Gedrag & cultuur

De terugkeer naar de werkomgeving vraagt grote flexibiliteit van organisaties en haar medewerkers. Echter is het belangrijk om bepaalde kaders en richtlijnen vast te stellen om zo duidelijkheid te geven over wat er mogelijk is en wat niet. 

Re-entry
kernteam

Een goede voorbereiding zorgt voor een veilige terugkeer naar de werkomgeving. Een re-entry kernteam dat de terugkeer coördineert kan hierbij helpen. In dit kernteam zitten bij voorkeur een beslisser (bijvoorbeeld de CEO) en vertegenwoordigers van de ondersteunende functies zoals HR, IT en FM.

Wie kan er wanneer terug naar de
werkomgeving

Naar verwachting zal niet iedereen direct terug kunnen keren naar de werkomgeving. Daarom is het van belang om in kaart te brengen welke personen hierbij prioriteit hebben. Dit kan zijn omdat de aard van het werk dit vraagt, of omdat de fysieke of mentale gesteldheid van een persoon daarom vraagt. Ook is het van belang in kaart te brengen of er mensen zijn die voorlopig niet terug kunnen keren naar de werkomgeving, omdat zij bijvoorbeeld extra risico lopen.

Protocol
bij nieuwe gevallen

De gezondheid van de medewerkers staat voorop. Een protocol opstellen voor het geval dat er een medewerker besmet raakt met Covid-19 kan verdere verspreiding voorkomen. Dit protocol kan de melding van de besmetting, additionele schoonmaak en quarantaine van direct betrokkenen omvatten.

Extern bezoek naar de
werkomgeving

Met de terugkeer van de medewerkers zullen externe afspraken ook weer plaats gaan vinden in de werkomgeving. Een helder bezoekersprotocol zorgt ervoor dat het ook voor externen duidelijk is wat de maatregelen zijn. Dit kan worden gedeeld met uw bezoekers voorafgaand of bij binnenkomst.

Wij helpen graag!

Omdat iedere werkplek en situatie anders is, kijken we graag met u mee om passend advies te geven.