Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Ranking Kantoorlocaties 2016: Versneld herstel kantorenmarkt en versterking stedelijk gebied

- Versneld herstel Nederlandse kantorenmarkt; - Grootstedelijk netwerk versterkt haar positie; - Amsterdamse Zuidas prolongeert haar eerste plaats op de Ranking Kantoorlocaties 2016; - Verdere toekomstige waardestijging verwacht door huurprijsontwikkeling


Dit blijkt uit JLL’s Ranking Kantoorlocaties 2016. In deze vierde editie van de ranking zijn 230 locaties geanalyseerd uit 50 verschillende gemeenten. Per locatie zijn 25 zorgvuldig gekozen hoofdindicatoren op een kwantitatieve manier verwerkt in een relatieve score. Vanuit de acht hoofdthema’s: economie, talent, bereikbaarheid, locatie/voorzieningen, gebouw, gebruikersmarkt en beleggingsmarkt, is de kracht van verschillende Nederlandse kantoorlocaties overzichtelijk in beeld gebracht.

Versneld herstel kantorenmarkt
Sinds de voorgaande editie uit 2014 is het sentiment op de Nederlandse kantorenmarkt volledig gekeerd. Op de gebruikersmarkt heeft het herstel van de economie een positief effect op zowel de leegstand, als de opnamedynamiek. De relatief sterke groei van de kantoorwerkgelegenheid zorgde voor een stijgende vraag naar kantoorruimte. Tezamen met de toenemende transformatiedynamiek zet de daling van de leegstand versterkt door. 

De Top 10: Versterking stedelijk netwerk
Met name de grootstedelijke gebieden versterkten hun positie ten opzichte van de rest van Nederland. De top 10 bestaat uit de kerngebieden van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Schiphol. Het levendige gebied, de aanwezige talent-pool en de goede bereikbaarheid van deze locaties zorgen voor een sterke aantrekkingskracht voor zowel gebruikers als beleggers. 

De grootste stijgers in de ranking van 2016 zijn met name kantoorlocaties in satellietsteden. Het relatieve herstel van de gebruikers- en beleggersmarkt zorgt ervoor dat ook deze kantorenlocaties, die lange tijd weinig tot geen dynamiek kende, nu sterk zijn gestegen op de ranking. De sterkste stijger is Hoofddorp – Graan Voor Visch. Binnen deze locatie is met name een grote beleggingsdynamiek gemeten tussen 2014-2016 H1.

Verdere waardegroei van kantorenvastgoed
De beleggingsdruk op Nederlands kantorenvastgoed is al enige tijd goed merkbaar. De beleggingsvolumes zijn sterk gestegen waardoor de waardestijging van kantorenvastgoed de afgelopen jaren met name is gedreven door de aanscherping van de aanvangsrendementen. Deze liggen momenteel op een historisch laag niveau.

Nu de gebruikersmarkt hersteld is, is er binnen veel kantoorlocaties sprake van huurgroei. Deze huurgroei zorgt binnen een select aantal locaties voor versnelde waardegroei. Hoewel een kleine verscherping van het aanvangsrendement reëel is, zal de verwachtte waardegroei van Nederlands vastgoed de komende tijd met name gedreven worden door huurprijsstijgingen.

De poster Ranking Kantoorlocat​ies 2016​ kunt u hier​​ downloaden. Het bijbehorende onderzoeksrapport zal binnen twee weken ook beschikbaar zijn via onze website. ​