Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Gebruikersmarkt voor commercieel vastgoed: een aanbodmarkt met schaarste aan A-kwaliteit kantoorruimte

Opname in Nederland 40% lager in 2008 (t.o.v. 2007)


De markt voor commercieel vastgoed ontwikkelt zich verder tot een aanbodmarkt wat in het voordeel is van vastgoedgebruikers. De leegstand neemt toe maar vanwege het uitstel van nieuwbouwprojecten blijft de stijging van het aanbod beperkt. De krapte op A-kwaliteit kantoorruimte zal verder toenemen omdat de vraag zich voornamelijk op dit segment richt terwijl juist in dit segment het aanbod beperkt blijft. Dit blijkt uit het meest recente EMEA Occupier Conditions Report Q4 2008 van Jones Lang LaSalle.

De huidige markt kenmerkt zich door:
• Een afname van de vraag naar kantoorruimte. In Nederland komt de totale opname van kantoorruimte in 2008 naar verwachting 40% lager uit ten opzichte van 2007. De markt ontwikkelt zich verder tot een aanbodmarkt.
• Huurprijsonderhandelingen worden ingegeven door een dalende trend van huurprijzen. Door de sterk afgenomen vraag in vrijwel alle markten, nemen incentives toe in de vorm van huurkortingen en huurvrije perioden.
• Als logisch gevolg van de afname in de vraag is de leegstand toegenomen. Toch blijft de stijging van het aanbod beperkt, mede vanwege het uitstel van nieuwbouwprojecten.

De vraag zal zich voornamelijk richten op A-kwaliteit kantoorruimte op strategische locaties, terwijl juist het aanbod in dat segment beperkt blijft.

Roeland Houtman, directeur Corporate Solutions van Jones Lang LaSalle in Nederland zegt over de gebuikersmarkt: “De uitdagingen nemen toe. Het vertrouwen van het bedrijfsleven is op het laagste niveau sinds de jaren ’90. De economische groeiverwachtingen zijn negatief, in Nederland bijvoorbeeld wordt voor 2009 volgens het CBP een negatieve economische groei van -0,75% tot -2,0% verwacht. Bedrijven ontkennen de huidige situatie niet langer en bekijken momenteel de mogelijkheden om in te krimpen en efficiencyslagen te maken ten aanzien van hun huisvesting.”

Kijkend naar de toekomst vervolgt hij: “Dit is hèt moment voor Corporate vastgoed teams om zich te verdiepen in de veranderende behoeften van hun eigen organisatie, de daaruit voortvloeiende strategische mogelijkheden en de marktomstandigheden waarin deze benut kunnen worden. Eén van de mogelijkheden is in te zetten op duurzaamheidoplossingen op het gebied van huisvesting. Groene investeringen compenseren enerzijds de vraaguitval in de economie, terwijl deze anderzijds op relatief korte termijn al tot besparingen kunnen leiden”.