Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Winkelcentra en solitaire winkelunits op A1-locaties meest in trek bij winkelvastgoedbeleggers

Totale beleggingsvolume in winkelvastgoed daalt met 29% in de eerste drie kwartalen van 2012


Amsterdam/Cannes, 14 november 2012 - In de eerste drie kwartalen van 2012 is voor circa € 705 miljoen belegd in winkelvastgoed. Dit is een daling van 29% vergeleken met dezelfde periode in 2011. Van het totale beleggingsvolume in commercieel vastgoed bestaat nu ruim 20 procent uit winkelvastgoed, in 2011 was dit nog 30%. Veel retailers maken pas op de plaats wat betreft de uitbreiding naar middelgrote en kleine steden. Hierdoor is er sprake van een dalende vraag naar winkelvastgoed, minder concurrentie en een oplopende leegstand. Medio 2012 lag het winkelleegstandspercentage in Nederland op circa 6,8%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (6,4%). De totale winkelleegstand neemt toe met uitzondering van toplocaties in de grote winkelsteden.

Vraag naar sterke locaties blijft
Net als in 2011 gaat de grootste interesse van beleggers uit naar winkelcentra en solitaire winkelunits. Hierin werd respectievelijk voor circa € 332 miljoen en circa € 240 miljoen belegd. De belangstelling voor het segment ‘retail warehousing’ is in Nederland nog steeds laag. Hierin is circa € 110 miljoen belegd in de eerste drie kwartalen van 2012. Vanwege hun sterke winkelbeleving blijven A1-locaties aantrekkelijk, ook wijkwinkelcentra met een sterk verzorgingsgebied en krachtige supermarktformules die goed renderen, blijven in trek.

Totaalrendementen topvastgoed blijven hoog
De top aanvangsrendementen voor solitaire winkelunits zijn onveranderd in 2011 en in de eerste drie kwartalen van 2012. De topaanvangsrendementen voor winkelcentra lieten gedurende deze periode een lichte stijging zien van gemiddeld 10 basispunten. Aanvangsrendementen voor ‘retail warehouses’ stegen gedurende deze periode met gemiddeld 25 basispunten. Voorlopig blijven totaalrendementen voor topvastgoed steevast op een hoog niveau.

Een volledig overzicht met feiten en cijfers over de winkelvastgoedmarkt vindt u in Jones Lang LaSalle’s Retail Market Profile Netherlands – Q3, 2012.