Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Forse stijging beleggingsvolumes Nederlands direct commercieel vastgoed bevestigt voorspelde trendbreuk

• Beleggingsvolume Nederlands direct commercieel vastgoed stijgt in 2013 met 17 procent naar € 4,9 miljard.  • Kopersgroep kantoorvastgoed diversifieert en richt zich hoofdzakelijk op core-plus en value-add portefeuilles.  • Beleggingsvolume logistiek vas


Jones Lang LaSalle verwacht een forse stijging van het totale beleggingsvolume over 2013. Het totale beleggingsvolume voor direct commercieel vastgoed zal per 31 december uitkomen op € 4,9 miljard, dit is een stijging van meer dan 17 procent ten opzichte van 2012. Zoals de vastgoedadviseur eerder dit jaar al voorspelde, is de trend van dalende beleggingsvolumes doorbroken.

In het eerste halfjaar van 2013 kwam de beleggingsmarkt nog moeizaam op gang en het beleggingsvolume daalde in die periode zelfs met bijna 13 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Transacties binnen enkele grote beleggingsportefeuilles tijdens de zomermaanden en het laatste kwartaal keerden het tij. Het totale beleggingsvolume over 2013 zal hierdoor stijgen met meer dan 17 procent.

Dré van Leeuwen, Head of Capital Markets bij Jones Lang LaSalle Nederland: “De huidige marktomstandigheden bieden de mogelijkheid tegen aantrekkelijke prijzen vastgoed te kopen. Internationale beleggers, voornamelijk met een Angelsaksische en Anglo-Amerikaanse achtergrond, hebben onder meer om die reden het afgelopen jaar Nederlands vastgoed aangekocht. Zij hebben zich met name gericht op omvangrijke portefeuilletransacties. Hierdoor is de gemiddelde transactieomvang gestegen en nam de dynamiek op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt fors toe. Herstel komt dus in belangrijke mate voort uit diversificatie bij internationale kopersgroepen”.

Beleggingsvolume per sector
Per sector verwacht Jones Lang LaSalle voor 2013 de volgende beleggingsvolumes:

Kantoorvastgoed - Het totale beleggingsvolume op de kantorenvastgoedmarkt stijgt ten opzichte van vorig jaar met 36 procent naar een volume van circa € 1,6 miljard. Dat is een aanzienlijke stijging, vooral vanwege het feit dat er in 2012 drie opmerkelijk grote kantoortransacties plaatsvonden die met een totaalvolume van € 697 miljoen verantwoordelijk waren voor 60 procent van het totale beleggingsvolume in dat jaar. Evenals de logistieke sector zag de kantorenmarkt de kopersgroep diversifiëren. Terug van weggeweest zijn de Angelsaksische en Anglo-Amerikaanse kopers die zich met name richten op het core-plus segment. Voorbeelden hiervan zijn twee disposities van CBRE Global Investors. Zij verkochten twee kantoorportefeuilles van beide meer dan € 100 miljoen aan enerzijds Goldman Sachs in combinatie met OVG en anderzijds Blackstone. 

Industrieel en logistiek vastgoed - Het totale beleggingsvolume in industrieel en logistiek vastgoed toont een verdubbeling ten opzichte van 2012 en komt naar verwachting uit op € 830 miljoen. De gezonde situatie op de gebruikersmarkt in combinatie met het beschikbaar komen van enkele omvangrijke portefeuilles heeft voor deze sterke stijging gezorgd. Daarnaast diversifieerde de kopersgroep binnen deze sector. Waar voorgaande jaren het Belgische Warehouses De Pauw (WDP) dominant was, zijn nu ook partijen actief als Granite REIT, DCAM, Montea en TPG in combinatie met Ivanhoe en Blackstone. Laatstgenoemden hebben voor beleggingsfonds LogiCor een logistieke portefeuille aangekocht voor bijna € 90 miljoen.
 
Woningvastgoed – Binnen de woningmarkt wordt het totale beleggingsvolume voor 2013 geschat op circa € 1,02 miljard, dit is exclusief het onderling verhandelde corporatiebezit. In vergelijking met 2012 (€ 999 miljoen) is dit een zeer lichte stijging (+2 procent). Er is sprake van aanhoudende interesse in verhuurd woningvastgoed doordat de huidige prijsniveaus beleggers voldoende rendement bieden op basis van de exploitatie. Anders dan voorheen hoeven beleggers geen actieve uitpondstrategie te voeren om hun rendement te behalen. Ook voor 2014 blijven de uitgangspunten binnen dit segment naar verwachting positief.
 
Winkelvastgoed - Het totale beleggingsvolume over 2013 in winkelvastgoed zal uitkomen op circa € 670 miljoen, een daling van circa 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van omvangrijke portefeuilletransacties. De dispositieprogramma’s van zowel Unibail als Corio vertegenwoordigden in voorgaande jaren een substantieel volume. Daarnaast toont de winkelvastgoedmarkt tekenen van polarisatie. Vanwege de huidige laagconjunctuur en de daarmee gepaard gaande lage consumentenbestedingen is de leegstand binnen de winkelmarkt sterk opgelopen.
 
Van Leeuwen sluit af: “Vooruitkijkend naar 2014 zien we duidelijk dat afgelopen jaar de bodem van de prijsontwikkeling binnen het niet-core segment van de beleggingsmarkt is bereikt. Dat wordt bevestigd door de toenemende dynamiek in de tweede helft van 2013. Ook zien we een stijgende schaarste aan core beleggingsproduct, met name in de kantoren- en logistieke sector. De aanhoudende vraag naar core product in deze sectoren gaat er mogelijk toe leiden dat de aanvangsrendementen gaan aanscherpen. Kortom, de signalen voor 2014 staan, ondanks het fragile herstel van de economie, op groen. Hierdoor wordt voor alle sectoren een toenemende beleggingsdynamiek verwacht. Een eerste schatting voor 2014 ligt volgens Jones Lang LaSalle tussen de € 5,0 en € 5,5 miljard”.

De percentages van de beleggingsvolumes zijn ook verwerkt in een infographic.