Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Wereldwijde transactievolumes direct vastgoed in eerste kwartaal 2012 naar


Voorlopige cijfers van Jones Lang LaSalle over de transactievolumes van direct vastgoed, laten een gematigd eerste kwartaal van 2012 zien. Het totale transactievolume van US$ 75 miljard is een daling van 23 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

Alle grote vastgoedmarkten noteerden wereldwijd een rustigere start van het jaar na een zeer actief 2011, met name in het laatste kwartaal. Bovendien was in het eerste kwartaal van 2012 geen sprake van omvangrijke eenmalige transacties in gevestigde markten, zoals de verkoop van winkelcentrum Trafford Centre in het Verenigd Koninkrijk voor US$ 2,6 miljard in het eerste kwartaal van 2011. Dit leidde tot een daling van de totale volumenoteringen. Deze afname was ook te wijten aan de economische druk die zorgde voor beperkte financieringsmogelijkheden, vooral voor nieuwe leningen.

In Nederland werd in het eerste kwartaal van 2012 in totaal voor € 1,18 miljard belegd op de vastgoedmarkt. Ten opzichte van het traditioneel sterke vierde kwartaal van 2011 daalde het beleggingsvolume met slechts zes procent. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2011 bleef het beleggingsvolume stabiel. Dit resultaat werd vooral veroorzaakt door de verkoop van de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven door Philips aan Chalet Group voor € 425 miljoen.

In het eerste kwartaal werd het meest belegd in Nederlands kantoorvastgoed. In totaal werd voor circa € 662 miljoen aan kantoorvastgoed verhandeld. Daarnaast werd € 156 miljoen aan woningvastgoed en € 150 miljoen aan winkelvastgoed verkocht. De beleggingsmarkt voor kantoorruimten liet daarmee de grootste groei zien, namelijk 80% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze sterke stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de eerdergenoemde verkoop van de High Tech Campus, maar ook door de verkoop van het kantoorgebouw The Rock aan de Amsterdamse Zuidas. Dit kantoorpand wisselde voor € 138 miljoen van eigenaar.

Michael Hesp, Head of Research van Jones Lang LaSalle Nederland, zegt hierover: “In het laatste kwartaal van 2011 was in Europa sprake van verhoogde onzekerheid, maar gelukkig zagen  beleidsmakers de ernst van de situatie en namen zij passende maatregelen die beleggingsactiviteit in de hele regio stimuleerden. Investeren in vastgoed blijft aantrekkelijk vanwege de aanhoudende vraag en de solide basis die vastgoed biedt.”

In de Verenigde Staten blijven zowel de volumes als het sentiment stijgen. In het eerste kwartaal van 2012 groeide het volume 16 procent vergeleken met het jaar ervoor, tegen een achtergrond van verbeterende economische indicatoren. Volumes in Canada en Mexico namen in dezelfde periode toe met meer dan 50 procent. Met een jaarvolume ter waarde van US$ 98 miljard was 2011 het op één na hoogst genoteerde jaar voor Asia Pacific. Ondanks een vertraging in het eerste kwartaal van 2012, vergeleken met het eerste kwartaal van 2011, worden de resultaten de komende maanden naar verwachting beter, aangezien het monetaire en fiscale beleid in de hele regio geleidelijk aan wordt versoepeld.

Vanwege het grote aantal transacties in het laatste kwartaal van 2011 stegen de cijfers over het gehele jaar aanzienlijk. De activiteiten over heel 2011 waren zodanig dat het nog wel even duurt voordat dit niveau ook in 2012 is bereikt.

Bij institutionele beleggers is een toenemende interesse en investeringsbereidheid in vastgoed, zij beleggen minder in aandelen, handelsgoederen en andere soorten activa. Deze trend zet door omdat de aantrekkelijkheid van vaste activa toeneemt vanwege de voorspelde stijging van de wereldwijde inflatie op de middellange termijn. Ook al gaat het met de wereldwijde economie niet optimaal, de stemming bij beleggers blijft positief. De aanhoudende schuldenkwesties binnen de vastgoedsector blijven bij sommigen zorgen voor problemen en bieden anderen juist kansen, en dat draagt weer bij aan de marktdynamiek.

Hesp voegt hieraan toe: “Terwijl de grote wereldsteden aan de top, zoals Londen en New York, grote hoeveelheden kapitaal blijven aantrekken, verwachten we dat beleggers zich steeds meer gaan verdiepen op het groeiende aantal mogelijkheden in secundaire markten, aangezien ook daar de prijsniveaus steeds meer worden bijgesteld.”

Ondanks het feit dat beleggers zich wat voorzichtiger opstellen, zetten de meesten de uitvoering van hun strategie voort, zij het met enige vertraging en op basis van gedetailleerdere onderbouwing van de investment cases. Met het oog op de omvang van het beschikbare kapitaal verwacht Jones Lang LaSalle dat de transactievolumes over heel 2012 met circa US$ 400 miljard op hetzelfde niveau zullen blijven als in 2011. Wereldwijd wordt een aantal portfoliotransacties verwacht die de marktactiviteit zullen versterken. Ook 2012 wordt hoogstwaarschijnlijk een jaar dat wordt gedomineerd door strategische heroriëntatie naar aanleiding van de veranderende economische omstandigheden. Er kan pas sprake zijn van een substantieel beter jaar dan 2011 als er wereldwijd meer financieringsmogelijkheden beschikbaar komen. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een langdurige toename van activiteit in secundaire markten. Hiervan is in 2012 tot op heden nog geen sprake is geweest.

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE:

 

Wereldwijde bedrijfsvastgoedvolumes per regio (in miljarden dollars)

 

Jaar

Noord- en Zuid-Amerika

EMEA

Asia Pacific

Totaal

2003

176

150

27

353

2004

185

161

46

392

2005

216

196

67

479

2006

283

322

95

700

2007

304

333

121

758

2008

126

167

85

378

2009

45

98

66

209

2010

97

138

85

320

2011

155

166

98

418

 

Bron: Jones Lang LaSalle