Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle introduceert Tétris Turnkey Solutions ook in Nederland

100% dochterorganisatie richt zich op inrichting en herontwikkeling van vastgoed


Amsterdam, 21 september 2011 – Jones Lang LaSalle introduceert vandaag Tétris Turnkey Solutions, een 100% dochteronderneming van Jones Lang LaSalle Nederland. Tétris speelt in op de vraag van kantoorgebruikers naar kantoren die beschikken over alle moderne faciliteiten en een antwoord geven op nieuwe werkplekstrategieën, zoals ‘Het Nieuwe Werken’.

Tétris organiseert de complete aanpassing van gebouwen inclusief de losse en vaste inrichting. Van conceptontwikkeling, ontwerp en advies tot projectmanagement en de daadwerkelijke inrichtingswerkzaamheden. Daarnaast houdt Tétris zich – onder aansturing van de gebruiker, de vastgoedbelegger of gemeente - bezig met het herontwikkelen van vastgoed. Jones Lang LaSalle voorziet een explosieve behoefte aan deze diensten omdat, ondanks de zorgwekkende leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt, er een groot tekort is aan kantoren die aansluiten bij de behoeften van kantoorgebruikers van nu.

Paul Stevens, Managing Director van Tétris Turnkey Solutions in Nederland: “Onderzoek van Jones Lang LaSalle van begin 2011 heeft aangetoond dat naar verwachting meer dan de helft van de kantorenvoorraad in Nederland moet worden aangepast aan nieuwe werkplekstrategieën. Kantoorgebruikers en beleggers zullen dit op uiteenlopende manieren gaan doen. Een deel van de voorraad wordt herontwikkeld, een deel van de kantoorgebruikers gaat verhuizen en een deel concentreert zich op de introductie van nieuwe werkplekstrategieën binnen het bestaande gebouw. Wat alle partijen gemeen hebben, is dat ze kostenbesparingsprogramma’s moeten gaan doorvoeren en gaan besparen op huisvestingskosten. Dan is het wel zo prettig dat je ervan uit kunt gaan dat je na gunning van de opdracht niet meer voor onvoorziene kosten komt te staan. Met een door onszelf ontwikkelde projectmanagementsystematiek kunnen onze opdrachtgevers er altijd op rekenen dat wij projecten afronden volgens de overeengekomen kwaliteit-, tijd- en budgetafspraken.”

Uniek aan de Tétris-aanpak is dat de (gewenste) cultuur van de organisatie altijd het uitgangspunt vormt voor de inrichtingswensen van de opdrachtgevers. De projectmanagementsystematiek maakt een heldere communicatie met alle vertegenwoordigers van de opdrachtgever mogelijk, zodat de wensen en eisen snel en doelmatig in kaart zijn te brengen.

Eric de Clercq Zubli, CEO Jones Lang LaSalle Nederland: “Jones Lang LaSalle is er van overtuigd dat er behoefte is aan een organisatie zoals Tétris Turnkey Solutions. Om de herontwikkelingsopgave waarvoor Nederland nu staat succesvol te realiseren moeten alle betrokken partijen bij elkaar worden gebracht: van beleggers tot gemeenten en projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven en inrichters tot kantoorgebruikers. Dat is waar wij al jaren sterk in zijn, we kennen al deze partijen, hun belangen en hun ambities. Daarmee leggen we een sterke basis voor Tétris Turnkey Solutions in Nederland. Daar komt bij dat we onder andere in Frankrijk, Portugal, België en in Spanje het succes van Tétris al hebben gezien. Ik ben er van overtuigd dat we dit succes kunnen doortrekken naar de Nederlandse markt. Juist ook omdat wij hier de eerste vastgoedadviseur zijn die een dergelijke turnkey-oplossing biedt.”

De gebruikersmarkt 2011
Onderzoek onder kantoorgebruikers in februari 2011 toonde aan dat 60 procent van de kantoorgebruikers binnen vijf jaar hun kantoorgebouw wil aanpassen aan Het Nieuwe Werken en de bezettingsgraad van werkplekken wil verhogen. Jones Lang LaSalle kondigde toen al aan dat het creëren van ‘winning workplaces’ (flexibele, inspirerende omgevingen en ontmoetingsplekken, met toegang tot alle faciliteiten die gericht zijn op een optimale work/life-balance) een cruciale factor is in het winnen van de strijd om talent op de arbeidsmarkt. Een strijd die in hoge mate wordt gedreven door demografische veranderingen, zoals vergrijzing en druk op meer arbeidsparticipatie van de totale beroepsbevolking.

Over Tétris Turnkey Solutions
De dienstverlening van Tétris Turnkey Solutions is een versterking van de werkzaamheden van de afdeling Project & Development Services. Tétris Turnkey Solutions adviseert en ondersteunt vastgoedbeleggers en kantoorgebruikers bij het (her)ontwikkelen van vastgoed en het compleet inrichten daarvan. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van innovatieve, inspirerende en duurzame werkplekoplossingen. De dienstverlening omvat ontwerp, advies, projectmanagement en inrichtingswerkzaamheden. Tétris biedt opdrachtgevers één aanspreekpunt en draagt het volledige financiële risico van de projecten. Daarbij wordt altijd samengewerkt met vooraf zorgvuldig geselecteerde ‘preferred suppliers’, waarbij prijs, kwaliteit en service in een optimaal evenwicht zijn.
Vorig jaar is ook in België, Luxemburg, Italië, het Verenigd Koninkrijk en in Portugal de Tétris-dienstverlening geïntroduceerd. Alleen al Frankrijk, Portugal en Spanje realiseerden in 2009 gezamenlijk een omzet van 55 miljoen dollar.