Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Nederlandse vastgoedmarkt op vierde plek in Jones Lang LaSalle’s Transparency Index


​​​Uit de tweejaarlijkse Global Real Estate Transparency Index 2012 van Jones Lang LaSalle blijkt dat in bijna 90 procent van de vastgoedmarkten de afgelopen twee jaar de transparantie is toegenomen. Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit van de kerndata als de manier waarop de prestaties worden gemeten. Daarnaast is ook het toezicht en beheer van beursgenoteerde beleggingsfondsen verbeterd. De Global Real Estate Transparency Index 2012 is een door Jones Lang LaSalle in eigen beheer uitgevoerd onderzoek dat aan de hand van 83 verschillende factoren de transparantie berekent in 97 vastgoedmarkten over de hele wereld. Het onderzoek voorziet vastgoedbeleggers en -gebruikers van gegevens en analyses die essentieel zijn bij het doen van transacties, het in eigendom hebben van vastgoed en het opereren op wereldwijde markten. De index ondersteunt bovendien overheden en brancheorganisaties die de transparantie willen verbeteren.

De belangrijkste uitkomsten van het rapport
• De Verenigde Staten voeren in 2012 de lijst van meest transparante vastgoedmarkten aan, op de voet gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Australië. Nederland staat in dezelfde categorie ‘In hoge mate transparant,’ vlak na Australië, op de vierde plek. In deze categorie bevinden zich ook Nieuw-Zeeland, Canada, Frankrijk, Finland, Zweden en Zwitserland.
• De index bevestigt dat de MIST-groeimarkten (Mexico, Indonesië, Zuid-
Korea en Turkije) allemaal voorop lopen bij het verbeteren van de transparantie. Turkije is wederom koploper in deze groep.
• Regionaal boekte Latijns-Amerika de grootste vooruitgang op het gebied van transparantie. De belangrijkste steden in Brazilië staan wat betreft transparantieverbetering op de tweede plaats. Dit  bezorgt het land een plaats in de categorie ‘Transparant’. Mexico staat wereldwijd op de derde plaats als het gaat om de mate van verbetering.
• Het verschil in transparantie tussen West-Europa en een aantal grote Midden-Europese markten is inmiddels verwaarloosbaar, nu de belangrijkste markten in Midden- en Oost-Europa uitkomen rond het gemiddelde. Zo zijn de transparantieniveaus van Polen vergelijkbaar met die van West-Europa. Het land wordt door sommige beleggers al beschouwd als een ‘core’ markt.
• Duurzaamheid is een belangrijke transparantiefactor geworden en het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk zijn op dit gebied het meest transparant. Het Verenigd Koninkrijk heeft een lange reputatie op het gebied van energie-efficiëntiesystemen voor gebouwen en introduceerde als eerste een classificatiesysteem voor duurzaam bouwen. Australië diende als testlocatie voor nieuwe wet- en regelgeving en subsidies op het gebied van milieu.

De index voor 2012 geeft nog altijd een gebrek aan transparantie weer in veel markten in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Tot de minst transparante landen, de zogenoemde ondoorzichtige markten, horen Venezuela, Mongolië, Tunesië, Ghana, Irak, Pakistan, Algerije, Wit-Rusland, Angola, Nigeria en Soedan. Veel van deze landen zijn dit jaar voor het eerst opgenomen in de index.
Michael Hesp, Head of Research bij Jones Lang LaSalle Nederland: “Dit grootschalige onderzoek van Jones Lang LaSalle bewijst dat Nederland voorop loopt; wij zijn het meest transparante land van continentaal Europa. Dit is zeer gunstig voor het investeringsklimaat in Nederland. De hoge mate van transparantie danken wij aan organisaties zoals IPD, EPRA, INREV en de diverse makelaarskantoren die inzicht geven in de vastgoedprestaties. Ook is belangrijk dat overheid en brancheorganisaties hebben gezorgd voor wet- en regelgeving en registers, waarin eigendom, bestemmingsplannen, nieuwbouwplannen en taxatiestandaarden duidelijk zijn. Wat wij nog kunnen verbeteren is de transparantie in de vastgoedleningenportefeuilles van banken en andere financiers. Niet voor niets zijn de DNB en AFM een onderzoek gestart om gedetailleerder inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuilles van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.”

Real Estate Sustainability Index 2012
Als bevestiging van het toenemende belang van duurzaamheid bij vastgoedbeslissingen bevat de index van 2012 een aparte Real Estate Sustainability Transparency Index voor een subgroep van 28 landen. Hierbinnen komen onderwerpen als benchmarken van energie-efficiëntie en beoordelingssystemen voor duurzaam bouwen aan de orde. Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk zijn uitgegroeid tot de meest transparante markten als het gaat om duurzaamheid van vastgoed. Nederland behoort tot de transparante markten in deze index.
 
Transparantie en vastgoedbeleggingsvolumes
De resultaten van 2012 bevestigen eveneens de relatie tussen vastgoedbeleggingsvolumes en transparantie. Stijgende transparantieniveaus worden in verband gebracht met een toename van buitenlandse directe vastgoedbeleggingen. Deze toename is een verdere stimulans voor vrije informatieverstrekking en het eerlijk en consequent toepassen van plaatselijk geldende vastgoedvoorschriften. De markten voor directe beleggingen in bedrijfsvastgoed die de afgelopen twee jaar het snelst zijn gegroeid, zoals Brazilië, Turkije, Indonesië en Vietnam, staan allemaal in de wereldwijde top tien wat betreft het verbeteren van de transparantie.

Uit de index voor 2012 blijkt dat de transparantie over schulden, met name relevant voor internationale beleggers, sinds 2010 licht is verbeterd. Gegevens over openstaande schulden en kapitaalstromen, die beleggers en corporate huurders helpen bij een betere beoordeling van risico's in de markten waarin zij opereren, verbeterde in 11 markten. In 15 markten verbeterden toezichthouders hun overzicht van financieringen van bedrijfsvastgoed. Canada, Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk blijven koplopers als het gaat om beschikbaarheid van gegevens en gereguleerd toezicht. Duitsland, Nederland en Japan beschikken nog steeds niet over gedetailleerde reeksen schuldengegevens over een periode langer dan vijf jaar.
 
Over de Global Real Estate Transparency Index
De Global Real Estate Transparency Index verscheen voor het eerst in 1999 en is gebaseerd op een combinatie van kwantitatieve marktgegevens en informatie aan de hand van een onderzoek naar het wereldwijde zakelijke netwerk van Jones Lang LaSalle en LaSalle Investment Management. Voor elke markt werden in totaal 83 verschillende factoren beoordeeld aan de hand van kwantitatieve gegevens en de antwoorden op onderzoeksvragen van plaatselijke onderzoeksteams in samenwerking met business leaders. Deze 83 factoren zijn ingedeeld in 13 themagebieden en verder onderverdeeld in vijf subindexcategorieën, te weten a) prestatiemeting, b) marktprincipes, c) beheer van beursgenoteerde beleggingsfondsen, d) wet- en regelgeving en e) transactieproces. De gewogen scores van de 83 factoren leverden voor elke markt een samengestelde index op. De scoreschaal loopt van 1,0 tot 5,0. In een land of een markt met een score van precies 1,0 heerst volledige vastgoedtransparantie, in een land met een score van 5,0 is de situatie volledig ondoorzichtig. Landen/markten worden ingedeeld in een van de vijf transparantieniveaus, variërend van 'In hoge mate transparant', 'Transparant' en 'Semitransparant' tot 'Weinig transparant' en 'Ondoorzichtig'.
Voor beleggers biedt de index een risicomanagementtool waarmee door de vergelijking van gegevens uit verschillende geografische gebieden doordachte internationale/regionale beleggingsstrategieën en beoogde allocaties per land mogelijk wordt. Transparante markten bieden ruimte voor betere vergelijking van huurkosten, meer mogelijkheden voor een strategische aanpak (bijvoorbeeld het uitvoeren van ‘sale and leaseback’-transacties) en het verbeteren van de efficiency van transactie- en facilitiy management.
Behalve met de nieuwe duurzaamheidsonderverdeling is de index van 2012 op drie hoofdpunten uitgebreid. De editie van 2012:
• bevat meer kwantitatieve maatstaven voor vastgoedbeleggingsprestaties ten aanzien van vastgoed in direct eigendom, genoteerde vastgoedaandelen en niet-genoteerde vastgoedfondsen;
• geeft beter inzicht in basisgegevens over vastgoedmarkten door het opnemen van gedetailleerde empirische tijdreeksen en beschikbaarheid van databases;
• is uitgebreid met nieuwe markten in Afrika ten zuiden van de Sahara (onder meer Angola, Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Nigeria en Zambia) en Midden-Amerika (onder meer de Bahama’s, de Kaaimaneilanden, Guatemala, Honduras, Jamaica en Puerto Rico), maar ook met Irak, Mongolië, Servië en de secundaire steden in Brazilië. De index beslaat nu 97 markten, 16 meer dan in 2010.
De Global Real Estate Transparency Index 2012 is voor beleggers en huurders verkrijgbaar in diverse formats, onder meer als gedrukt rapport, als website, als PowerPoint en als webinar.