Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle lanceert Europees onderzoeksprogramma Offices 2020: Act today to outperform tomorrow


Duurzaamheid is volgens 83 procent van de vastgoedprofessionals het belangrijkste aspect binnen de kantorensector van morgen Functie van kantoorhuisvesting wijzigt ingrijpend: 30 procent betreft individuele werkplekken, 70 procent heeft ‘sociale’ functie
Amsterdam, 6 oktober 2011 - Jones Lang LaSalle lanceert op de ExpoReal in München een nieuw Europees onderzoeksprogramma onder de titel‘Offices 2020’. Offices 2020 is een studie naar de belangrijkste problemen en uitdagingen die gebruikers, beleggers, ontwikkelaars én overheden het komende decennium onder ogen moeten zien, onder druk van de sterk veranderende kantorenmarkt. Veranderingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen en trends zoals duurzaamheid, locatiekeuze, asset management, veroudering van gebouwen, technologische ontwikkelingen, werkplekstrategieën, werkmethoden en financiële aspecten.
 
De belangrijkste onderzoeksresultaten van dit moment zijn:
  • Volgens 83 procent van de vastgoedprofessionals is duurzaamheid het belangrijkste strategische aspect waarmee beslissers op de kantorenmarkt de komende tien jaar te maken krijgen;
  • De combinatie van duurzaamheid, technologie en werkplekstrategieën leidt tot een aanzienlijke verkorting van de levenscyclus van gebouwen. Hierdoor zal de vraag naar renovatie en herinrichting enorm stijgen;
  • Toekomstige technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de benodigde ruimte en de inrichting daarvan, maar in mindere mate dan sommigen denken. Aspecten die mogelijk invloed zullen hebben, zijn onder meer ‘cloud computing’ en het toenemende gebruik van mobiele- en samenwerkingstechnologie. Individuele werkplekken zullen hierdoor nog maar 30 procent innemen van de totale kantoorruimte, 70 procent krijgt een ‘sociale’ functie;
  • De kantorenmarkt ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een vraaggestuurde markt. 80 procent van de vastgoedmanagers is ervan overtuigd dat de balans in de huurder-verhuurder-relatie steeds verder verschuift in de richting van de gebruikers. Beleggers moeten daarom (gaan) voldoen aan de steeds specifiekere eisen voor huisvesting en flexibiliteit in huurcontracten.

Ruben Langbroek, Director Research bij Jones Lang LaSalle Nederland, legt uit: "Kantoorruimte is een van de krachtigste en toch ook een van de meest onderbelichte managementinstrumenten van beslissers binnen kantoorhoudende organisaties. Het is voldoende bekend dat kantooromgevingen massaal aan het veranderen zijn als gevolg van demografische, technologische, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Wij zien op dit moment op internationaal niveau een enorme versnelling in het tempo waarin dit zich voltrekt en we zien een forse stijging van de groep kantoorgebruikers die hun huidige huisvesting heroverweegt. Met dit programma willen we alle betrokken partijen op de Europese kantorenmarkt helpen nú de juiste beslissingen te nemen om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die zich de komende tien jaar voltrekken.”

Bill Page, Head of Office Research EMEA bij Jones Lang LaSalle, die het Europese onderzoeksprogramma leidt, voegt hier aan toe: “We hebben tien thema’s benoemd die met elkaar de belangrijkste uitdagingen vormen op de kantorenmarkt. Deze thema’s zijn tot in detail geanalyseerd en vormen de basis voor innovatieve maatregelen die nú kunnen worden genomen.”

Onderzoek van Jones Lang LaSalle Nederland van begin van dit jaar liet al zien dat de bezettingsgraad op kantoren aanzienlijk zal worden verhoogd om zo een efficiencyslag te maken. Maar ook de invloed van een steeds groter wordende groep oudere werknemers, de strijd om talent op de arbeidsmarkt en de aanhoudende roep naar duurzame oplossingen zijn factoren van belang op de kantorenmarkt.

Langbroek zegt hierover: “De vastgoedsector moet direct inspelen op deze veranderingen en de verantwoordelijkheid nemen om organisaties te helpen zich gedegen voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Daarbij biedt de Nederlandse leegstandsproblematiek de overheden, beleggers en ontwikkelaars de komende tien jaar nog een extra uitdaging. Niemand kan nog langer de kop in het zand steken en hopen dat de problemen vanzelf overgaan.”

De campagne voor het Office 2020-programma beslaat een periode van 12 maanden. In deze periode zullen de tien belangrijkste vraagstukken die leven in de sector worden bestudeerd en geanalyseerd. Doel van het onderzoeksprogramma is om beleggers, ontwikkelaars, overheden en gebruikers beter inzicht te geven in toekomstige trends en veranderingen op de kantorenmarkt. Om zo alle partijen een basis te bieden voor betere besluitvorming als het gaat om toekomstige business opportunities.