Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Verminderd consumentenvertrouwen en economische recessie leiden opnieuw tot dalende huurprijzen op A1-winkellocaties in Nederland


• Winkelhuurprijzen op A1-locaties Amsterdam, Den Haag en Groningen groeien als enige sterker dan inflatie. • Polarisatie winkelhuurprijzen grote steden versus middelgrote en kleine steden zet door. • Stabilisatie van winkelhuurprijzen in 2010 en de eerste helft van 2011.

Amsterdam, 1 januari 2012 – Jones Lang LaSalle rapporteert voor 2011 een daling van de huurprijzen op de Nederlandse winkelvastgoedmark. De huurprijzen voor winkelunits op A1-winkellocaties daalden gemiddeld circa 1,5 procent[1]. In 2009 was er als gevolg van de recessie voor het eerst in het afgelopen decennium sprake van een daling van de reële winkelhuurprijzen met 0,6 procent, in 2010 bedroeg de daling 0,4 procent. In 2010 en gedurende de eerste helft van 2011 leek het tij te keren door stabilisatie van de huurprijzen in de grote en middelgrote steden. Maar het sterk gedaalde consumentenvertrouwen en het opnieuw aanbreken van een recessie zijn belangrijke veroorzakers van een verdere daling van de huurprijzen.

Tophuren
Evenals in 2010 was er in 2011 een groot verschil tussen de vraag naar winkelunits in A1-winkelgebieden in de grote steden en vraag naar winkelunits in A1-winkelgebieden in middelgrote en kleine steden. De gemiddelde reële huurprijs in grote steden (meer dan 100.000 inwoners) daalde met 0,3 procent
[2] nauwelijks terwijl de gemiddelde huurprijs van winkelunits op A1-winkellocaties in kleinere steden afnam met circa 2,5 procent. Door overnames, schaalvergroting en aanhoudende interesse van een aantal internationale retailketens was er in 2011 in een aantal van de grote steden sprake van reële stijging van de huurprijzen. Grote steden waarvan de huurprijs op A1-locaties procentueel duidelijk sterker groeide dan de inflatie waren Amsterdam (Kalverstraat), Den Haag (Spuistraat) en Groningen (Herestraat). Daling van de huurprijzen was het sterkst op A1-winkellocaties in steden zoals Den Helder, Heerenveen, Hengelo, Hoogeveen, Sittard en Zutphen.

Opvallend is het gematigd herstel van de tophuren in de vijf grootste winkelsteden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Maastricht). Die zijn met gemiddeld 0,11 procent[3] gestegen ten opzicht van 2010.

De tophuren[4] van de vijf belangrijkste Nederlandse A1-winkellocaties zijn:

1.      Kalverstraat in Amsterdam - € 2.900

2.      Grote Staat in Maastricht - € 1.700

3.      De Lange Elisabethstraat in Utrecht - € 1.650

4.      Lijnbaan in Rotterdam - € 1.635

5.      Spuistraat in Den Haag - € 1.450

 

Huurprijsontwikkelingen A1-winkelgebieden
De daling van 1,5 procent in 2011 voor winkels op A1-locaties is een sterkere daling dan die in 2010 en 2009. Huren van A1-winkelgebieden daalden die jaren met respectievelijk 0,4 procent en 0,6 procent. In 2008 en 2007 was er nog een stijging van respectievelijk 1,1 procent en 1,3 procent (eveneens gecorrigeerd voor inflatie).

Richard Dallinga, Directeur Retail Jones Lang LaSalle Nederland: “De sterkere daling ten opzichte van de afgelopen jaren is deels te wijten aan de hogere inflatie in 2011. Daarnaast zijn winkelhuurprijzen momenteel sterk gebaseerd op sentiment. Door de economisch moeilijke omstandigheden zijn er veel minder vastgoedtransacties dan in afgelopen jaren. Daardoor zijn transacties in veel mindere mate een basis voor reële huurprijzen. Hoewel 2012 economisch opnieuw een uitdagend jaar zal zijn, zie ik zeker kansen voor retailers en dus voor retailvastgoed. Wij denken bijvoorbeeld dat retailers die een jong publiek weten aan te trekken, zowel in de fysieke winkel als online, het goed zullen blijven doen. Daarnaast zien we een aantal succesvolle internationale retailers zoals Inditex, H&M en Primark die steeds vaker kiezen voor middelgrote en kleinere steden. Voor een deel van de retailvastgoedmarkt is er dus zeker perspectief.”

Middelgrote en kleine steden
De concurrentiepositie van middelgrote en kleine steden in Nederland lijkt ten opzichte van grote steden verder te verslechteren in 2012. Veel retailers maken pas op de plaats waar het uitbreiding naar middelgrote en kleine steden betreft met als gevolg een dalende vraag en minder concurrentie Toch ziet Jones Lang LaSalle ook voor deze kleine en middelgrote steden perspectief. Daarvoor is het wel nodig bestaande winkelgebieden aan te passen en binnensteden beter te laten aansluiten op de wensen van internationale retailers. Internationale retailers zijn als geen ander in staat een positieve impuls te geven aan passantenstromen in een winkelgebied en daarmee aan de concurrentiepositie van de winkellocatie.


- einde bericht –

 

 [1]Gecorrigeerd voor inflatie op 2,25% voor 2011

[2]Gecorrigeerd voor inflatie op 2,25% voor 2011

 

[3]Gecorrigeerd voor inflatie op 2,25 voor 2011

[4]Genoemde tophuren zijn huurprijzen per m² per jaar