Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt: Eerste kwartaal van 2017 zet positieve trend van 2016 door

Beleggingsvolume in Nederlands vastgoed is, ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016, met circa 40% gestegen naar € 2,7 miljard; Beleggingsvolume 2017 zal vergelijkbaar zijn met 2016 gedreven door enkele grootschalige transacties.


In het eerste kwartaal van 2017 is al € 2,7 miljard belegd in Nederlands vastgoed. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016 is dit een stijging van circa 40%.  

- De bedrijfsruimtemarkt toonde de sterkste stijging. Het beleggingsvolume binnen deze sector verviervoudigde ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016 waardoor het volume uitkwam op € 635 miljoen; 
- In het eerste kwartaal werd € 820 miljoen belegd in kantoren. De sector had hiermee het grootste aandeel in het kwartaalvolume (30%); 
- Het beleggingsvolume binnen de winkelmarkt nam met bijna 70% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Het totale beleggingsvolume komt uit op € 687 miljoen; 
- Met circa € 530 miljoen bleef het beleggingsvolume binnen de woningmarkt nagenoeg stabiel.

Sven Bertens, head of Research Advisory: “Sinds 2014 ligt het beleggingsvolume voor Nederlands vastgoed structureel boven de € 10 miljard, een aanzienlijk hoger niveau dan Nederland gewend was. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de toegenomen allocatie voor vastgoed als beleggingscategorie, de gunstige ontwikkelingen op de financiële markten en het sterk verbeterde fundament op de Nederlandse vastgoedmarkt. Met als gevolg aanhoudend hoge investeringsvolumes.“

Dré van Leeuwen, head of Capital Markets​ voegt hier aan toe: “Door de aanhoudende en toenemende interesse in Nederlands vastgoed verwachten wij dat ook in 2017 het beleggingsvolume boven de € 10 miljard gaat uitkomen. Uitdaging blijft echter het vinden van geschikt beleggingsproduct, hierdoor blijft er druk bestaan op de aanvangsrendementen. Als gevolg hiervan verwachten wij dat er in alle sectoren sprake zal zijn van een verdere waardegroei”.​