Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Update Jones Lang LaSalle: gevolgen economische crisis voor wereldwijde commerciële vastgoedmarkten


Amsterdam, 16 september 2009 – Tegen de achtergrond van een verbeterende wereldeconomie vertoont de commerciële vastgoedmarkt de eerste tekenen van vooruitgang op weg naar herstel. De aanvangsrendementen van vastgoedbeleggingen stabiliseren, investeerders beginnen weer te handelen, met name in Azië, en kostenbewuste gebruikers beginnen zich te roeren.

• Vastgoedbeleggers die gefinancierd zijn met vreemd vermogen zijn bezig de uitleentermijn te verlengen of hun lening aan te passen. Herstructureringen resulteren over het algemeen in betere voorwaarden dan op dit moment op de kapitaalmarkten beschikbaar zijn.
 
• Vastgoedfondsen bereiden zich voor op potentiële acquisities en het afbouwen van hun leniningen. Tot en met augustus 2009 hebben vastgoedbeleggingsfondsen wereldwijd $33 miljard aan eigen vermogen gegenereerd door het uitgeven van aandelen, en $5 miljard aan schuldkapitaal (obligaties) uitgegeven. Aandelenuitgiftes en beursintroducties nemen toe en zullen vermoedelijk worden gebruikt om commerciële hypotheken te verstrekken of te verwerven en om de zeer welkome liquiditeit op de kredietmarkten te vergroten. In Azië zijn meer dan 40 Chinese en Indiase ontwikkelaars bezig met het plannen van beursintroducties.

• Banken die vastgoed hebben teruggevorderd, beginnen zich niet alleen te manifesteren als verkopers, maar tevens als aanbieders van aantrekkelijk geprijsde financieringen. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de Deutsche Bank de financiering verzorgde voor haar verkoop van Worldwide Plaza in New York.

• Talloze kopers over de hele wereld tonen actief interesse in winkelcentra tegen relatief lage marktprijzen.

• De toename van de vastgoedhandel werd eerder veroorzaakt door opportunities vanwege prijsdalingen, dan een verbetering van de fundamentals van de vastgoedmarkt. Deze trend was het duidelijkst merkbaar in Azië, waar de meeste landen in het tweede kwartaal hogere transactievolumes rapporteerden. In Europa steeg de transactieactiviteit gedurende het tweede kwartaal marginaal, maar toch een sterk contrast met de dalingen in de voorafgaande zeven kwartalen. In Noord- en Zuid-Amerika laten een ommekeer in volumes en een afname van de aanvangsrendementen nog op zich wachten.

• De wereldwijde huurprijzen bleven dalen, maar de snelheid waarmee de dalingen plaatsvonden, vertoonde op veel markten tekenen van afzwakking. Op sommige markten leek er zelfs sprake te zijn van huurstabilisatie. In reactie hierop bereiden zakelijke gebruikers zich voor op transacties in de komende drie tot zes maanden, aangespoord door verhuurders, die opmerkelijke incentives bieden.

Onze lokale en nationale experts kunnen u nadere informatie verschaffen over de gevolgen die deze trends naar verwachting zullen hebben op commercieel vastgoed.