Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Den Haag / Scheveningen

Leden IVBN ontvangen Gouden Baksteen 2011 op 20e Vastgoedsymposium Jones Lang LaSalle

Gedegen resultaten en belangrijke bijdrage aan transparantie van de sector over afgelopen 20 jaar maken Nederlandse institutionele beleggers en vastgoedfondsen allen winnaar van de Gouden Baksteen 2011


Scheveningen/Den Haag, 21 september 2011 - De Gouden Baksteen is een prijs die is gekoppeld aan het jaarlijkse onderzoek van Jones Lang LaSalle naar het vastgoedbeleggingsbeleid van institutionele beleggers en vastgoedfondsen in Nederland. Tijdens het 20e Vastgoedsymposium van Jones Lang LaSalle, dat vandaag plaatsvond in het Kurhaus in Scheveningen, is de prijs uitgereikt aan de leden van IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland. Normaal gesproken wordt de prijs uitgereikt aan een door de beleggers uit het onderzoek genomineerde belegger. Ter gelegenheid van het 20e jubileum van het symposium, dat het thema ‘Generations in Real Estate’ droeg, is hierop voor dit jaar een uitzondering gemaakt. Met de uitreiking aan de leden van IVBN symboliseert Jones Lang LaSalle het compliment dat zij alle institutionele beleggers en vastgoedfondsen wil maken over hun gedegen prestaties over de afgelopen 20 jaar. In plaats van een ‘Vastgoedbelegger van het jaar’ mogen alle institutionele beleggers en vastgoedfondsen zich een jaar lang ‘Vastgoedbelegger van het jaar’ noemen. Hans Copier, voorzitter van IVBN ontving de prijs uit handen van Marijn Snijders, CCO Jones Lang LaSalle Nederland.
 
Marijn Snijders, CCO Jones Lang LaSalle Nederland: “De leden van IVBN hebben de afgelopen 20 jaar meegewerkt aan ons onderzoek. Hiermee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan meer transparantie in de vastgoedmarkt, niet alleen voor marktpartijen maar ook voor overheden en onderwijsinstellingen. Daarnaast hebben zij de afgelopen 20 jaar gezorgd voor een goed en stabiel resultaat van hun portefeuilles. Voor ons alle reden om deze belangrijke investeerders dit jaar de Gouden Baksteen toe te kennen.”
 
Hans Copier, voorzitter IVBN, reageerde blij verrast op de uitverkiezing: “Het is uiteraard nooit in onze gedachten opgekomen dat de leden van IVBN gezamenlijk deze erkenning in ontvangst zouden mogen nemen omdat de prijs altijd individueel wordt toegekend. Maar we vinden het natuurlijk heel mooi en een sympathiek gebaar. En ja, het klopt ook, institutionele beleggers hebben de afgelopen jaren zorgvuldige afwegingen gemaakt met als resultaat goede rendementen en relatief lage leegstand in de portefeuilles. Maar dat wordt natuurlijk ook wel van deze partijen verwacht. Zij beheren de pensioen- en verzekeringsgelden van alle Nederlanders, daar moet je goed maar vooral ook zorgvuldig mee omgaan. Dit compliment in de vorm van de Gouden Baksteen is een steuntje in de rug in deze toch wel roerige tijden voor beleggers. Sinds de oprichting van IVBN, nu 16 jaar geleden, hebben we grote vooruitgang geboekt in professionaliteit, transparantie en integriteit. Vastgoedbeleggingen zijn niet alleen een hoeksteen voor pensioenbeleggingen, maar wij zijn tevens een maatschappelijk partner in de gebouwde omgeving. Vastgoed zorgt voor huisvesting van mensen en bedrijven en door lange termijn investeringen wordt de kwaliteit van de gebouwde omgeving verbeterd. Laten we daarom zuinig zijn op ruimtegebruik; goede ruimtelijke ordening is essentieel.”
 
Eric de Clercq Zubli: “Omdat wij vandaag ons 20e jubileum vieren hebben wij dit jaar een andere keuze gemaakt in de uitreiking van de Gouden Baksteen. Dit heeft te maken met onze terugblik op de onderzoeksresultaten van de afgelopen 20 jaar die we met elkaar hebben vergeleken. Hieruit blijkt dat de prestaties van institutionele beleggers en vastgoedfondsen, in relatie tot de prestaties van de andere beleggers, opvallend goed zijn. Er zijn prima rendementen gehaald en de leegstand in de portefeuilles van deze beleggers ligt gemiddeld op vier tot acht procent. Aanzienlijk lager dan het totaalbeeld in de markt.”
 
Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000 gekoppeld dat de winnaar kan besteden aan een door hem gekozen doel. De heer Copier liet weten dat het geldbedrag van € 5000 door IVBN wordt verdubbeld en wordt aangewend voor onderzoek. IVBN wil de innovatie in de Nederlandse markt stimuleren en wil in samenwerking met de wetenschap onderzoek doen naar hoe de professionele vastgoedbeleggingssector een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie. Hans Copier zegt hierover: “Ik hoop dat met een inventarisatie van ideeën uit de Nederlandse markt en met voorbeelden van vernieuwing en innovaties uit het buitenland, de vastgoedbeleggingssector behulpzaam kan zijn de Nederlandse economie te stimuleren.”