Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Nationale samenwerking biedt kansen tot het aantrekken van internationale corporates


Na het referendum over het EU lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk was het aantal bedrijven dat zich direct meldde met een vertrekwens uit het Verenigd​​ Koningrijk beperkt. Na de bekendmaking van het streven naar een harde exit zijn er echter steeds meer corporates die zich oriënteren op de (continentaal) Europese kantorenmarkt.

De kracht van Nederland
De kracht van Nederland – en dan met name Amsterdam – is internationaal bekend. Was Amsterdam lange tijd nog het slechtste jongetje van de Europese klas, staat de stad er tegenwoordig weer gunstig op dankzij een forse daling van de kantorenleegstand. De daling van de kantorenleegstand in Amsterdam is ongunstig voor het aantrekken van grote internationale gebruikers. Nederland is vooralsnog beperkt in staat om grote internationale bedrijven te overtuigen zich te vestigen in Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. En dat terwijl deze steden toch op een steenworp afstand van Amsterdam liggen en de kosten van de kantoorruimte voor bedrijven en de woonruimte voor ​​​​het personeel in deze steden beduidend lager liggen dan in Amsterdam.

De echte kracht van Nederland – de nabijheid van alle steden, de wereldklasse infrastructuur en de grote mate van tweetaligheid van werknemers –​​​​ is daardoor nog altijd onderbelicht gebleven.

Locatiekeuze van internationale corporates
Nu de grote corporates inmiddels allemaal de huisvestingsvraag hoog op de agenda hebben staan is het belangrijk om Nederland goed te ‘marketen’. Hoewel Nederland, en dan met name Amsterdam, op veel lijstjes van internationale  corporates  te vinden is als alternatieve vestigingslocatie voor Londen, blijft de concurrentie van Dublin, Frankfurt en Parijs groot.

Om deze corporates beter op de hoogte te brengen van alle voordelen die Nederland te bieden heeft hebben NFIA, Loyens & Loeff en JLL een paper opgesteld waarin ingegaan wordt op de sterke punten van Nederland, de regelgeving waar rekening mee gehouden dient te worden en de belangrijkste informatie over huisvesting. In dit paper wordt niet enkel op de kracht van Amsterdam ingegaan, maar worden ook andere steden aangestipt welke interessant kunnen zijn voor de internationale corporates. Belangrijke factoren zijn onder meer:
Relatief lage huisvestingslasten (in Europees perspectief);
Talentvolle werknemers;
Makkelijk zaken doen;
Leefbaarheid.

Aandachtspunten
Ondanks dat Nederland er goed voor staat en kans heeft om grote corporates aan te gaan trekken in de komende jaren, zijn er nog altijd punten die aandacht behoeven. Volgens JLL zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het verder versterken van de Nederlandse concurrentiepositie:
1. Het behoud van de hoogwaardige woonkwaliteit en de betaalbaarheid hiervan;
2. Het aanbod van internationale scholen;​​​

Remco van der Mije, head of Strategic Consultancy JLL Nederland: “Belangrijk voor corporates is het besef dat de regio’s buiten Amsterdam ook vele voordelen te bieden hebben. De focus van internationale corporates is nu vaak enkel gericht op Amsterdam. Voor bijvoorbeeld een Tech of Life-Science corporate zou Eindhoven wellicht een logischere keuze zijn vanwege talent en de aanwezigheid van universiteiten. Bij iedere huisvestingsvraag is het dus van groot belang de wensen van de corporate te kunnen koppelen aan de lokale voordelen die een stad of regio te bieden heeft”. 

Download het volledige onderzoekspaper hier.