Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Nieuwe logistieke modellen zijn nodig om aan groeiende uitdagingen van stadsdistributie te voldoen


​​

JLL presenteert vandaag het onderzoeksverslag “More than the last mile”. In dit rapport wordt bekeken hoe slimmere logistiek kan helpen bij het vormgeven van de steden van de toekomst. Bas Geijtenbeek, head of Agency Industrial & Logistics Nederland, zegt hierover het volgende: “Door de groei van e-commerce en de vraag naar 'last mile'-distributiemogelijkheden krijgen vastgoedontwikkelaars en investeerders steeds meer interesse in stadsdistributie. Maar dit is slechts een deel van het verhaal, want de problemen die met stadsdistributie worden geassocieerd, gaan veel verder dan het faciliteren van de groei van e-commerce. Steden bieden in de toekomst veel uitdagingen, maar ook belangrijke kansen voor vastgoed. Wij denken dat de uitdagingen op milieu- en efficiencygebied de logistieke operaties in grote Europese steden compleet zullen veranderen”. 

De belangrijkste bevindingen van JLL zijn:
De vraag naar verschillende soorten logistieke faciliteiten zal naar verwachting stijgen. Hiertoe behoren overslagfaciliteiten (waar goederen naar milieuvriendelijke voertuigen worden overgebracht), gemeenschappelijke consolidatiecentra, lokale faciliteiten voor 'last mile'-vervoer, hoogbouw en ondergrondse faciliteiten;
Er is behoefte aan nieuwe modellen van stedelijke logistiek die duurzaam zijn en de efficiëntie maximaliseren, waarbij de negatieve effecten op maatschappij en milieu, zoals lawaai en luchtvervuiling, worden geminimaliseerd;
Technologieën kunnen helpen bij het realiseren van zowel efficiëntie- als milieudoelen, maar er zijn geen directe grote voordelen;
Oude technologie mag niet worden genegeerd. Er kunnen deeloplossingen worden gevonden door 'toekomstgericht terug te kijken'. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van rails of fietsen;
Met meer nachtelijke bezorgingen in steden kan men efficiënter gebruikmaken van het transportnetwerk op momenten dat er voldoende capaciteit is. Dit zou ook de impact op drukke verkeersmomenten verlagen;
Logistieke overwegingen moeten aan de basis staan van stadsplanning en gebouwontwerp;  
Magazijnen en geschikte grond voor logistieke activiteiten blijven essentieel voor een efficiënte stedelijke logistiek. Maar als deze activiteiten te ver verwijderd zijn van de steden waarvoor ze zijn bedoeld, zal dit de afstand van magazijn tot klant vergroten en zo mogelijk tot een hogere uitstoot leiden; 
Wisselende belangen van de verschillende stakeholders op het gebied van stedelijke logistiek moeten worden aangepakt om nieuwe manieren van werken te vinden waarmee iedereen tevreden is;
Logistiek in steden biedt grote kansen voor vastgoedontwikkelaars en investeerders vanwege de sterke dynamiek van vraag en aanbod;

Sven Bertens, head of Research Advisory Nederland, voegt hieraan toe: “Vanuit het perspectief van de vastgoedmarkt worden stedelijke logistieke gebouwen vaak als een apart marktsegment beschouwd. Deze gebouwen worden daarbij los gezien van 'big box' logistiek vastgoed dat zich vooral bij de grote toegangspoorten van Europa (zee- en luchthavens), bij de strategische transportcorridors en rondom de grote steden bevindt. Die segmentatie is misschien logisch vanuit het oogpunt van de vastgoedmarkt, maar deze verschillende soorten vastgoed zijn vaak onderdeel van dezelfde voorraadketens. In dat geval moeten we in bredere zin naar de voorraadketen kijken om meer inzicht te krijgen in manieren om de stedelijke logistiek te kunnen transformeren.”

Download het volledige rapport hier​