Views

Volunteer month

Binnen JLL Nederland dopen wij de maand juni ieder jaar om tot Volunteer Month. Sinds 2020 zetten wij ons collectief in om tijdens deze maand iets terug de doen voor de lokale gemeenschappen waarin we wonen en werken en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Beach clean-up in Zandvoort

Iedere werknemer besteed tijdens onze JLL Volunteer Month minstens 4 uur aan vrijwilligerswerk naar keuze.

Voedselbank in Amsterdam Noord

Taalcafé in Amsterdam West.

Dit jaar (2022) organiseerden onze collega’s onder andere een ‘beach clean-up’, een ‘canal clean-up’ werd er gekookt, gegeten, gebingood en gewandeld met ouderen, werden vluchtelingen geholpen bij de Nederlandse taal en werd de Voedselbank ondersteund.

Canal clean-up in de grachten van Amsterdam

Bingo in verzorgingshuis de Gooyer