Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Amsterdam de best presterende kantorenmarkt in Europa

Amsterdamse tophuur voor kantoorruimte steeg met 5,7%, de sterkste stijging in Europa


  • ​​​De kantorenleegstand in Amsterdam daalde met 540 basispunten gedurende 2016 – sterkste daling in Europa;
  • Kantorenleegstand Amsterdam daalt tot onder de 10%;
  • Opnamevolume Amsterdam vergelijkbaar met topjaren 2006/2007;
  • Amsterdams transactievolume vierde kwartaal ligt hoger dan Berlijn, München en Frankfurt;
  • Tophuur voor kantoorruimte steeg met 5,7% in vergelijking tot voorgaand kwartaal – sterkste stijging in Europa.​​
De Amsterdamse kantorenmarkt is met een sterke opmars bezig. Lange tijd werd de Nederlandse kantorenmarkt en daarmee ook Amsterdam gezien als een kantorenmarkt met een aanzienlijk overaanbod aan kantoorruimte en daardoor een markt met vele risico’s. Gedurende de afgelopen jaren en specifiek in 2016 heeft de stad zich ontwikkeld als een van de best presterende kantorenmarkten binnen Europa en spreekt men tegenwoordig hoofdzakelijk over de kansen die Amsterdam te bieden heeft. 

Sterkste leegstandsdaling binnen Europa
De Europese kantorenleegstand daalde in vergelijking tot dezelfde periode in het voorgaand jaar met 50 basispunten. De sterkste daling werd afgelopen jaar waargenomen in Amsterdam. De Amsterdamse kantorenleegstand daalde met 540 basispunten naar het huidige niveau van 9,8%. Door deze sterke daling komt het Amsterdamse leegstandspercentage voor het eerst sinds 2002 weer onder de 10% uit. De daling van de leegstand werd in de periode 2011-2015 sterk beïnvloed door het toenemend aantal kantooronttrekkingen. Jaarlijks werd gemiddeld zo’n 165.000 m² onttrokken en in 2015 zelfs 280.000 m². In 2016 werd echter slechts circa 50.000 m² onttrokken. 

Door deze sterke aanhoudende daling is de Amsterdamse kantorenmarkt verkleurd van een huurders- naar een eigenarenmarkt. Vooral A-kwaliteit kantoren en kantoorgebouwen met grote kantoorvloeren kennen een enorme schaarste. Het leegstandspercentage A-kwaliteit bedraagt in Amsterdam momenteel 2,8%. 

Transactievolume steeg met 53% t.ov. 2015
Het transactievolume van Amsterdam is vergeleken met het voorgaande jaar met 53% gestegen naar circa 435.000 m² vvo. Hiermee is 2016 een van de recordjaren over de afgelopen 15 jaar. Door een exceptioneel sterk vierde kwartaal is 2016 een topjaar gebleken dat vergelijkbaar is met de jaren 2006/2007. Het opnamevolume in Amsterdam was in de laatste drie maanden groter dan dat van Berlijn, München en Frankfurt.

Amsterdam toont sterkste huurgroei binnen Europa
Als gevolg van de dalende leegstand en het toegenomen transactievolume kende Amsterdam een versnelde huurgroei. De tophuur, welke betrekking heeft op de Amsterdamse Zuidas, steeg met 5,7% ten opzichte van voorgaand kwartaal naar het huidige niveau van € 370 per m2 vvo per jaar. Dit is de sterkste huurgroei binnen de belangrijkste Europese kantoorsteden. 

Daphne Pronk, Head of Agency Amsterdam: “Het snel dalende aanbod tezamen met het stijgende transactievolume heeft op de Zuidas al geleid tot huurgroei. Naar verwachting zet deze stijgende trend ook in 2017 door. Vanwege de steeds groter wordende schaarste aan kwalitatief goede kantoorruimte en tegelijkertijd grote kantoorvloeren gaan ook andere kantoorgebieden in Amsterdam de Zuidas trend volgen. In kantoorgebieden zoals Zuidoost en het Centrum gaat op korte termijn de huurprijs stijgen.​”