Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle: drie transacties in 2012 domineren beleggingsdynamiek Nederlandse kantorenmarkt

• Beleggingsvolume Nederlands direct commercieel vastgoed daalt in 2012 verder naar ruim € 4,0 miljard (afname van 15 procent)  • Verkoop High Tech Campus Eindhoven en kantoorgebouwen The Rock en Viñoly op de Amsterdamse Zuidas vormen 60 procent van het t


​​

Het beleggingsvolume over 2012 op de Nederlandse markt voor direct commercieel vastgoed zal volgens vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle uitkomen op ruim € 4,0 miljard. Dit betekent een daling van meer dan 15 procent ten opzichte van het totale beleggingsvolume over 2011 dat uitkwam op € 4,8 miljard. Voor 2013 verwacht Jones Lang LaSalle dat het totale beleggingsvolume op ongeveer hetzelfde niveau zal uitkomen als dat van 2012 (circa € 4,0 miljard).

Op de kantorenvastgoedmarkt zal het beleggingsvolume naar verwachting uitkomen op ruim € 1,2 miljard. De dynamiek op de kantorenvastgoedmarkt is voor meer dan 60 procent toe te schrijven aan slechts drie transacties: de High Tech Campus Eindhoven (€ 425 miljoen), kantoorgebouw The Rock (€ 133 miljoen) en kantoortoren Viñoly (€ 139 miljoen), beide op de Amsterdamse Zuidas. Nooit eerder is het voorgekomen dat slechts drie transacties op de kantorenmarkt zo bepalend waren voor het jaarvolume.

Dré van Leeuwen, Director Capital Markets bij Jones Lang LaSalle Nederland: “De daling van het totale beleggingsvolume over 2012 is onder meer een gevolg van te weinig vertrouwen en het aanhoudende gebrek aan financieringsmogelijkheden. De traditionele vastgoedfinanciers en verzekeraars blijven zich met name focussen op core beleggingsproduct, waardoor een groot deel van de markt moeilijk financierbaar blijft. De opkomst op Europees niveau van debt funds zien wij hier als kans met name voor financiering in het opportunistisch segment, waar juist nu tegen aantrekkelijke rendementen transacties kunnen worden gedaan. Daar waar traditionele vastgoedfinanciers en verzekeraars niet kunnen of willen financieren bieden debt funds kansen voor de vastgoedfinancieringsmarkt. Op Europees niveau zien we debt funds die al succesvol institutioneel en privaat geld hebben opgehaald. Jones Lang LaSalle is er van overtuigd dat deze partijen zich in 2013 ook op de Nederlandse markt zullen gaan richten vanwege de relatief grote beschikbaarheid van opportunistisch product.“

Beleggingsvolume per sector
Per sector verwacht Jones Lang LaSalle de volgende beleggingsvolumes over 2012.
Winkelvastgoed - Het totale beleggingsvolume over 2012 in winkelvastgoed zal uitkomen op circa € 900 miljoen, een daling van zo’n 37 procent ten opzichte van het volume over 2011 (€ 1,42 miljard). Ongeveer 10 procent van de beleggingsdynamiek is veroorzaakt doordat Corio vier winkelcentra verkocht met een totaal beleggingsvolume van zo’n € 110 miljoen. Winkelvastgoed op A1-locaties in de grote steden blijft een interessant en gewild beleggingsproduct. Over het algemeen gaat het hierbij om relatief kleine beleggingsvolumes.

Industrieel en logistiek vastgoed - Het totale beleggingsvolume in industrieel en logistiek vastgoed komt naar schatting uit op € 425 miljoen, een daling van 35 procent ten opzichte van 2011. De verkoop van de Lake Side Portefeuille voor € 105 miljoen aan Warehouses De Pauw (WDP) was goed voor 25 procent van het totale volume binnen deze sector. Aanhoudende schaarste aan kwalitatief hoogwaardig beleggingsproduct blijft de volumes in dit segment drukken. Daar zal ook in 2013 weinig verandering in komen.

Residentieel vastgoed – Het totale beleggingsvolume voor 2012 wordt geschat op circa € 990 miljoen. Dit betekent een zeer lichte daling (-2 procent) ten opzichte van 2011 (€ 1,01 miljard). Deze beperkte daling getuigt van een aanhoudende interesse voor woningvastgoed. De verkoop van het aantal nieuwbouwprojecten in de woningbeleggingsmarkt is opmerkelijk. Afhankelijk van de financiële situatie van de ontwikkelaar hebben beleggers relatief goedkoop portefeuilles kunnen aankopen met oorspronkelijk voor de koopsector bedoelde woningen.

Kantoorvastgoed - Het totale beleggingsvolume op de kantorenvastgoedmarkt daalt ten opzichte van 2011 (€ 1,38 miljard) met circa 9 procent en komt uit op een totaalvolume van circa € 1,26 miljard. Naast drie grote kantoortransacties met een totaalvolume van € 697 miljoen, lag de nadruk in 2012 vooral op kantorenvastgoed met lagere kapitaalwaarden. In 2011 had 23 procent van alle kantoorbeleggingen een kapitaalwaarde onder de € 1.000 per vierkante meter. In 2012 is dit aandeel toegenomen tot ongeveer 45 procent. Dergelijke aankopen kunnen er op duiden dat er sprake is van transformatie van vastgoed waarbij de nieuwe eigenaar door actief asset management de ambitie heeft een aanzienlijke waardevermeerdering te realiseren. Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer transformatie naar een hotelfunctie of studentenwoningen. Binnen de vier grote steden zijn dit soort transformatietrajecten in 2012 veelvuldig ingezet en/of afgerond.