Artikel

Krapte in de zoektocht naar geschikte huisvesting voor zowel consumenten als bedrijven

januari 02, 2024

• Krapte in de zoektocht naar geschikte huisvesting is het overkoepelende thema voor zowel consumenten als bedrijven

• Woningen, kantoren en bedrijfsruimte kunnen momenteel niet/nauwelijks worden gebouwd: hoge grondprijzen, hoge bouwprijzen en lagere opbrengsten. Hierdoor zal de krapte verder toenemen.

• Enkele feiten van de 50 grootste gemeenten (gemeten op basis van inwoners):
    o Er wonen momenteel circa 8,3 miljoen mensen verdeeld over 4,1 miljoen huishoudens in 3,9     miljoen woningen
    o Staat er circa 70,6 miljoen m² bedrijfsmatig vastgoed met gemiddeld slechts 2,2% leegstand
    o En staat er circa 37,2 miljoen m² kantorenvastgoed met een gemiddelde leegstand van 5,8%

Totale kraptescore (opgebouwd uit 3 scores en totaal 6 indicatoren) 

Methodiek
Kantoren: actuele leegstand en verhouding tussen aanbod en vraag over de afgelopen 3 jaar. Voor beide variabelen is een ranking gemaakt waarna een relatieve score is berekend
Bedrijfsruimte: actuele leegstand en verhouding tussen aanbod en vraag over de afgelopen 3 jaar. Voor beide variabelen is een ranking gemaakt waarna een relatieve score is berekend
Wonen: krapte-indicator NVM en verhouding huishoudens tov aantal woningen. Voor beide variabelen is een ranking gemaakt waarna een relatieve score is berekend
Totaal: gemiddelde score van iedere sector

Verklaring van de top 10
1. Roosendaal: gemeente met circa 77.000 inwoners en ongeveer 35.000 huishoudens en ongeveer hetzelfde aantal woningen. Hierdoor is de kraptescore op de woningmarkt wat lager. Omdat Roosendaal te midden van een logistieke hotspot ligt is er een relatief groot tekort op de bedrijfsruimtemarkt (bedrijventerreinen). Er is een leegstandspercentage van slechts 0,7% op de bedrijventerreinen.

2. Breda: Evanals Roosendaal gelegen in de regio West-Noord-Brabant een gebied dat zich kenmerkt door een groot tekort op de bedrijfsruimtemarkt. De gemeente Breda heeft slechts een leegstand van 0,8%. Op de kantorenmarkt kampt de gemeente met een leegstand van circa 4,2%. Wat betreft wonen huisvest Breda circa 90.300 huishoudens en beschikt de gemeente over ongeveer 86.700 woningen.

3. Utrecht: Een van de grote gemeenten in de top 10.  Utrecht kent het grootste tekort in de woningmarkt. Zowel op de krapte-indicator als het absolute tekort scoort Utrecht hoog. Ook op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt kent Utrecht de nodige uitdagingen met een leegstand van respectievelijk 4,4% en 1,9%. 

4. Nijmegen: de gemeente Nijmegen kenmerkt zich vooral door een hoge score op zowel de woning- als bedrijfsruimtemarkt. Op de markt voor bedrijfsruimte heeft Nijmegen een leegstand van slechts 0,7%. En met circa 99.400 huishoudens en 84.600 woningen heeft de gemeente ook een vrij grote krapte op de woningmarkt

5. Westland: gelegen in de randstad tussen Rotterdam en Den Haag kenmerkt de gemeente zich door krapte op de woningmarkt. Circa 49.300 huishoudens en 47.000 woningen. Westland is ook bekend vanwege het grote glastuinbouwcluser en aanverwante bedrijfsfunctie. Hierdoor kent de gemeente ook een groot tekort op de bedrijfsruimtemarkt (leegstand van 0,9%) 

Gebruikte bronnen
NVM, krapte-indicatoren woningen
CBS, meest recente wijk- en buurtdata
PDOK, BAG, oppervlakte en functie gebouwen en grond 
JLL, data van gebouwen, aanbod en vraag van Q3 2023