Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Overgrote meerderheid bedrijven ziet het risico van vastgoed bij fusies en overnames, terwijl slechts een kwart er daadwerkelijk rekening mee houdt

Onderzoek van JLL naar de toegevoegde waarde van vastgoed voor M&A projecten


AMSTERDAM, 11 januari 2016 – Uit onderzoek van JLL blijkt dat 80% van de  respondenten van mening is dat vastgoed serieuze bedrijfsrisico’s voor het Merger & Acquisition (M&A) proces bevat, maar dat slechts 25% van de respondenten vastgoedadvies ingewonnen heeft. Een andere opvallende paradox is dat 76% van de respondenten aangeeft dat vastgoed een belangrijke rol kan vervullen voor het succes van een M&A transactie, maar dat de aandacht voor vastgoed nog relatief beperkt is. Het onderzoek van JLL baseert zich op internationale bedrijven in Europa en toont hun visie op de toegevoegde waarde van vastgoed.

Remco van der Mije, Head of Strategic Consulting bij JLL, stelt dat deze uitkomsten goed te verklaren zijn: “Vastgoedadvies als onderdeel van een M&A project is een relatief nieuw aandachtsgebied en heeft  daardoor nog geen vaste plek verworven binnen de ‘M&A community’ van bedrijven. Dit ondanks de toegevoegde waarde van vastgoed op kritische punten in de M&A levenscyclus, van ‘pre-announcement’ tot ‘integratie’. De voorbijgaande jaren stonden voornamelijk in het teken van portefeuilleoptimalisatie, door het terugdringen van vierkante meters en huisvestingslasten, of het slimmer omgaan met werkplekgebruik. Vandaag de dag wordt de Real Estate & Facilities Manager eveneens uitgedaagd om onderdeel te worden van bedrijfsovernames, fusies, integraties en het afstoten van minder goed presterende bedrijfsonderdelen.” 

Remco van der Mije vervolgt: “Er is een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer ‘M&A communities’ vastgoedadvies inwinnen. Ook zijn er bedrijven die leren van fouten uit het verleden; bijvoorbeeld bedrijven die ongewenste vastgoedrisico’s zijn aangegaan en daar later de prijs voor hebben betaald.  Wanneer bedrijven door een overname of fusie eigenaar/huurder worden van inflexibel, ‘niet-strategisch vastgoed’ met geringe kansen voor optimalisatie, is het een gemiste kans als dit pas na de deal wordt geïdentificeerd. Wanneer vastgoed in de due diligence fase wordt betrokken kan er een portefeuilleanalyse van de ‘target’ uitgevoerd worden in lijn met de operationele strategie. Hierdoor wordt de organisatie beter in staat gesteld om de risico’s en kansen voor kostenbesparingen of kapitaalontvangsten te verwerken in de business case en eventuele prijsonderhandelingen.”

Om corporate klanten en private equity partijen optimaal te kunnen adviseren heeft JLL de M&A dienstverlening toegevoegd aan de Strategic Consulting afdeling. Het team van JLL opereert als onderdeel van een geïntegreerd M&A -en integratie team, met een focus op vastgoedadvies. Sinds de stijging van de M&A activiteit in 2013 is er een duidelijke stijging zichtbaar in de vraag naar vastgoedadvies. JLL heeft hierop ingespeeld door passende dienstverlening te ontwikkelen en te investeren in kennis en talent.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.