Amvest heeft twee aangrenzende locaties (totaal circa 14 ha) op het voormalige Kema-terrein gekocht uit de boedel van TCN

Het betreft de gebieden Hes-Oost in de gemeente Arnhem en Hes-West in de gemeente Renkum.

januari 12, 2018

Deze parkachtige kantorenlocatie wil Amvest herontwikkelen tot een groen stedelijk woon-werkmilieu. Amvest voorziet een mix van eengezinswoningen, kleinschalige appartementengebouwen in zowel de huur- als koopsector, en kleinschalige bedrijvigheid. Propertize bracht namens verkoper TCN de transactie tot stand. Zij werd geadviseerd door JLL en Epac.

De locatie is gelegen op de overgang van de stuwwal van de Veluwe en de Nederrijn, op de grens van de stad Arnhem en het dorp Oosterbeek in de wijk Klingelbeek. Het gebied kenmerkt zich door flinke hoogteverschillen, een beekdal van de Slijpbeek en een droogdal. Naar verwachting zal in 2020 met de bouw op de locatie gestart worden.