Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Duurzame huurafspraken goed vastleggen leidt tot winst voor alle partijen

Agentschap NL publiceert Leidraad Green Lease


Amsterdam, 25 november 2011 - Agentschap NL publiceert vandaag de 'Leidraad Green Lease’. De leidraad is ontwikkeld door vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle en geïnitieerd door Platform Duurzame Huisvesting. In Green Lease contracten maken huurder en verhuurder afspraken over hoe zij gezamenlijk hun duurzaamheidsambities waarmaken. Vaak is de split incentive problematiek, waarbij kosten en baten niet goed verdeeld zijn tussen huurder en verhuurder, een belemmering om een gebouw te verduurzamen. Green Lease biedt hiervoor een oplossing.

De Leidraad Green Lease is hier beschikbaar.

Green Lease oplossing voor split incentive
Vaak komen duurzame ambities niet van de grond. Een belangrijke reden hiervoor is de split incentive problematiek. Dit houdt in dat de ontwikkelaar of eigenaar van een gebouw investeert in energiebesparende maatregelen maar dat alleen de huurder profiteert van de opbrengsten van de lagere energierekening. Een Green Lease kan deze split incentive problematiek oplossen.

Green Lease
In een Green Lease contract maken huurder en verhuurder concrete afspraken over de verdeling van de kosten, baten en risico’s bij het verduurzamen van een gebouw. De duurzaamheidsmaatregelen zijn op deze manier voor zowel de huurder als de verhuurder meetbaar en controleerbaar gedurende de gehele huurtermijn. Want een gebouw dat duurzaam is gebouwd is een lege huls als het niet duurzaam wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: een verhuurder installeert led-verlichting, en vervolgens laat de huurder het licht continu branden, het gebouw is dan duurzaam, maar het gebruik niet. En juist daar biedt een Green Lease contract een toegevoegde waarde omdat het afspraken vastlegt over het gebruik van het gebouw.

De wederzijdse verantwoordelijkheid voor duurzaamheid geeft beide partijen een prikkel om materialen en resources efficiënt in te zetten. En dat leidt tot lagere kosten voor beide partijen. Bovendien draagt het bij aan een verminderd energiegebruik, een beter milieu en een maatschappelijk verantwoord imago.
Jo Daemen, opdrachtmanager utiliteitsbouw Agentschap NL: “We zijn blij dat de leidraad Green Lease er nu is. De split incentive problematiek vormt vaak een barrière om te investeren in duurzaamheid. Green Lease begint met het vaststellen van een gezamenlijk ambitieniveau door huurder én verhuurder. Vervolgens spreken zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid af. Wij moedigen de markt dan ook aan om met groene huurcontracten aan de slag te gaan. Het loont.”

Richtlijn om duurzaamheidniveau te verbeteren
“Gelukkig zien we dat het aantal Green Leases in Nederland stijgt”, zegt Elsbeth Quispel, Head of Sustainability van Jones Lang LaSalle Nederland en verantwoordelijk voor het opstellen voor het opstellen van de Leidraad. “De Leidraad die wij voor Agentschap NL hebben opgesteld geeft beleggers en huurders handvatten en concrete richtlijnen om het duurzaamheidsniveau van gebouwen én duurzaam gebruik en exploitatie te verbeteren door hier samen verantwoordelijkheid voor te nemen”.

Voor elke gebouwspecifieke situatie
Er zijn verschillende vormen van Green Lease met verschillende, gezamenlijke, ambitieniveaus ten aanzien van de mate van duurzaamheid. Dit garandeert dat er altijd mogelijkheden zijn om aan te kunnen sluiten op een gebouwspecifieke situatie: renovatie of nieuwbouw, single tenant of multi-tenant, bestaande huurders en/of nieuwe huurders. Een Green Lease stimuleert en garandeert duurzame exploitatie en gebruik van een gebouw. Dit zet zowel de belegger als de huurder in beweging voor duurzaamheid.

Concrete voorbeelden
De leidraad geeft uitleg en achtergronden over Green Leases. Ook de aanpak voor het opstellen van een dergelijk duurzaam huurcontract komt aan bod. De leidraad laat een aantal mooie voorbeelden zien van duurzame huurcontracten zoals van de samenwerking tussen de Deutsche Bank en DekaBank en tussen Gasterra en Triodos Bank. Zij geven een succesvolle invulling aan Green Lease contracten. Naast deze voorbeelden geeft de leidraad ook handvatten om aan de slag te gaan met het opstellen van duurzame huurcontracten. Als afspraken eenmaal goed zijn vastgelegd, is er namelijk voor alle partijen winst te behalen.

Platform Duurzame Huisvesting
De Leidraad Green Lease is op initiatief van het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkeld. Het platform heeft tot doel de samenwerking binnen de sector te stimuleren om zodoende de huisvestingsketen te verduurzamen. Het oplossen van de split incentive problematiek is één van de doelstellingen van het platform. Een werkgroep, met leden uit de hele keten, heeft als klankbordgroep opgetreden en droeg ook de voorbeelden aan.


Download hier de Leidraad Green Lease.