Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Onderzoek

Rapport

JLL Residential Publication 2018


Uit onze diepgaande analyse, waarin op wijkniveau is gekeken naar de betaalbaarheid van zowel huur- als koopwoningen voor inwoners van die betreffende wijk, blijkt dat wonen op de meeste plekken nog wel betaalbaar is en dat huren betaalbaarder is dan wonen. De meest opvallende resultaten uit het onderzoek zijn:

In 70% van alle wijken zijn de koopwoningen betaalbaar, voor huurwoningen is dat zelfs 85%;
In 95% van de wijken zijn huurders qua betaalbaarheid beter uit dan kopers;
Lokale overheden kunnen via hun grondprijsbeleid veel doen om de betaalbaarheid niet verder te laten verslechteren.

Vul dit formulier in om het rapport te downloaden

pdf | 81190620