Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Retailmarges en vastgoedrendementen op niveau houden dwingt retailers en vastgoedbeleggers tot nieuwe samenwerkingsvormen

’Samen Winnen’ door flexibilisering van huurcontracten, toetreding van gespecialiseerde exploitatiepartijen en nieuwe verdienmodellen voor beleggers


Amsterdam, 21 november 2011 – Retailers en vastgoedeigenaren moeten zich nieuwe rollen aanmeten om vanuit vastgoedperspectief adequaat te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de retailwereld. Beleggers moeten zich meer risicodragend opstellen en meer dienstverlenend zijn aan retailers. Op die manier kunnen retailers nog beter inspelen op de behoeften van de consument. Dit concludeert Jones Lang LaSalle in de nieuwste editie van de jaarlijkse ‘Retail Special’ die vandaag verschijnt onder de titel ‘Samen Winnen’.

Richard Dallinga, Director Retail van Jones Lang LaSalle zegt over het rapport: “De rolverdeling tussen beleggers en retailers gaat veranderen. De belegger zal zich meer als retailer gedragen en zich directer bezighouden met bijvoorbeeld het bepalen van het retailconcept en de gekozen positionering. Dit betekent dat de beleggers bereid moeten zijn meer risico’s te nemen. De retailer zal zich sterker focussen op een vlekkeloos verlopende operatie van het gekozen concept en voor de juiste interactie met de consument. De sleutel tot een succesvol winkelgebied is het samenstellen van een toekomstbestendige mix van functies, retailers en contracten. Wij zien nu al dat beleggers steeds vaker afwijken van standaardverhuurcontracten omdat ze zich realiseren dat het belang van een winkelgebied groter is dan dat van een individuele winkel.”

Samenwerken om winkelgebieden aantrekkelijker te maken
In het rapport ‘Samen Winnen’ schetsen de retailspecialisten van Jones Lang LaSalle nieuwe samenwerkingsvormen voor retailers en beleggers om winkelgebieden aantrekkelijker te maken.

Flexibele huurcontracten
Vaste huurprijzen zijn vaak niet meer in overeenstemming met de gerealiseerde omzet op de winkelvloer. Huurcontracten zullen daarom in toenemende mate worden gekoppeld aan de retailomzet (omzethuur) waardoor ook zelfstandige ondernemers weer een kans krijgen op een plek in winkelgebieden. Hiermee ontstaat voor het winkelgebied als geheel een interessante mix waardoor beter kan worden aangesloten op de vraag in een verzorgingsgebied. Eigenaren stellen zich op dit moment al flexibeler op onder druk van de dynamiek van het winkellandschap en de veranderende lease accounting regels. Hoewel contracten met een kortere looptijd een negatief effect op de beleggingswaarde hebben, loont flexibiliteit ook omdat verkorting van de looptijd nog altijd beter is dan leegstand die wel eens zeer structureel van aard zou kunnen zijn.

Gespecialiseerde exploitatiepartijen
Jones Lang LaSalle ziet goede kansen voor de inzet van gespecialiseerde partijen die de exploitatie van retailformules op zich nemen. Een verbindende schakel tussen retailers en beleggers die een aantal taken en risico’s overneemt. Er zijn al voorbeelden te vinden van shop-in-shopconcepten waarbij de overkoepelende parapluorganisatie het risico neemt, (flexibel) onderverhuurt en services verleent aan de shop-in-shops.

Nieuwe verdienmodellen voor de belegger
Voor de belegger leiden zijn nieuwe rol in combinatie met nieuwe samenwerkingsvormen tot andere verdienmodellen. Net als in de reiswereld waarbij één hotelovernachting soms duurder is dan drie, kan een retailer een winkel binnen een nieuw verdienmodel ook voor een dag, week, maand of jaar huren. De reiswereld heeft verder ook veel ervaring opgedaan met verdienmodellen waarin verschillende partijen samenwerken. Dit leidt bijvoorbeeld tot verevening tussen kosten en opbrengsten vanuit de verkoop van vlucht, hotelovernachting, autoverhuur et cetera. Reisorganisaties en vliegmaatschappijen bieden een totaalpakket aan en achter de schermen bepalen ze gezamenlijk de marge op de onderdelen.

‘Samen Winnen’
De veranderingen in de Nederlandse retailsector die Jones Lang LaSalle vorig jaar aankondigde in de 
Retailmarkt Special Revolutie in Retailland, zijn versneld realiteit geworden als gevolg van de economische ontwikkelingen. De consument heeft de macht in de keten definitief overgenomen van de retailer. Partijen kunnen volgens de vastgoedadviseur niet langer om de invloed van de consument heen. Dallinga zegt hierover: “Voor zowel eigenaren als gebruikers van winkelvastgoed is het zaak een duidelijk en vernieuwend strategisch plan te ontwikkelen om deze zware tijden te doorstaan en bestaansrecht te waarborgen in de wereld van morgen. Dat kan alleen als partijen de krachten bundelen, rollen en taken anders verdelen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen. ‘Samen Winnen’ is in onze ogen dan ook het credo voor een toekomstbestendige retailmarkt.”