Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Directe investeringen commercieel vastgoed in Europa gestabiliseerd in tweede kwartaal 2009

Update en vooruitzichten van Jones Lang LaSalle


In de eerste helft van 2009 bedroegen de directe beleggingen in commercieel vastgoed in Europa € 24 miljard, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Jones Lang LaSalle. In het tweede kwartaal werden volumes gemeten die grotendeels overeenkwamen met die in het eerste kwartaal. Het transactiecijfer van € 24 miljard aan directe beleggingen in commercieel vastgoed van de eerste helft van dit jaar betekende een daling van 42% ten opzichte van de tweede helft van 2008 (€ 41,5 miljard).

Eric de Clercq Zubli, Head of Capital Markets bij Jones Lang LaSalle Nederland, legt uit: “Volgens ons is op de Europese markt nu het dieptepunt in transactievolumes bereikt. Op basis van de belangstelling van beleggers verwachten we dat in de tweede helft van dit jaar de omzetten weer zullen toenemen. Voor het eerst sinds midden 2007 waren in het tweede kwartaal de aanvangsrendementen voor topkantoorruimte voor het grootste deel stabiel. De volumes zijn echter beperkt gebleven, omdat in sommige markten nog sprake was van een verschil tussen bied- en laatprijs ten gevolge van prijsverwachtingen van verkopers. Tegelijkertijd zijn de prijzen nu door dalingen in de kapitaalwaarden aantrekkelijk voor beleggers met eigen vermogen en kopers die een beperkte leverage en een goede verstandhouding met de bank hebben.”

Hij vervolgt: “Het zijn de mensen met een hoog belegbaar vermogen die nu de markt bepalen want de kredietmarkten blijven nog zeer beperkt; nieuwe leningen zijn nog steeds duur en aan strenge beperkingen gebonden, en bij de meeste grote deals is sprake van financiering door de verkoper. Voor beleggingen met vastgelegde huurinkomsten is er geen gebrek aan vermogen. In Londen zien we veel interesse van beleggers, met meerdere biedingen van internationale beleggers, van wie een aantal nog steeds profiteert van het valutavoordeel.”

Ruben Langbroek, Head of Research bij Jones Lang LaSalle Nederland, voegt hieraan toe: “Het Verenigd Koninkrijk blijft de grootste markt in Europa, met een aandeel van 35% (ongeveer € 8 miljard) van het totale Europese volume, terwijl Duitsland ongeveer €  3,4 miljard voor zijn rekening neemt. Andere grote Europese markten, zoals Frankrijk, Spanje en Italië, begonnen weliswaar op een laag uitgangsniveau, maar stegen in het tweede kwartaal licht ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit was mogelijk doordat zich aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voordeden, vaak assets die maar zelden op de markt komen. Het Nederlandse beleggingsvolume kwam het eerste half jaar uit op € 1,8 miljard (ca. 8% van het totale Europese volume).”

Ondanks de beperkende voorwaarden die gedurende het tweede kwartaal golden voor nieuwe leningen, vond er een aantal Europese transacties plaats met een waarde van meer dan € 100 miljoen, hoewel het merendeel van de handel bestond uit percelen van € 20-50 miljoen. Veel beleggers worden bij hun investeringsbeslissingen in eerste instantie gedreven door het inkomen op de lange termijn en een sterk contract. Ze blijven echter huiverig voor de risico’s van leegstand, korte huurperioden en kapitaalverlies door afwaarderingen.

Ruben Langbroek verklaart tot slot: “Op kleine deals zien we neerwaartse druk op prijzen, voornamelijk omdat deze zijn gebaseerd op eigen vermogen. Over het geheel genomen verwachten we overal in Europa een geleidelijk herstel van de volumes in de tweede helft van het jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van kwaliteitsproducten. Voor heel 2009 verwachten we een beleggingsvolume op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed van ongeveer € 4 miljard. Beleggers zullen goed in de gaten houden of de waargenomen verandering in de markt in een aantal gebieden ook echt doorzet. Hoewel dit in strijd is met de zwakkere vooruitzichten voor de gebruikersmarkt, zullen degenen die de mogelijkheid hebben te kopen niet graag de mogelijkheden mislopen, die zich voordoen nu de Europese markt het laagste peil bereikt.”