Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Ruim €50 miljard vermogen gericht op Europees commercieel vastgoed

Jones Lang LaSalle publiceert prognose Europese kapitaalmarkten 2009


De Europese vastgoedbeleggingsmarkt kan het komend jaar rekenen op €50 mrd aan kapitaal van institutionele beleggers, assetmanagers, opportunity funds en een aantal Duitse open-end en gesloten fondsen. Dat voorspelt het onderzoek 'Capital Markets Outlook 2009' van Jones Lang LaSalle in het rapport 'Time for Decisions' dat vooruitblikt op de Europese kapitaalmarkten.

Eric de Clercq Zubli, Managing Director van Jones Lang LaSalle Nederland, legt uit: “De marktomstandigheden zullen in 2009 ongetwijfeld uitdagender zijn dan waar velen op de markt ooit mee te maken hebben gehad. Toch zijn er ook kansen voor beleggers die meer op de middellange termijn gericht zijn en over voldoende kapitaal beschikken. Slimme beleggers zullen zich zodanig dienen te positioneren dat ze kunnen profiteren van de kansen die zich aan de koopzijde voordoen.”

Kredietfaciliteiten voor vastgoedbeleggingen zullen dit jaar beperkt blijven, met een lage loan-to-value en hoge marges. De Clercq Zubli: “We verwachten dat het op de internationale markten drie tot vijf jaar zal duren voordat banken hun balans weer compleet op orde hebben. Vooralsnog zullen banken zich uiterst voorzichtig en conservatief opstellen ten aanzien van hun uitstaande exposure naar vastgoed en zullen zij zeer selectief krediet verschaffen.”

Nu al zijn de vastgoedwaarden in sommige Europese markten met 40% gedaald sinds de piek in de zomer van 2007 en voor 2009 wordt een verdere afwaardering verwacht. Op markten waar aanvangsrendementen verder zullen stijgen, doen zich verkoopkansen voor.

Ruben Langbroek, Head of Research bij Jones Lang LaSalle in Nederland, licht toe: Ultimo 2008 kwamen aanvangsrendementen voor kantoren en winkels op Europese toplocaties 200 basispunten hoger uit dan medio 2007. In Nederland kwamen de scherpste netto aanvangsrendementen voor kantoren eind 2008 uit op een niveau van 5,7%, een stijging van 95 basispunten in anderhalf jaar. Dit komt neer op een waardedaling van circa 15%. Een aantal markten kan overigens nog een correctie van meer dan 50 basispunten tegemoet zien.”

“Op sommige markten, zoals Londen, Parijs en Madrid, heeft al een behoorlijke correctie plaatsgevonden, waardoor deze markten ongetwijfeld een verhoogde interesse onder beleggers te zien krijgen, indien men van mening is dat de marktfundamentals de huidige prijsniveaus ondersteunen. Schattingen van de reële marktwaarde en mogelijke stabilisatie van aanvangsrendementen zullen in de tweede helft van 2009 cruciale besluitvormingsindicatoren vormen voor beleggers die de markt willen betreden. Daarnaast verwachten we dat de marktomstandigheden zullen bijdragen aan het verhandelen van een toenemende hoeveelheid assets die voorheen zelden op de markt werden gebracht. Deze zullen waarschijnlijk tegen hoge prijzen worden verhandeld, ongeacht of de markt een erkende bodemprijs heeft bereikt. Desalniettemin verwachten wij een verdere afname in het beleggingsvolume.”

Ruben Langbroek concludeert: “De verhuurmarkten en de kracht van de huurdersvraag zullen in 2009 een essentieel onderdeel van prijs- en waardebepalingen vormen. Aanbodontwikkelingen zullen op de meeste internationale markten vooralsnog geen probleem vormen, omdat de pijplijnen momenteel niet bol staan van plannen die al vastliggen of worden uitgevoerd. De aandacht zal gericht zijn op de veerkracht van de vraag tijdens één van de zwakste economische situaties sinds tijden. Op sommige markten zal de zwakke vraag en afnemende ruimtebehoefte echter wel leiden tot een toenemende leegstand en onderverhuur. Dit heeft een direct gevolg voor huurprijzen, die een dalende trend zullen inzetten, die zich naar verwachting ook in 2010 nog manifesteert.”