JLL lanceert NL Unlimited

• Investeringskansen in nieuwe, toekomstbestendige gebieden

• Potentie voor circa 600 hectare verouderde bedrijventerreinen in de vijf grootste steden

• Het bedienen én verbinden van een grote groep huurders, scale-ups en gevestigde bedrijven

maart 26, 2019

​De markt voor commercieel vastgoed staat onder druk, verandert snel en vraagt om innovatieve oplossingen. Bedrijven hebben moeite om geschikte huisvesting te vinden. Tegelijkertijd zijn er veel gebouwen en werkgebieden die de ontwikkelingen in de markt niet meer kunnen bijbenen. Met NL Unlimited verbindt JLL vraag en aanbod op plekken waar dat eerder niet lukte.

Toekomstbestendig

Binnen NL Unlimited gaat een team - samengesteld uit alle sectoren en disciplines van JLL - gebruikers en eigenaren begeleiden bij nieuwe vastgoeduitdagingen. In veel gevallen gaat het om commercieel vastgoed dat zijn oorspronkelijke functie is kwijtgeraakt. Leegstaande winkelpanden en verlaten fabrieken op oudere binnenstedelijke bedrijventerreinen worden toekomstbestendig door aan te sluiten op de wensen van nu en de toekomst.

Uitgangspunt in de aanpak van NL Unlimited is het ontwikkelpotentieel van gebieden en gebouwen. Dat betekent dat niet langer de functie van een object centraal staat, maar de wensen en eisen van beslissers en gebruikers van morgen. Een nieuwe generatie huurders en investeerders voelt zich aangetrokken tot gebieden waar wonen en werken worden gecombineerd met leisure. Door digitalisering en flexibilisering is er steeds meer behoefte aan plekken waar collega’s elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Toekomstbestendigheid vraagt dus om vernieuwende concepten en een uitgebalanceerde mix van functies.

Het aantal kansrijke locaties is groot. Ondernemers op bedrijventerreinen in de stad hebben meer ruimte nodig en verhuizen naar de buitengebieden. Door veranderende regelgeving (milieuzones) moeten sommige bedrijven ook vertrekken naar locaties buiten de stad en komt veel ruimte vrij voor nieuwe bedrijvigheid. Daarnaast liggen er kansen voor bedrijventerreinen die technisch, economisch of door een andere oorzaak verouderd zijn. Uit onderzoek van JLL blijkt dat in de grote vijf steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) ongeveer 5% (circa 600 hectare) van het totale areaal aan bedrijventerreinen (circa 17.600 hectare) verouderd is. Deze bedrijventerreinen zijn geanalyseerd en vormen het speerpunt van JLL’s NL Unlimited-team. Revitalisering, waardecreatie en transformatie zijn de drie kernpunten waarmee NL Unlimited gebruikers, huidige eigenaren en ontwikkelaars gaat adviseren. 

Integrale aanpak

De integrale aanpak, gebaseerd op data, creativiteit en expertise die op een niet-traditionele manier worden gebundeld, was al eerder succesvol in Londen. Zo leverde JLL’s London Unlimited-team een grote bijdrage aan de transformatie van het voormalig Olympisch dorp tot een gebied waar ruimte is gecreëerd voor de creatieve sector met start-ups en scale-ups, maar waar ook wonen en recreatie zijn toegevoegd tot een integraal gebied. Het gehele gebied is door deze aanpak veel aantrekkelijker geworden voor nieuwe partijen en daarmee is ook de waarde voor de desbetreffende eigenaren toegenomen. Het succes van Londen en deze nieuwe aanpak in Nederland met NL Unlimited leidt tot de lancering van dit concept in Parijs, Barcelona en Berlijn in het komend voorjaar. Lanceringen in diverse andere steden worden binnenkort bekendgemaakt. 

Pieter Ravelli, Head of NL Unlimited: ‘Door professionals binnen JLL uit verschillende disciplines samen te brengen, kunnen we van grote meerwaarde zijn voor onze opdrachtgevers. We hebben veel data en kennis van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Daarmee kunnen we antwoorden bieden voor complexe vraagstukken en creëren we nieuwe kansen voor gebieden en gebouwen die wellicht vanuit een traditionele zienswijze geen succesvol nieuw leven zouden krijgen. Door een integrale visie, het opzoeken van samenwerking en het ontwikkelen van een toekomstbestendige aanpak, richten we ons met NL Unlimited op duurzame resultaten voor investeerders, bedrijven en gebruikers.’