Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Corporate Social Responsibility Rapport 2011 toont betrokkenheid Jones Lang LaSalle bij creëren duurzame waarde voor klanten, werknemers en maatschappij

Rapport beschrijft resultaten op het gebied van energieverbruik, duurzaamheid, diversiteitsbeleid, ethiek, een gezonde en veilige werkomgeving en burgerparticipatie


Amsterdam, 11 oktober 2012 - Jones Lang LaSalle presenteerde onlangs haar Corporate Social Responsibility Rapport 2011. Het rapport doet verslag van hetgeen de internationale vastgoedadviseur heeft bereikt op het gebied van milieu en duurzaamheid, diversiteitsbeleid, ethische gedragsnormen en gezondheid en veiligheid. Ook komt in het rapport aan bod hoe Jones Lang LaSalle zich sociaal inzet binnen lokale gemeenschappen in de landen waar de organisatie actief is.

"Onze strategische prioriteit is het bieden van toegevoegde waarde aan onze klanten, aandeelhouders en medewerkers", zegt Vincent Querton, CEO Benelux van Jones Lang LaSalle. "Zowel bij onze klanten als ook intern, benadrukken we het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om het geven van vastgoedadvies en onze dienstverlening in relatie tot duurzaamheid, of om het integreren van CSR-inspanningen in ons eigen bedrijf. Duurzaamheid is voor ons niet zomaar een richtlijn, maar iets dat steeds meer raakt ingebed in alles wat we doen."
 
Duurzaamheid speerpunt
Speerpunt in het beleid van Jones Lang LaSalle is het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën op het gebied van energieverbruik en klimaatbeheer; zowel voor vastgoedeigenaren en huurders als voor publieke partijen. "Eén van de grootste bijdragen die we kunnen leveren aan het terugdringen van de effecten van klimaatverandering is het adviseren van onze klanten bij het beperken van hun energieverbruik en CO2-uitstoot", aldus Elsbeth Quispel, Head of Energy and Sustainability Services van Jones Lang LaSalle in Nederland.
 
Dankzij dergelijke adviezen bereikte Jones Lang LaSalle in 2011 onder meer het volgende:
• Jones Lang LaSalle bespaarde $ 105 miljoen op energieverbruik en verminderde de CO2-uitstoot met 587.000 ton bij de in de VS beheerde portefeuille. Ter vergelijking: dit komt overeen met ruim 115.000 personenauto's minder op de weg per jaar.
• Jones Lang LaSalle hielp klanten hun CO2-uitstoot sinds 2007 met ruwweg 1,22 miljoen ton te beperken door de installatie en het gebruik van duurzame energiebronnen.
• Jones Lang LaSalle is partner van het Carbon Disclosure Project, een onafhankelijke not-for-profit organisatie die bedrijven en steden stimuleert hun CO2-emissie en waterverbruik te verminderen. Inmiddels zijn hierbij wereldwijd 73 steden betrokken, die gezamenlijk ruim 244 miljoen inwoners vertegenwoordigen.
• Via de Better Buildings Challenge helpt Jones Lang LaSalle vastgoedeigenaren in de VS om hun energieverbruik in 2020 met minimaal 20 procent te hebben teruggebracht. Het gaat hierbij om gebouwen die bij elkaar een oppervlakte van ruim 9 miljoen vierkante meter vertegenwoordigen.
• LaSalle Investment Management, de adviestak van Jones Lang LaSalle op het gebied van investeringen, heeft zich ten doel gesteld om het aantal eigen panden dat data levert aan de Greenprint Foundation in 2012 te verdubbelen. Deze stichting is opgezet om benchmarkgegevens over energieverbruik en duurzaamheid met deelnemende eigenaren te kunnen delen.
• Jones Lang LaSalle zit in de Advisory Board van de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Deze benchmark vergelijkt vastgoedfondsen wereldwijd op het gebied van duurzaamheidsprestaties met als doel aandeelhouderswaarde te vergroten en te beschermen door duurzaamheidsactiviteiten en -beleid te evalueren en te verbeteren.

"Duurzaamheid is steeds meer ingebed in alles wat wij voor klanten en in ons eigen bedrijfsproces doen", aldus Quispel. “In Nederland hebben we deze zomer een Green Business Team ingesteld waarmee we onze duurzaamheidsdienstverlening en –kennis beter integreren in business units die zich primair op dienstverlening in de vastgoedsector richten.”
 
Koploper in maatschappelijk verantwoord ondernemen
Naast het werk dat Jones Lang LaSalle namens klanten uitvoert, is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook onderdeel van de eigen bedrijfsvoering. Zo worden werknemers gestimuleerd om zich in te spannen voor duurzaamheid via het werknemersbetrokkenheidsprogramma ACT (A Cleaner Tomorrow).
In 2011 heeft Jones Lang LaSalle de volgende successen op dit terrein geboekt:

• De hoogste LEED®-score, platina, ter wereld voor een commercieel interieurproject in het corporate kantoor in Hongkong.
• Integratie van het thema duurzaamheid in 72 procent van de herziene huurovereenkomsten voor corporate kantoren wereldwijd.
• Een stijging van 119 procent van de jaarlijkse deelname van werknemers aan vrijwillige duurzaamheidstrainingen. In totaal namen 2.619 werknemers deel aan maandelijkse Sustainability Sessions, LEED® accreditatie webinars en andere trainingen.
• Liefdadigheidsacties, zowel op bedrijfsniveau als op werknemersniveau, hebben meer dan $ 4,3 miljoen opgebracht. Daarnaast heeft de onderneming 2.200 vrijwilligersdagen aan lokale gemeenschapsprojecten bijgedragen. In Nederland fietste ook dit jaar weer een team mee in Alpe d’HuZes ten behoeve van KWF Kankerbestrijding.
• Opzet en/of begeleiding van wereldwijd ongeveer tachtig initiatieven op het gebied van diversiteitsbeleid.
• Sterke verduurzaming van het inkoopbeleid in Nederland, toegepast op onder andere printercontracten en autoleaseregelingen. Momenteel ligt de focus op verdere energiebesparing in de kantoren. 

 
Jones Lang LaSalle wordt regelmatig onderscheiden voor de bijdrage die het bedrijf levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo ontving de organisatie in 2011 voor de derde keer het predicaat ENERGY STAR Partner van het Jaar van de Amerikaanse Environmental Protection Agency en werd Jones Lang LaSalle in 2012 Sustained Excellence Partner. The Ethisphere Institute heeft de vastgoedadviseur in 2012 voor de vijfde keer uitgeroepen tot een van World’s Most Ethical Companies en FORTUNE beschouwt Jones Lang LaSalle voor het derde jaar achtereen een van de World’s Most Admired Companies.
 
"Ik blijf me verbazen over de enthousiaste en creatieve initiatieven van onze mensen, zoals die bijvoorbeeld naar voren komen in het ACT-programma", vertelt Querton. "Ook zijn onze mensen bijzonder betrokken bij liefdadigheids- en gemeenschapsinitiatieven. In 2011 heeft Jones Lang LaSalle wereldwijd samen met de medewerkers meer dan $ 4 miljoen bijeengebracht voor goede doelen. We mogen er best trots op zijn dat onze medewerkers in totaal 2.200 vrijwilligersdagen hebben gestoken in ondersteuning van lokale gemeenschapsprojecten, het zelf opzetten van liefdadigheidsacties en deelname aan diversiteitsprogramma's."