Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ethiek en Corporate Governance

​​​​​​​​​​​

Ethiek en Corporate Governance 

We zijn trots op onze wereldwijde reputatie als het gaat om integriteit, ethische leiding en corporate governance. Onze medewerkers en alle anderen die namens ons bedrijf werken, hebben zich verbonden aan onze Global Privacy Policy en onze integriteitscodes (de ‘Code of Business Ethics’ en de ‘Vendor Code of Conduct’). Deze codes helpen ons en alle mensen waar we mee samenwerken, vooruit te laten kijken. Daar zijn we trots op. Net als op onze vermelding in de lijst van “World’s Most Ethical Companies”.

Global Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de GDPR wetgeving van kracht. De GDPR legt regels op voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties. Onze Global Privacy Policy omvat de wijze waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en verwerken. 

Download onze Global Privacy Policy

Integriteitscode (Code of Business Ethics):
Met de integriteitscode als leidraad nemen onze mensen verantwoordelijkheid voor hun handelen. Onze drie belangrijkste pijlers van Ethiek zijn: 

Transparantie

Wij geloven in handelen met een open vizier. Transparantie is daarmee voor JLL één van onze kernverantwoordelijkheden. Wanneer onze klant in de essentie begrijpt wie wij zijn, wat we doen en hoe wij dat doen, zijn wij ervan overtuigd dat er voor alle betrokken partijen meerwaarde wordt gecreëerd.

Integriteit & objectiviteit
Door de hoogst mogelijke standaard van integriteit binnen ons bedrijf te hanteren en een objectieve handelswijze in de markt te bezigen, draagt JLL continu bij aan een eerlijke, transparante en gezonde handelsmarkt.

De klant voorop
Zonder de loyaliteit en steun van onze klanten zouden wij niet kunnen bestaan. Het belang van de klant staat daarom altijd met stip op de eerste plaats en we zullen er altijd naar streven om uw wensen optimaal te vervullen. Hier zijn we dan ook buitengewoon trots op.

​Mogelijke inbreuk op de code kunnen medewerkers aangeven bij onze wereldwijde Ethics Hotline, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Download de Code of Business Ethics​

Vendor Code of Conduct:
Integriteit heeft niet alleen betrekking op ons eigen handelen. Ook van alle partijen waar wij mee samenwerken, verwachten wij dat zij zich conformeren aan onze Code of Conduct. Want, ook al gaat het om onafhankelijke partners, hun handelen straalt af op ons merk en onze reputatie.

Download de Vendor Code of Conduct​