Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Benchmark servicekosten Jones Lang LaSalle suggereert dat potentie energiezuinige gebouwen nog onvoldoende wordt benut


• Gemiddelde servicekosten afgelopen vijf jaar min of meer stabiel rond € 35,- per vierkante meter. • Kosten voor energieverbruik, installaties en schoonmaak van kantoorgebouwen sterk toegenomen. • Kantoorgebouwen met energielabel uit hoge categorie hebben niet altijd lagere energiekosten door onder meer intensiever en niet-duurzaam gebruik. • Energiebesparing is te realiseren door duurzame huurcontracten (greenleases) met meetbare afspraken over duurzaam gebruik.

Uit de benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen (OSCAR) van Jones Lang LaSalle blijkt dat de gemiddelde servicekosten de afgelopen vijf jaar nauwelijks zijn gestegen. De gemiddelde servicekosten lagen in 2010 op bijna € 35,- per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar. Bijna de helft van deze kosten bestaat uit kosten voor verwarming en elektra (47 procent). In 2004 was dit nog 36 procent, dit is een stijging van ruim 10 procent. De kosten voor energieverbruik (elektra +5%, verwarming +9%), installaties (+24%) en schoonmaak (+19%) zijn aanzienlijk toegenomen, terwijl de kosten voor huismeester (-44%), beveiliging (-14%) en vuilafvoer (-14%) daalden.

Op basis van de benchmark, waarin de servicekostengegevens van 272 kantoorgebouwen zijn verwerkt, stelt Jones Lang LaSalle dat gebouwen met een energielabel uit een hoge categorie (A t/m C) niet altijd lagere energie- en servicekosten hebben. Omdat in de benchmark een beperkt aantal gebouwen (75 van de in totaal 272) is onderzocht met een energielabel uit een hogere categorie, is het lastig om hierover eenduidige conclusies te trekken. Op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek zijn er echter concrete aanwijzingen dat dit resultaat het gevolg is van onder andere het hoge serviceniveau van deze vaak nieuwe, duurzaam ontwikkelde gebouwen gecombineerd met een intensiever gebruik per vierkante meter vloeroppervlak. In deze gebouwen wordt steeds vaker Het Nieuwe Werken toegepast wat leidt tot  een hogere bezettingsgraad (meer mensen op minder vierkante meters). Dit betekent dat kantoorgebruikers niet alleen naar de servicekosten per vierkante meter moeten kijken maar vooral naar de integrale huisvestingskosten per full-time medewerker (fte).

Daarnaast stelt Jones Lang LaSalle dat de potentie van duurzaam vastgoed nog onvoldoende wordt benut. Jac Bressers, Head of Property Management van Jones Lang LaSalle Nederland, zegt hierover: “In de onderzochte portefeuilles zien wij dat huurder en verhuurder vaak nog geen concrete afspraken hebben gemaakt over duurzaam gebruik. Hierbij kun je denken aan afspraken over openingstijden en de tijdstippen en delen van het gebouw waar in de avonduren kan worden overgewerkt. Als je dat namelijk niet doet, is het net als hard en sportief rijden in een energiezuinige auto. Het verbruik ligt dan echt hoger in vergelijking met een minder zuinige auto waarin de chauffeur Het Nieuwe Rijden toepast. In onze ogen is daar dus winst te behalen. Het maken van afspraken over duurzaam gebruik van een gebouw gebeurt door het afsluiten van een duurzaam huurcontract, een zogenoemde greenlease. Eigenaar en gebruiker leggen daarin de verdeling vast van de kosten, de opbrengsten en de risico’s bij het verduurzamen van een gebouw zodat maatregelen meetbaar en controleerbaar worden.”

OSCAR

De benchmark geeft een uitgebreide analyse van de servicekosten over de afgelopen jaren naar kostencomponent en naar gebouwkenmerken, zoals bouwjaar, grootte, aantal verdiepingen, locaties en het energielabel van een gebouw. De cijfers in de benchmark zijn gebaseerd op de eindafrekeningen van de servicekosten over 2010 die in 2011 beschikbaar waren. De analyse is gemaakt op basis van meer dan 250 gebouwen uit de vastgoedportefeuilles van Jones Lang LaSalle, CBRE Global Investments en MVGM.

Met de resultaten van de Office Service Charge Analysis Report (OSCAR) kunnen eigenaren de performance van hun objecten vergelijken met de gemiddelde performance van objecten met vergelijkbare eigenschappen. Ook voor gebruikers is het interessant om de eigen servicekosten te benchmarken aan de markt. Zo kunnen ze zien of ze een marktconforme prijs betalen voor het pakket van leveringen en diensten. Beide partijen krijgen bovendien de mogelijkheid te sturen op de servicekostenstructuur.

       einde bericht –

 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

De Office Service Charge Analysis Report (OSCAR) is hier te downloaden in PDF. Voor het maken van een afspraak voor een interview met Jac Bressers, Head of Property Management Jones Lang LaSalle Nederland of met Michael Hesp, Head of Research Jones Lang LaSalle Nederland, kunt u contact opnemen met Ingrid Wallisch op 020 5405405 of via ingrid.wallisch@eu.jll.com.