Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Nederlandse vastgoedmarkt zeer transparant volgens JLL’s Global Real Estate Transparency Index


• Nederland behoort in Europa tot de top 3 van meest transparante vastgoedmarkten.
• Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara scoren het best wat betreft het verbeteren van vastgoedtransparantie.
• Transparantieverbetering van markten in de categorie ‘zeer transparant’ moet komen van innovaties en technische ontwikkelingen zoals initiatieven op het gebied van ‘open data’. 

Volgens de tweejaarlijkse Global Real Estate Transparency Index van JLL en LaSalle Investment Management is de Nederlandse vastgoedmarkt derde in Europa wat transparantie betreft. In Europa zijn alleen de vastgoedmarkten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk transparanter. Wereldwijd hebben het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië de meest transparante markten. Nederland neemt wereldwijd de zevende positie in. De Global Real Estate Transparancy Index beoordeelt aan de hand van 115 factoren de transparantie van de vastgoedmarkt in 102 landen. Uit dit onderzoek blijkt dat door het verbeteren van de transparantie van vastgoedmarkten er meer kapitaal beschikbaar komt voor vastgoedinvesteringen en dat marktveranderingen dan veelal vanzelf volgen. 

Deze ontwikkeling is nu ook te zien in de landen ten zuiden van de Sahara (Sub-Saharan Africa (SSA)). In de wereldwijde top 10 van landen met de grootste verbetering wat betreft vastgoedtransparantie komen er vijf uit deze regio: Kenia, Ghana, Nigeria, Zambia en Mauritius. De toestroom van corporate gebruikers zorgt er voor dat de snelst groeiende economieën ten zuiden van de Sahara wereldwijd meer in de belangstelling komen te staan van vastgoedpartijen. 

De belangrijkste factoren die wereldwijd de transparantie op de vastgoedmarkt verbeteren zijn:

• De erkenning vanuit overheden dat gebrekkige transparantie direct effect heeft op investeringen.
• Aandacht vanuit de media voor corruptie, schandalen en ongelukken bij de bouw van projecten.
• Een toename van grensoverschrijdende investeringen vanwege robuustere lokale vastgoedmarkten.
• De invloed van de ‘millennium-generatie’ die er voor zorgt dat ‘open data’ en duurzaamheid hoog op de agenda staan. 
Nederland behoort tot meest transparante vastgoedmarkten
Met een zevende plek behoudt Nederland zijn positie in de top 10 van de Global Real Estate Transparancy Index. In 2012 steeg Nederland in de index van positie negen naar positie vier. De daling van dit jaar wordt onder meer veroorzaakt doordat andere landen zich relatief meer hebben verbeterd. 

Sven Bertens, Head of Research JLL Nederland, zegt hierover: “Vooruitgang voor markten in de categorie zeer transparant die trouwens gedomineerd blijft worden door Angelsaksische landen, zal met name afkomstig zijn van innovaties en technische ontwikkelingen, zoals initiatieven rond open data. Dit soort innovaties zijn belangrijke katalysators bij het geven van een impuls aan de verdere verbetering van de transparantie van vastgoedmarkten. Deze digitale informatierevolutie zal ook binnen de vastgoedwereld sterk doorzetten. We kunnen daarbij rekenen op een jonge, hyper-connected generatie die zeer gericht is op het verzamelen van informatie en het monitoren en communiceren van veranderingen.” Een andere oorzaak voor de daling van Nederland is het doorvoeren van veranderingen in de onderzoeksopzet. Zo zijn dit jaar 115 in plaats van 85 factoren onderzocht. 

Bertens vervolgt: “Nederland staat voor de zesde keer op rij in de top 10 van de Global Real Estate Transparancy Index. We horen daarmee wereldwijd tot de groep meest transparante vastgoedmarkten. Het belang van transparantie voor buitenlandse investeerders is duidelijk zichtbaar als het gaat om markten die veel internationaal kapitaal aantrekken, zoals Londen, Parijs en Nederland. Internationaal is de index een belangrijk instrument om iedereen scherp te houden, focus te houden op innovatie en de toegankelijkheid te verbeteren van zich ontwikkelende markten.” 

​Grootste transparantieverbetering voor landen ten zuiden van Sahara
Kenia is het land met de grootste verbetering wat vastgoedtransparantie betreft. Ook Ghana, Nigeria, Zambia en Mauritius staan in de top tien van landen waar de transparantie de laatste twee jaar het meest is gestegen. De markten ten zuiden van de Sahara zijn nog maar net begonnen met het opbouwen en hervormen van commerciële vastgoedmarkten en de bijbehorende infrastructuur. Hun reactie op de interesse vanuit de buitenwereld is gelijk aan die van grote stijgers uit eerdere onderzoeken, zoals de MIST-landen (Mexico, Indonesië, Zuid-Korea en Turkije) die in 2012 domineerden wat betreft verbetering van transparantie en de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) in 2010.

Uit de Transparancy Index blijkt een sterke samenhang tussen de grootste stijgers wat betreft transparantie en de toestroom van directe buitenlandse investeringen. Investeerders dwingen transparantie af en overheden realiseren zich zeer goed dat gebrekkige transparantie zorgt voor stagnatie van inkomende investeringen. Kenia is een goed voorbeeld hiervan. Dit land doet het heel goed wat betreft directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investmenst (FDI)). Kenia is dan ook de grootste stijger als het gaat om verbetering van vastgoedtransparantie.

Kenia heeft verschillende initiatieven genomen om de infrastructuur voor de vastgoedmarkt te verbeteren. Zoals digitalisering van de grondbank, verbetering van marktonderzoek en marktanalyses en de introductie van een REIT-raamwerk voor het land. Deze maatregelen hebben er voor gezorgd dat Kenia uitkwam op de 55e plaats van de Transparancy Index, een stijging van 12 plaatsen ten opzichte van de 67e plaats in 2012. 

Buitenlandse investeringen als katalysator
Belangstelling vanuit het buitenland is overal ter wereld een belangrijke factor bij het verbeteren van de transparantie. In bijvoorbeeld Latijns Amerika is de grootste vooruitgang gerealiseerd in Columbia en Peru die beide veel internationaal vastgoedkapitaal aantrokken. In andere delen van de wereld gaat de voortgang langzaam, maar gestaag verder. Vanuit Azië-Pacific is geen van de drie landen die in 2012 in de top 10 van de sterkste stijgers stond, terug te vinden in de top 10 van dit jaar. Dit komt met name door de geringe verbetering in de beschikbaarheid van marktdata en de langzame vooruitgang wat betreft beleidsveranderingen. Hetzelfde geldt voor de grootste stijgers in eerdere onderzoeken, zoals Turkije, Zuid-Afrika, Dubai en Polen. Hoewel de oorzaken per land sterk verschillen. In Polen is de langzame verandering wat transparantie betreft toe te schrijven aan het feit dat veel buitenlandse investeerders in het algemeen tevreden zijn over het huidige transparantieniveau. In de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) zijn veelbelovende signalen van verandering voorafgaand aan de financiële crisis niet in het zelfde tempo doorgezet, met uitzondering van Quatar. 
Slechts in een beperkt aantal landen is de transparantie verslechterd. Dit gebeurde onder meer in Oekraïne, wat laat zien hoe snel politieke onzekerheid het transparantieniveau kan ondermijnen.