Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Rotterdam

Rotterdam Central District heeft potentie zich te ontwikkelen tot hèt central business district van Nederland


​Kantoorlocatie Rotterdam Central District (RCD) kan zich als zakendistrict in de komende  jaren ontwikkelen tot de grootste concurrent van de Amsterdamse Zuidas. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers die JLL vandaag presenteert in de publicatie: ‘Special: Rotterdam Central District’. RCD is de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor nationale en internationale hoogwaardige kantoororganisaties. In het onderzoek worden de stationslocaties in de vier grote Nederlandse steden onderling vergeleken: RCD, Amsterdam Zuidas, Den Haag Beatrixkwartier/Nieuw Centrum en Utrecht Station. Hieruit blijkt dat de uitstekende bereikbaarheid in combinatie met een levendig centrummilieu er voor hebben gezorgd dat RCD voor het vijfde jaar op rij een sterke ontwikkeling laat zien in kantooropname, leegstandsontwikkeling, huurprijzen en aanvangsrendementen.

Rogier van der Bol, directeur Regio Rotterdam van JLL: “RCD is een zeer compact binnenstedelijk gebied dat direct aan het station grenst en alle denkbare faciliteiten biedt. Het is optimaal verbonden met alle belangrijke (zaken)centra in de Randstad en in het buitenland. Luchthaven Schiphol is vanuit RCD net zo snel te bereiken als vanuit de binnenstad van Amsterdam en luchthaven Rotterdam/Den Haag ligt op enkele minuten reisafstand. Als RCD de komende jaren verder investeert in verduurzaming en renovatie van verouderde gebouwen, zal het gebied de komende jaren verder floreren en steeds nadrukkelijker concurreren met de Amsterdamse Zuidas. Een aantal gebouwen is recent van eigenaar gewisseld, wat zeker nieuwe dynamiek zal brengen. Deze nieuwe eigenaren en een aantal huidige eigenaren hebben concrete plannen voor de verbetering van hun gebouwen. CBRE Global Investors is een van de partijen die inmiddels de opdracht heeft verstrekt voor een ingrijpende renovatie en verduurzaming van gebouw Delftse Poort. Het zijn partijen die daadwerkelijk waarde willen toevoegen aan het gebied. Hierdoor zal RCD zich verder ontwikkelen als hét central business district van Nederland en direct bijdragen aan een krachtige en gebalanceerde Rotterdamse economie.”

De cijfers
In 2013 bedroeg de kantooropname in RCD 20.000 m² vvo, een stijging van 56 procent ten opzichte van 2012. Opvallend is dat het aandeel van RCD binnen de totale opname in Rotterdam al vijf jaar op rij stijgt. Momenteel vindt bijna 30 procent van de transacties in de stad plaats binnen RCD. Hiermee is RCD in toenemende mate de dominante kantoorlocatie in de regio. Voor heel Rotterdam wisselt de kantooropname de laatste jaren sterk. In 2013 bedroeg deze circa 69.000 m² vvo. Dit is een stijging van 18 procent ten opzichte van 2012, maar een halvering ten opzichte van de vorige piek in 2010 en 2011.

De totale leegstand in RCD komt op 17,1 procent. Echter, het beschikbare aanbod van A-kwaliteit kantoorruimte bedraagt slechts 6,1 procent. Bovendien daalt het aanbod van A-kwaliteit kantoorruimte al vijf jaar op rij. Dit wijst op een aanhoudende interesse van kantoorgebruikers voor hoogwaardige kantoorruimte op deze toplocatie. Deze trend biedt perspectief voor upgrading van bestaand verouderd vastgoed en/of voor strategische nieuwbouw.

In het onderzoek van JLL wordt RCD vergeleken met de belangrijkste kantoorgebieden in de G4: Zuidas Amsterdam, Beatrixkwartier/Nieuw Centrum Den Haag en Stationsgebied Utrecht. Amsterdamse Zuidas kent de hoogste huurprijzen (€ 335 per m² vvo) en de scherpste netto-aanvangsrendementen (5,50%). Uit de analyse blijkt dat de huurprijzen in RCD de laatste vijf jaar het sterkst zijn gestegen. Daarmee liggen ze op hetzelfde niveau als die in Utrecht en Den Haag. Wat betreft het netto-aanvangsrendement neemt Rotterdam (5,75%) meer afstand van Den Haag (5,95%) en Utrecht (6,05%) en komt Rotterdam het dichtst in de buurt van Amsterdam.

Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert JLL dat RCD een enorme groeipotentie heeft voor de komende jaren vanwege de goede aansluiting van de gebiedskenmerken op de huidige vraag. Hoogwaardige kantoorgebruikers zijn in toenemende mate op zoek naar kwalitatief vastgoed op hoogwaardige locaties, die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en auto en een breed palet aan voorzieningen bieden. Een belangrijk aandachtspunt voor RCD, zo blijkt uit het onderzoek, is verduurzaming en kwaliteitsverbetering van een deel van de gebouwen .