Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Retail banking’ heeft internationaal gezien twee gezichten


Het recent door Jones Lang LaSalle uitgebrachte retailrapport ‘Global Retail Banking: key trends for and implications for retail banking real estate’ bevestigt de voortdurende invloed van politieke, economische en technologische ontwikkelingen op veranderingen bij consumentenbanken over de hele wereld. In opkomende markten leidt dit tot aanhoudende groei van de sector als tegenhanger van het streven naar meer efficiency in volwassen markten.

Uit het rapport blijkt dat de wereldwijd toenemende vraag van consumenten naar innovatie en flexibele dienstverlening consumentenbanken stimuleert te veranderen. Daarnaast geven consumenten aan dat zij behoefte hebben aan aanwezigheid van banken op retaillocaties. Beide aspecten hebben grote invloed op de huisvestingskeuzes die banken maken.
Met name in volwassen markten voeren consumentenbanken substantiële wijzigingen door in hun bestaande netwerken van vestigingen. Jones Lang LaSalle voorziet dat in 2020 maar liefst vijftig procent van de huidige vestigingen van consumentenbanken in deze markten overbodig wordt, omdat deze banken minder vierkante meters nodig hebben. Deze afname wordt overigens gecompenseerd door een stijgend aantal vestigingen van consumentenbanken in opkomende economieën zoals Brazilië, China en India.
Robert Bonwell, CEO EMEA Retail bij Jones Lang LaSalle licht toe: “De ‘perfect storm’ waarmee de bankenwereld kampt, raast onverminderd voort. Er blijft sprake van toenemende regulering, wetgeving en controles. Desondanks is er ruimte bij consumentenbanken om de potentie van hun vastgoednetwerken, die binnen de retailsector het minst zijn benut, in te vullen.
Met nieuwe retailformules en nieuwe technologieën kunnen consumentenbanken de efficiency van bestaande vastgoedportfolio’s verhogen, zich in nieuwe markten begeven of hun concurrentievoorsprong vergroten. De uitdaging is ervoor te zorgen dat het versnellen van vastgoedveranderingen bij consumentenbanken hoge prioriteit blijft houden en de aandacht krijgt die nodig is. ”
 
De belangrijkste uitkomsten van het rapport zijn:

• Consumentenbanken vestigen hun aandacht meer op ‘multi-channel’: focussen  op de juiste fysieke aanwezigheid op de juiste locatie, aangevuld met mobiele diensten en internetbankieren.
• Toegenomen klantsegmentatie: bepalen welke diensten het beste waar, hoe en aan wie kunnen worden geleverd.
• Experimenteren met hightech-vestigingen: de mogelijkheid bieden om 24 uur per dag contact te leggen met callcentermedewerkers via videoconferencing en andere technologische ontwikkelingen, en verdere stappen zetten in de richting van het stimuleren van klantgerichte consumentenomgevingen.
• Toenemende eisen aan gegevensopslag: meer aandacht schenken aan gegevensopslag vanwege het toenemend aantal online en mobiele transacties.

James Brown, Head of EMEA Retail Research & Consulting legt uit: “Van oudsher was een uitgebreid kantorennetwerk het enige verkoop- en servicekanaal van een consumentenbank. De snelle opkomst van telefonisch, online en nu ook mobiel bankieren zorgt voor steeds snellere veranderingen en innovatie in zowel de retail- als de bankensector.
Hoewel we zien dat nieuwe spelers nog steeds fysieke vestigingen openen, blijkt uit ons onderzoek dat in de meeste markten in Noord-Amerika en Europa sprake is van een overschot aan bankkantoren. We denken dat in 2020 als gevolg van afslanking en de toepassing van technologie vijftig procent van de consumentenvestigingen in deze markten in hun huidige hoedanigheid overbodig is.
Te omvangrijke kantorennetwerken zijn niet van vandaag op morgen verdwenen, maar ze worden één voor één afgestoten zodra de huurcontracten aflopen. Voor internationale consumentenbanken ligt de uitdaging in de huidige ‘multi-channel’-wereld in het actief beheren van hun bestaande vastgoedportfolio. Vervolgens is het van belang te bepalen ​of locaties kunnen worden gehandhaafd of dat het nodig is nieuwe vestigingen te openen. De nadruk komt nadrukkelijker te liggen op de juiste locatie, de juiste omvang en de juiste prijs.”