Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Londen

JLL-onderzoek wijst uit: ondernemingen en investeerders gaan uit van 'nee' tegen Brexit

Uit onderzoek van JLL blijkt dat investeerders minder bang zijn voor de impact van een Brexit op hun langlopende vastgoedstrategieën dan zakelijke huurders.


Onlangs heeft JLL een aantal grote internationale zakelijke huurders en investeerders uit het Verenigd Koninkrijk gevraagd hoe zij zakelijk gezien aankijken tegen het EU-referendum. 80% van hen verwacht dat het Verenigd Koninkrijk ervoor zal kiezen in de EU te blijven. 

Mocht het toch tot een Brexit komen, dan denkt 60% van de onderzochte investeerders dat hun vastgoedstrategie ongewijzigd zal blijven. Slechts 30% verwacht in dat geval minder te zullen investeren in vastgoed in het Verenigd Koninkrijk.

Van de onderzochte zakelijke huurders voorziet daarentegen bijna de helft dat ze, in geval van een Brexit, hun bedrijfsruimte in het Verenigd Koninkrijk op korte of lange termijn zullen moeten heroverwegen. Een derde verwacht op korte termijn de huuractiviteit te verminderen en op langere termijn het personeelsbestand te moeten inkrimpen. Slechts 20% denkt dat een Brexit op korte termijn geen impact op de strategie zal hebben; op langere termijn daalt dit cijfer naar 13%.

De ondervraagde bedrijven denken dat een Brexit vooral invloed zal hebben op de Londense kantorenmarkt, vanwege het belang van de financiële dienstverleners; hun diensten worden immers direct geraakt. Wat het meest voor de hand ligt, is dat hun ‘passporting’-rechten zouden kunnen worden ingetrokken. Die zorgen er nu nog voor dat ze hun diensten vanuit Londen door de hele EU kunnen aanbieden. 

Mocht het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten, dan voorspelt JLL dat er op korte termijn waarschijnlijk minder zal worden geïnvesteerd en gehuurd. Echter, Londen zal haar aantrekkingskracht als bedrijfslocatie niet kwijtraken. Het blijft een stad vol talent, met de voordelen van de tijdzone en van de krachtige netwerken van bedrijven en instituten. 

Chris Ireland, CEO van JLL in het Verenigd Koninkrijk: “De gevolgen van een Brexit voor de economische en vastgoedmarkt zijn misschien overdreven, maar dat het tot meer onzekerheid zou leiden is een feit. Met als gevolg: minder huur- en investeringsvolume op korte termijn. We hebben veel meer stabiliteit als we in de EU blijven.”

“Investeerders zijn optimistischer dan huurders over de vooruitzichten in geval van een Brexit. Dat komt waarschijnlijk omdat ze zich bewust zijn van de bredere aantrekkingskracht van de vastgoedmarkt in het Verenigd Koninkrijk op wereldwijd kapitaal. Maar dat er een periode van grote onzekerheid zou zijn, daar is iedereen het wel over eens.”

Het volledige rapport​ kunt u downloaden van onze website.

JLL heeft twee losse onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek vond plaats in maart, hierin is aan 31 respondenten van internationale bedrijven gevraagd wat de implicaties zullen zijn van de uitkomsten van het EU referendum. Het tweede onderzoek vond plaats in april, voor dit onderzoek is dezelfde vraag voorgelegd aan 53 grote investeerders uit de UK.