Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Nederlandse studentenhuisvestingsmarkt op weg naar volwassenheid


De Nederlandse markt voor studentenhuisvesting wordt internationaal steeds aantrekkelijker, zo blijkt uit het European Student Housing Report van JLL. Doordat Nederland koploper is in continentaal Europa met het aanbieden van Engelstalige studies, trekken veel internationale studenten naar Nederland. Mede dankzij de populariteit onder Duitse en Chinese studenten is het aantal internationale studenten in het afgelopen decennium met 146% toegenomen. Naast het aanbod van Engelstalige studies blijkt ook de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke motivatie in de keuze voor een land, evenals de kwaliteit van leven, veiligheid en het gemak waarmee een visum verkregen kan worden.

Populariteit Nederland groeit
Door de groeiende populariteit onder internationale studenten, de gestegen prijzen in het Verenigd Koninkrijk en de toegenomen politieke onzekerheid in de meest volwassen markt van Europa, zijn beleggers op zoek naar alternatieve markten. Nederland blijkt daarbij erg populair. Jorn Thoomes, Head of Residential Investments JLL Nederland: “Met een hoog aantal studenten per 1.000 inwoners, veel internationale studenten en een relatief hoge vraag ten opzichte van het aanbod, biedt de Nederlandse studentenhuisvestingsmarkt veel potentie voor beleggers. Deze potentie werd in de afgelopen jaren in de verschillende segmenten benut door onder meer Xior studentenhuisvesting, Greystar, IC Netherlands, Bouwfonds en The Student Hotel. Desalniettemin blijft er potentie voor zowel Nederlandse- als buitenlandse partijen om in te spelen op de groeiende mate van internationalisering van de studentenmarkt en daarbij passende concepten.”

Kansen voor Nederland
Kansen liggen enerzijds buiten het vastgoed, waarbij met name de positionering van Nederlandse universiteiten en de studiekosten belangrijke onderwerpen zijn. Binnen de vastgoedsector kan gekeken worden naar mogelijkheden om in te spelen op de voorziene groei van het aantal studenten dat afkomstig is uit landen als Nigeria, India en Vietnam. Studenten uit deze landen hebben naar verwachting meer behoefte aan goedkopere huisvesting dan studenten uit onder meer China en Duitsland. Zodoende ligt er nog een uitdaging om de diversiteit van het woningaanbod te vergroten.

Sven Bertens, Head of Research Advisory JLL Nederland​: “Door de politieke gebeurtenissen in de V.S. en het Verenigd Koninkrijk komt het gemak waarmee een visum verkregen kan worden mogelijk in het geding in beide landen. Nederland kan hier in de toekomst van profiteren, mits de overige factoren op peil blijven of verbeteren. Want hoewel Nederland na het Verenigd Koninkrijk van alle Europese landen het vaakst voorkomt in de top 200 universiteiten ter wereld, valt het merendeel van de Nederlandse universiteiten buiten de top 100. Dit zou een bedreiging kunnen vormen voor de aantrekkelijkheid van Nederland op internationale studenten.”

Klik hier ​voor het volledige European Student Housing Report.