Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

In 2010 is 80.800 m2 aan kantoorruimte opgenomen in Zuidas

AMSTERDAM - In 2010 is in totaal 80.800 m2 vvo aan kantoorruimte opgenomen in Zuidas Amsterdam. Dit volume is hoger dan het opnamevolume in geheel 2009.


Dit blijkt uit de jaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor, die Jones Lang LaSalle in opdracht van dienst Zuidas Amsterdam opstelt.

De grootste kantoorgebruikers op de zuidas zijn de banken en financiële instellingen (25%), gevolgd door rechtskundige en juridische dienstverlening (20%). Het aandeel van deze twee groepen is wel afgenomen ten opzichte van eind 2009.
Sterk aanwezige nationaliteiten zijn het Verenigd Koninkrijk (13%) en de Verenigde Staten (9%). Doordat er geen opleveringen hebben plaatsgevonden, blijft circa tweederde van de voorraad gebouwen groter dan 20.000 m² vvo.
De gemiddelde gerealiseerde huurprijs op de Zuidas is toegenomen van € 295,- per m² vvo naar circa € 305,- per m² vvo halverwege 2010. Met name de transacties in gebouw Symphony hebben bijgedragen aan deze stijging in de eerste helft van 2010.

De tophuur en incentives zijn stabiel gebleven. De huidige tophuur bedraagt € 335,- per m² vvo. Het aantal maanden huurvrij valt in een bandbreedte van 9 tot 15 maanden (gemiddeld 12 maanden) op een standaard huurcontract van 5+5 jaar.

Grootste transacties betroffen Deloitte & AKD (35.000 m² vvo, historisch gecorrigeerd), The Royal Bank of Scotland (9.300 m² vvo) en Spaces (8.900 m² vvo).
Het aanbod kantoorruimte op de Zuidas is gedaald in het tweede halfjaar van 2010.

Het aanbod op de Zuidas bedroeg aan het eind van het vierde kwartaal van 2010 circa 79.600 m² vvo. Dit aanbod is inclusief het metrage dat door Spaces (5.200 m² vvo) aan de markt wordt aangeboden, en komt overeen met een leegstandspercentage van 12,2%.

Het huidige leegstandspercentage op de Zuidas ligt ruim onder het Amsterdams en landelijke gemiddelde van respectievelijk 16,7% en 14,8% en is tevens laag te noemen voor een kantorenlocatie met recentelijk een groot volume aan opleveringen.

Het aanbod concentreerde zich de afgelopen jaren voornamelijk aan de flanken van het Zuidas gebied. Momenteel zijn de 4 grootste beschikbare volumes echter aanwezig in de centrumgebieden.

Het grootste aanbod betreft de kantoorgebouwen UN Studio (13.300 m² vvo), Symphony (10.400 m² vvo), Prinses Irenestraat 31-33 (6.800 m² vvo) en FOZ gebouw (5.900 m² vvo).