Welzijn van huurders bepaalt het succes voor beleggers

Fysiek en mentaal welzijn heeft bewezen positieve impact op prestaties van werknemers

februari 15, 2018

Investeerders die hun kantoren toekomstbestendig willen maken, doen er verstandig aan om ruimtes in te richten die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers. Te denken valt aan fitnessruimtes en plekken waar bijvoorbeeld voedingsdeskundigen of medische consultants zich kunnen vestigen. Onderzoek van JLL wijst uit dat aandacht voor gezondheid en welzijn significant de meeste potentiële impact heeft op de prestaties van medewerkers.

Deze bevindingen komen uit JLL’s nieuwe rapport Workplace – powered by Human Experience: an investor perspective​, waarin wereldwijd ruim 7300 medewerkers zijn ondervraagd. Het doel van dit rapport was inzicht krijgen in hoe vastgoed en ‘werkplekervaring’ de bedrijfsprestaties kunnen stimuleren en betrokkenheid en voldoening bij medewerkers vergroten. In dit onderzoek borduurt JLL voort op het onderzoek Workplace – powered by Human Experience uit 2017. Dit nieuwe rapport overziet de kwestie vanuit het perspectief van de belegger. Ook is er een vertaalslag gemaakt naar wat het nieuwe tijdperk van Human Experience betekent voor gebouwen, portefeuilles en beleggingsstrategieën. Aansluitend is het rapport voorzien van advies richting de belegger: wat kan deze doen om op dit vlak een voortrekkersrol te spelen en zo een onderscheidende positie te creëren? 

Dré van Leeuwen, Head of Capital Markets bij JLL Nederland, zegt: “Beleggers en ontwikkelaars moeten vandaag de dag meer begrip hebben voor hoe bedrijven en hun medewerkers werkruimtes benutten en zich er gedragen. Gezonde, tevreden medewerkers moeten helpen huurinkomsten te optimaliseren. De meest competitieve kantoren stimuleren een open dialoog tussen eigenaren, huurders en medewerkers.”

Belangrijkste inzichten uit het rapport: 

Er is wereldwijd vraag naar flexibele werkplekken, maar er is geen one-size-fits-all oplossing. Flexibele werkplekken zijn al aardig ingeburgerd in China en de Verenigde Staten - 58% en 49% van de werknemers spendeert in die landen meer dan één dag per maand op andere werkplekken dan hun standaard, traditionele werkplek. In Nederland is dit nog 22%, maar groeit de vraag en aanbod naar flexibele werkplekken snel. Slimme investeerders spelen in op die nieuwe, flexibele manier van werken en begrijpen lokale marktnuances.  

Beleggers kunnen een voorsprong nemen op de concurrentie, door huurders te ondersteunen in de strijd om talent. Gemeenschappelijke ruimtes in een kantoor, gedeelde werkplekken en de aanwezigheid van gezondheids- en welzijnsruimtes hebben een enorme én effectieve aantrekkingskracht op (potentiële) medewerkers. Beleggers kunnen huurders ondersteunen door een mix te bieden van ruimtes om in (samen) te werken en innovatieve ruimtes, zoals sport- en yogazalen die ook buiten kantoortijden beschikbaar zijn. Het gevolg: de grens tussen werk en vrijetijd vervaagt. Beleggers profiteren van extra inkomsten, omdat de vraag van gebruikers dan meer gaat schommelen tussen piekuren en daluren. 

Medewerkerstevredenheid, -prestaties en -welzijn zijn de nieuwe maatstaven voor succes. Slechts 51% van de medewerkers geeft aan volledig effectief te kunnen werken op de eigen werkplek. Om de prestaties van medewerkers te stimuleren, geven bedrijven steeds meer prioriteit aan beleving. Voor beleggers betekent dit dat de traditionele maatstaven voor succes niet langer het complete verhaal vertellen. Zij dienen ook factoren als medewerkerstevredenheid mee te nemen om een compleet beeld te kunnen schetsen. Deze factoren zijn namelijk tegenwoordig belangrijke graadmeters voor de zaken die er voor de belegger écht toe doen: huurinkomsten, bezettingsgraad, en investeringsuitgaven. 

“Deze wensen van medewerkers zorgen ervoor dat beleggingsstrategieën en daarmee beleggers zich nu veel meer focussen op de juiste gebouwen met het als doel het aantrekken van talent” voegt Van Leeuwen​ toe.