Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle doet verslag van de resultaten over het 1e kwartaal 2009

Gecorrigeerde EBITDA van $11miljoen exclusief herstructureringskosten en bepaalde non cash kosten


Amsterdam, 4 mei 2009 - Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) JLL), het toonaangevende bedrijf in dienstverlening en vermogensbeheer op het gebied van vastgoed, rapporteert een netto verlies van $61 miljoen op basis van de US GAAP, ofwel $1,78 per aandeel over het eerste kwartaal van 2009. Na aanpassing wegens herstructureringskosten en bepaalde non cash lasten, zou het netto verlies $16 miljoen bedragen, ofwel $0,47 per aandeel. De winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (“gecorrigeerde EBITDA”) van het bedrijf bedroeg $11 miljoen over het eerste kwartaal van 2009 in vergelijking met een gecorrigeerde EBITDA van $22 miljoen over dezelfde periode in 2008. Het gecorrigeerde netto verlies en de gecorrigeerde EBITDA stroken met de seizoensgebonden activiteiten binnen de sector en het gebrek aan grote transacties en incentive fees in het uitdagende bedrijfsklimaat. De omzet over het eerste kwartaal van 2009 bedroeg $494 miljoen, een daling van 12 procent in Amerikaanse dollars, maar lag in plaatselijke valuta slechts 1 procent lager dan over dezelfde periode vorig jaar.
 

_________________________________________________________________________________
 
Highlights eerste kwartaal 2009
 Omzet ondanks een zwakke markt in plaatselijke valuta slechts 1 procent gedaald
 Omzetstijging in Noord- en Zuid-Amerika gestimuleerd door geslaagde integratie van Staubach en blijvend succes van Corporate Solutions
 Omzet in Nederland 13% boven het niveau van 2007 en 18% onder het niveau van 2008. Kosten 21% lager dan in 2008.

_________________________________________________________________________________
 

“De goede prestaties in onze regio Noord- en Zuid-Amerika en de rente-activiteiten werden in het algemeen ongedaan gemaakt door de seizoensinvloeden op onze activiteit en de zwakste transactiemarkt ooit” aldus Colin Dyer, Chief Executive Officer van Jones Lang LaSalle. Dyer voegde hier aan toe: “In dit klimaat blijven we de kosten agressief verlagen en onze klanten efficiënt bedienen. Ook gaan we verder met verantwoordelijk balansmanagement.

Jones Lang LaSalle Nederland
De omzet uit de Nederlandse handel lag in het eerste kwartaal 13% boven het niveau van 2007. De omzet daalde met 18% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008. De bedrijfskosten lagen dit kwartaal beduidend (21%) lager dan vorig jaar.

 “In het uitdagende bedrijfsklimaat uit 2009 werden ook de Nederlandse activiteiten van Jones Lang LaSalle geconfronteerd met een omzetdaling. We zijn desalniettemin verheugd met de aanzienlijke zakelijke groei in de Management Services en de positieve effecten van de focus op kostenbeheersing in 2008 en 2009, die de omzetdaling in hoge mate hebben gecompenseerd.”, aldus Erik Huigen, Chief Operating Officer The Netherlands

Highlights resultaten eerste kwartaal per bedrijfssegment
Investor and Occupier Services
• In Noord- en Zuid-Amerika bedroeg de omzet over het eerste kwartaal $200 miljoen, een stijging van 15 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit was voornamelijk het resultaat van de overname van Staubach. De bedrijfskosten bedroegen $204 miljoen in de eerste drie maanden van 2009, een stijging van 18 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De toename van het ene op het andere jaar was te wijten aan de meer uitgebreide kostenstructuur naar aanleiding van de overname van Staubach en omvatte tevens de kosten voor een non-cash afschrijving van $7 miljoen in verband met overgenomen immateriële activa.

De EBITDA in de regio over het eerste kwartaal van 2009 bedroeg $11 miljoen in vergelijking met $7 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.
• De omzet in het eerste kwartaal 2009 in EMEA  bedroeg $121 miljoen, in vergelijking met $183 miljoen in 2008. Dit is een daling van 34 procent, 19 procent in plaatselijke valuta en veroorzaakt door de verminderde transactievolumes in de regio. De bedrijfskosten bedroegen in het eerste kwartaal $142 miljoen, een daling van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en 7 procent in plaatselijke valuta. Deze daling werd veroorzaakt door de agressieve kostenbesparingen die in de hele regio werden doorgevoerd. De kostenbesparingen werden bewerkstelligd ondanks de extra kostenstructuur naar aanleiding van de drie overnames die sinds het eerste kwartaal van 2008 waren afgerond. De EBITDA in de regio over het eerste kwartaal van 2009 was een verlies van $16 miljoen, in vergelijking met een verlies van $1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

In het eerste kwartaal van 2009 kon het Nederlandse bedrijf de recordgroei van de afgelopen zeven opeenvolgende kwartalen niet langer vasthouden. De omzet daalde met 18% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008 en is terug op een niveau dat 13% boven dat van 2007 ligt. De omzetdaling van dit kwartaal werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de transactie- en adviesactiviteiten (respectievelijk -28% en-35% ). De omzet van de Management Services vertoonde dit kwartaal een aanzienlijke stijging (51%) ten opzichte van vorig jaar. De bedrijfskosten echter, namen ten opzichte van 2008 met 21% af. De bedrijfsopbrengsten daalden licht ten opzichte van 2008.

• De omzet van de regio Azië-Pacific bedroeg $105 miljoen over het eerste kwartaal van 2009, in vergelijking met $117 miljoen over dezelfde periode in 2008. Indien de invloed van de valutahandel niet wordt meegerekend, steeg de omzet met 1 procent.

Bedrijfskosten in de regio bedroegen dit kwartaal $108 miljoen. Door de agressieve concentratie op de kosten, namen de bedrijfskosten van het ene jaar op het andere af met 13 procent, 2 % in plaatselijke valuta. Dit gebeurde ondanks incrementele kosten in verband met het stijgende aantal klanten voor corporate outsourcing en hoge bezettingskosten ten opzichte van het eerste kwartaal in 2008. De EBITDA in de regio over het eerste kwartaal van 2009 was een verlies van $1 miljoen, in vergelijking met een verlies van $5 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

LaSalle Investment Management
• De omzet van LaSalle Investment Management bedroeg in het eerste kwartaal $37 miljoen, in vergelijking met $87 miljoen in het voorgaande jaar. LaSalle Investment Management haalde de eerste drie maanden van 2009 bij klanten een vermogen binnen van $485 miljoen. Er werd in totaal $300 miljoen voor klanten geïnvesteerd. De activa onder beheer namen af tot $41 miljard, een daling van 11 procent. Dit was te wijten aan het huidige economische klimaat voor taxaties van activa.

Samenvatting
Het bedrijf heeft zijn dienstenaanbod aangepast aan de veranderde behoeften van de klant. De Corporate Solutions zijn versterkt voor een bredere basis van klanten en er is een groter marktaandeel veroverd op concurrenten. Ook zijn ingrijpende stappen genomen om de basisuitgaven te verminderen door het aantal werknemers en de discretionaire uitgaven agressief te verlagen. Door de verantwoordelijke houding van het bedrijf ten opzichte van de balans heeft de onderneming ondanks het wereldwijde zwakke handelsklimaat een goede positie ingenomen. Het bedrijf blijft in het toekomstige uitdagende klimaat klaar om nieuwe kansen te financieren ten behoeve van de klant.