Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Update Jones Lang LaSalle: gevolgen economische crisis voor wereldwijde commerciële vastgoedmarkten


Amsterdam, 5 mei 2009 – In de nieuwste editie van Jones Lang LaSalle’s Global Market Perspective geven experts van Jones Lang Lasalle een wereldwijd perspectief op de huidige stand van zaken van commercieel vastgoed en de invloed van de aanhoudende krediet- en economische crisis hierop.

De belangrijkste actuele ontwikkelingen zijn:

• Uit de ‘Global Real Estate Health Monitor’ van Jones Lang LaSalle blijkt dat de meeste indicatoren nog altijd op een neerwaartse trend duiden en dat de markt nog steeds voor grote uitdagingen staat. De Global Real Estate Health Monitor analyseert de belangrijkste gezondheidsindicatoren van de wereldwijde markt voor commercieel vastgoed.
• Hoewel de situatie op de algemene kredietmarkten lijkt te verbeteren, blijft de credit spread tussen  ‘Commercial Mortgage-Backed Securities’ beleggingen en het Euribor rentetarief extreem hoog. Bovendien zijn er weinig aanwijzingen dat er meer leningen aan de vastgoedmarkt worden verstrekt.
• De beleggingsactiviteit wordt overal ter wereld nog steeds verhinderd door het gebrek aan kredietverstrekking. Echter, beleggers met eigen vermogen beginnen actiever te worden, vooral op markten waar reeds een aanzienlijke herwaardering heeft plaatsgevonden.
• Hoewel het wereldwijde transactievolume beperkt blijft, beginnen investeerders die over veel contant geld beschikken zich in verschillende regio’s als kopers te manifesteren. Ook Nederlandse partijen met voldoende financiële middelen betreden weer voorzichtig de vastgoedbeleggingsmarkt. Doorgaans gaat het hierbij om kleinere instellingen of particuliere beleggers.
• Het bankwezen blijft terughoudend met gedwongen verkopen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat banken actief op zoek zijn naar eigen vermogen. Daarnaast zijn zij nog altijd bezig met het wegwerken van problematische schuldposities.
• Naast consolidatie en inkrimping ten aanzien van de huisvesting, voeren huurders steeds vaker zorgvuldige ‘due diligence’ uit van de voorwaarden van verhuurders en houden zij de solvabiliteit of de financiering achter de verhuurder sterker in de gaten.