’s op sociale media. 
 • Adverteren en productpromotie, inclusief om contact met u op te nemen naar aanleiding van producten, diensten, nieuws en onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Het voeren, toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze IT-systemen, websites, applicaties, databases en apparaten.
 • Het controleren, onderzoeken en uitvoeren van naleving met onze beleidsmaatregelen, product-/ dienstvoorwaarden en wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps en diensten te volgen voor dergelijke doeleinden.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden waarmee wij gezamenlijke marketing- en vergelijkbare overeenkomsten hebben gesloten.
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die data-analyse- en marketingdiensten leveren, zoals de sociale mediaplatforms die onze advertenties tonen, leveranciers van website/e-mail-optimalisatie, vendors van e-mailmarketing en van data-analyse.
 • Externe partners voor netwerkadvertenties.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Openbare registers.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Ontvankelijkheid en dekking vaststellen voor producten/mobiele app en diensten.
 • Het aan u aanbieden van onze diensten/mobiele apps en producten.
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesses.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyses en marktonderzoek.
 • Adverteren en productpromotie, inclusief om contact met u op te nemen naar aanleiding van producten, diensten en onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Deelnemen aan gezamenlijke marketinginitiatieven.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die ons berichten leveren, zoals de postdienst en koeriers.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die data-analyse- en marketingdiensten leveren, zoals de sociale mediaplatforms die onze advertenties tonen, leveranciers van website/e-mail-optimalisatie, vendors van e-mailmarketing en van data-analyse.
 • Derden die ondersteunen in onze informatietechnologie en beveiligingssoftware.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Openbare registers.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
 • Wij ontlenen informatie uit de gegevens die wij van u en over u verkrijgen, zoals uw voorkeuren
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Ontvankelijkheid en dekking vaststellen voor producten/mobiele app en diensten.
 • Het aan u aanbieden van onze diensten/mobiele apps en producten.
 • Het uitvoeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Het uitvaardigen van facturen en het innen van betalingen.
 • Met u communiceren over onze producten, mobiele apps en diensten.
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesses.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyses en marktonderzoek.
 • Adverteren en productpromotie, inclusief om contact met u op te nemen naar aanleiding van producten, diensten en onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Het voeren, toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze IT-systemen, websites, applicaties, databases en apparaten.
 • Het toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze faciliteiten, materiaal en ander eigendom.
 • Het detecteren van beveiligingsincidenten en andere frauduleuze activiteiten.
 • Het controleren, onderzoeken en uitvoeren van naleving met onze beleidsmaatregelen, product-/ dienstvoorwaarden en wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps en diensten te volgen voor dergelijke doeleinden.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Betalingsverwerkers, financiële instituten en anderen, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en voor authenticatie, beveiliging en fraudepreventie.
 • Derden die ons berichten leveren, zoals de postdienst en koeriers.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die ondersteunen in onze informatietechnologie en beveiligingssoftware.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • Wanneer u contact met ons opneemt of ons bezoekt (automatisch), zoals wanneer wij telefoongesprekken opnemen in ons callcenter of CCTV-camera’s gebruiken.
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Het uitvoeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Het analyseren en beter begrijpen van uw behoeften, voorkeuren en interesses.
 • Het voeren van interne bedrijfsanalyses en marktonderzoek.
 • Het voeren, toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze IT-systemen, websites, applicaties, databases en apparaten.
 • Het toegang bieden tot, controleren van en beveiligen van onze faciliteiten, materiaal en ander eigendom.
 • Het detecteren van beveiligingsincidenten en andere frauduleuze activiteiten.
 • Het controleren, onderzoeken en uitvoeren van naleving met onze beleidsmaatregelen, product-/ dienstvoorwaarden en wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u en uw apparaat/apparaten te identificeren voor alle hierboven beschreven doeleinden, inclusief om uw gebruik van en interactie met producten/mobiele apps en diensten te volgen voor dergelijke doeleinden.
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die ondersteunen in onze informatietechnologie en beveiligingssoftware.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.

Bronnen van de categorie van persoonsgegevens
 • U.
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegden/bestuurders.
 • Betalingsverwerkers en andere financiële instituten.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten en andere derden die de door u verstrekte gegevens verifiëren.
Doeleinde van de categorie van persoonsgegevens
 • Het uitvaardigen van facturen en het innen van betalingen.
 • Het nakomen van betalingsverplichtingen.
 • Het detecteren van beveiligingsincidenten en andere frauduleuze activiteiten.
 • Het controleren, onderzoeken en uitvoeren van naleving met onze beleidsmaatregelen, product-/ dienstvoorwaarden en wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het voldoen aan wettelijke en regelgevingsverplichtingen.
 • Om u te identificeren voor alle hierboven genoemde doeleinden
Derden waarmee wij de categorie van persoonsgegevens delen voor een zakelijk of commercieel doeleinde
 • JLL-werknemers die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Andere entiteiten binnen de JLL-groep die ons helpen onze diensten te leveren.
 • Competente/wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Derden die fulfillmentdiensten leveren in verband met onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Betalingsverwerkers, financiële instituten en anderen, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en voor authenticatie, beveiliging en fraudepreventie.
 • Andere derden, indien noodzakelijk, voor het afronden van transacties en het leveren van onze producten/mobiele apps en diensten.
 • Derden die ondersteunen in het voorkomen, detecteren en beperken van fraude.
 • Bureaus voor consumentenrapporten.
 • Onze advocaten, auditors en adviseurs.
 • Gerechtelijke en regelgevende instanties en andere derden zoals wettelijk verplicht.
Onze juridische grondslag voor het verwerken van uw gegevens

We baseren ons op de toepasselijke juridische grondslagen onder de toepasselijke privacywetgeving voor verwerking van persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens (bijzondere categorie) – dit omvat de verwerking van persoonsgegevens waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, waar de verwerking noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen inzake werkgeverswetgeving te voldoen, daar waar u ons toestemming heeft gegeven of waar dit ons legitiem belang is. Verwerking uit een legitiem belang betekent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering en voor het bieden van de diensten die bij ons zijn aangevraagd. We verzamelen gegevens die u vrijwillig verstrekt of die zijn verstrekt namens u. Indien u ons de benodigde gegevens niet verstrekt, dan kunnen wij u bepaalde producten/mobiele apps en diensten mogelijk niet aanbieden.

Waar wij uw gegevens bewaren en verwerken

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen, overdragen en bewaren buiten het land van oorsprong. Ze kunnen verwerkt worden door onze medewerkers of door onze leveranciers buiten het land van oorsprong. In deze gevallen streven wij ernaar de gegevens te beveiligen en voldoende te beschermen. Dit gebeurt op basis van besluiten over de toereikendheid of toepassing van geschikte veiligheidsmaatregelen (zoals door Standaard Contractclausules). 

De veiligheid van uw gegevens

Wij verbinden ons ertoe de geschikte veiligheidsmaatregelen te treffen voor de bescherming van persoonsgegevens, ongeacht de opslaglocatie en of ze zijn opgeslagen in elektronische of manuele vorm. Hiertoe kunnen we verschillende mechanismen toepassen, afhankelijk van waar de gegevens zijn opgeslagen en van de relatie tussen JLL en de ontvangende organisatie.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We streven ernaar uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig voor legitieme doeleinden of om wettelijke redenen. Na deze periode verwijderen we de gegevens op veilige en betrouwbare wijze.

Uw rechten inzake Persoonsgegevens

Waar toepasbaar heeft u toegang tot de volgende rechten over uw persoonsgegevens. Om een van deze rechten uit te oefenen gebruikt u ons online formulier voor verzoeken inzake rechten betreffende persoonsgegevens:

 • Een kopie van door ons bewaarde gegevens aanvragen (recht op inzage)

U kunt een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. In de meeste gevallen zijn er geen kosten verbonden aan dit proces. U kunt de door u verstrekte gegevens ook aanvragen in een elektronisch formaat.

 • Recht op gegevensportabiliteit

Vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming of een overeenkomst, dan kunt u in sommige gevallen vragen dat JLL uw persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een andere organisatie.

 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Als u om een bepaalde reden niet wilt dat we uw persoonsgegevens bewaren of gebruiken, kunt u ons vragen deze te wissen. Het kan zijn dat wij om juridische redenen delen van uw persoonsgegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke eis.

Met betrekking tot marketingsdoeleinden voegen wij uw naam toe aan een suppressielijst, zodat u in de toekomst niet wordt benaderd indien u staat geregistreerd als een potentiële klant. 

Alleen binnen de AVG: dit recht is alleen van toepassing wanneer verwerking plaatsvond op basis van toestemming en deze toestemming nu is ingetrokken. Verder is dit alleen van toepassing wanneer de verwerking onnodig, irrelevant, overmatig, verlopen of onwettig is of wanneer JLL een wettelijke plicht heeft de gegevens te wissen.

 • Verbetering van uw gegevens (recht op rectificatie en aanvulling)

Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren, onjuist zijn, controleren en waar nodig corrigeren we deze. Wij streven ernaar persoonsgegevens te bewaren die nauwkeurig, relevant en actueel zijn.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist of problemen heeft met hoe wij uw gegevens hebben verwerkt. De meeste beperkingen gelden voor een bepaalde periode, waarin JLL de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens controleert of haar legitieme belang voor verwerking overweegt.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Afhankelijk van de toepasselijke privacywetgeving kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uit een vermeend legitiem belang verwerken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer JLL kan aantonen dat zij een wettelijke verplichting of dwingend legitiem belang heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Ons contact met u stoppen

Heeft u ons toestemming gegeven om u te voorzien van marketing en informatie, dan kunt u uw toestemming op ieder moment herroepen door een e-mail te sturen naar unsubscribe@jll.com.

Alleen voor inwoners van Californië

Inwoners van Californië zoals bepaald in de California Consumer Privacy Act (CCPA) vragen wij onze Aanvullende Privacyverklaring te lezen. Deze beschrijft uw rechten en de regelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Een melding maken of een vraag stellen

Als u een melding wenst te maken inzake onze afhandeling van persoonsgegevens, neem dan contact op via ons online formulier voor privacy-gerelateerde meldingen of e-mail ons via PrivacyEnquiries@jll.com. Bent u niet tevreden met hoe wij een klacht verwerken, dan kunt u contact opnemen met uw Autoriteit Gegevensbescherming of de vergelijkbare instelling in uw staat of land, indien van toepassing.

U kunt tevens contact met ons opnemen over kwesties inzake de privacy van gegevens door te schrijven naar JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - t.a.v.: Global Head of Privacy.

Voor alle vragen die niet gaan over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via jll.com/contact us.