Aanbod kantorenvastgoed bepalend voor verdere groei van Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven biedt unieke investerings- en ontwikkelmogelijkheden

april 10, 2018

Brainport Eindhoven heeft eind 2016 de Mainport status verkregen en kampt nu met serieuze groeipijnen. De kantorenmarkt loopt vast door gebrek aan kwaliteit, maar de oplossing voor dit probleem ligt dieper. In de kantorenmarkt special Brainport Eindhoven geeft JLL zijn visie op de kansen die deze regio te bieden heeft. 

Brainport presteert beter dan het nationaal gemiddelde

Brainport Eindhoven is een van de slimste regio’s ter wereld met meer dan vier patentaanvragen per dag. Met een economische groei (+3,8%) die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (+3,3% in 2017) wordt duidelijk dat Brainport bovengemiddeld bijdraagt aan de nationale economische groeicijfers. 

De sterke economische prestatie heeft een positieve invloed op de kantorenmarkt in de Brainport regio. Met name Eindhoven, en specifiek het stationsgebied, de High Tech Campus Eindhoven en sinds kort de Brainport Industries Campus, hebben een sterke dynamiek laten zien In 2017 waren deze drie locaties verantwoordelijk voor 63% van het totale opnamevolume (74.000 m2). Als gevolg van de sterke gebruikersvraag, alsmede de vele transformatieprojecten, zien we een daling van het aanbod en een groeiende schaarste aan A-kwaliteit kantorenvastgoed. Dit beeld beperkt zich echter tot de toplocaties zoals het stationsgebied. Hierdoor stijgen de prijzen van kantorenvastgoed voor zowel de huurders als investeerders.

Ondanks de huidige ontwikkelpijplijn gaat de krapte op deze toplocaties nog enige jaren aanhouden. De nieuwbouwpijplijn welke ontwikkeld gaat worden lijkt namelijk grotendeels voorverhuurd. Tevens gaat nieuw aanbod pas omstreeks 2021/2022 de commerciële verhuurmarkt betreden. 

Frans Landmeter, directeur JLL Eindhoven: “De nieuwbouw voor de komende jaren is naar alle waarschijnlijkheid te beperkt om aan de toekomstige vraag te voldoen. We moeten strategischer gaan kijken naar de mogelijkheden rondom het stationsgebied en andere toplocaties, anders gaan we mogelijke gebruikers mislopen wat een nadelig effect heeft voor de groei van de regio.” 

Investeringen noodzakelijk

Vorige maand is € 130 miljoen toegezegd vanuit het Rijk voor investeringen ten behoeve van verbeteringen van het innovatie ecosysteem. Aanvullend wordt deze kabinetsperiode maar liefst € 370 miljoen uitgetrokken om internationale kenniswerkers naar de lichtstad te trekken en te behouden én het voorzieningenniveau te verbeteren. Echter om een nationale en internationale toplocatie te blijven, zijn meer investeringen in de Brainport regio noodzakelijk. In de Brainport Nationale Actieagenda is vastgesteld dat er nog eens € 10,3 miljard nodig is waarvan 80% een publieke investering is. De rest dient vanuit het bedrijfsleven te komen. 

Landmeter voegt toe: “Zonder investeringen komt de regio steeds verder op slot te zitten. De toegezegde investeringen in mobiliteit en leefbaarheid zijn noodzakelijk om de verdere groei van de Brainport Eindhoven regio te faciliteren. Dit momentum biedt investeerders de kans om te kijken naar investerings- en ontwikkelmogelijkheden in deze regio. We zien al steeds meer (inter)nationale beleggers interesse tonen in kantorenvastgoed in Eindhoven. Dit werd met name duidelijk na de recente verkoop van een aantal gebouwen aan het Kennedyplein waaronder de Kennedytoren.”

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.