Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

APF en Cordeel realiseren Maintenance Valuepark Terneuzen


​​AMSTERDAM, 4 augustus 2015 – Valuepark Terneuzen, een initiatief van het havenbedrijf Zeeland Seaports en Dow Benelux, heeft de procedure voor de ontwikkeling en realisatie van ​het Maintenance Valuepark Terneuzen (MVP) afgerond en een joint venture van APF International B.V. en Cordeel Nederland B.V. geselecteerd. Inmiddels is tussen partijen een overeenkomst onder voorwaarden getekend voor de uitgifte dan wel verkoop van grond voor de realisatie van verschillende bedrijfsgebouwen: kantoorgebouwen, kleine- en grootschalige bedrijfsruimte en logistiek.

Het betreft de levering van ruim 103.000 m2 grond in eigendom en erfpacht direct naast de zuidelijke uit- en inrit van de ​Westerscheldetunnel in Zeeland. Daarmee grenst het aan de grootste chemische site van The Dow Chemical Company buiten de Verenigde Staten welke centraal gelegen is in het grootste chemische cluster van West-Europa, de NederlandsVlaamse Delta.

De investment manager en fondsbeheerder uit Amsterdam en het bouwconcern met hoofdzetel in België en vestigingen in Vlissingen en Zwijndrecht (Rotterdam) bundelen daarmee hun krachten op het gebied van de ontwikkeling van het Maintenance Value Park, waarvoor met circa 20 kandidaat-huurders intentieovereenkomsten getekend zijn. De oplevering van de eerste bedrijfsgebouwen is voorzien in de eerste helft van 2017.

Het Maintenance Value Park is een initiatief dat voortkomt uit de samenwerking tussen bedrijven die actief zijn in de procesindustrie, de gemeente Terneuzen, het havenbedrijf Zeeland Seaports en een aantal opleidingsinstellingen. Het Maintenance Value Park bouwt aan een uniek ecosysteem met de onderhoudsfunctie en synergie in de procesindustrie als centraal thema.

De realisatie van het MVP zal een verdere stimulans zijn voor de attractiviteit van de regio als uniek chemie- en onderhoudscluster in Europa. Tegelijkertijd zullen de deelnemers in het MVP profiteren van lagere kosten voor de procesindustrie, verlenging van de levensduur van machines en installaties en een betere concurrentiepositie. 

Valuepark Terneuzen werd gedurende het verkoopproces bijgestaan door JLL als commercieel adviseur en Baker & McKenzie als juridisch adviseur. APF International B.V. en Cordeel Nederland B.V werden juridisch bijgestaan door Höcker Advocaten.