Ethics everywhere

JLL staat voor compromisloze integriteit en het hoogste ethische gedrag. Wij zijn trots op de wereldwijde reputatie die we hebben opgebouwd en doen er alles aan om deze te beschermen en continu te verbeteren.

Onze inzet voor
ethiek en integriteit

Wij zijn trots op de kwaliteit van ons werk, de mogelijkheden voor persoonlijke groei die we onze mensen bieden en de bijdrage die we leveren aan onze omgeving. 

Waardering

Van alles wat we doen, zijn we bovenal trots op de kwaliteit van ons werk, de mogelijkheden voor persoonlijke groei die we onze mensen bieden en de bijdrage die we leveren aan onze omgeving. We zijn verheugd en vereerd dat gerespecteerde organisaties ons succes erkennen.


 

2008-2023

2008-2022

Laat iets van je horen - jouw acties doen ertoe!

Als je je zorgen maakt over, getuige bent van of vermoedt dat bepaalde handelingen onverenigbaar zijn met onze Code of Ethics of de wet, trek aan de bel zodat we passende maatregelen kunnen nemen.
We tolereren geen enkele vorm van vergelding jegens iemand die te goeder trouw een probleem of klacht meldt.  Bel anoniem met onze 24/7 Ethics Everywhere-hulplijn of dien een online melding in.