Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Update Jones Lang LaSalle: gevolgen economische crisis voor wereldwijde commerciële vastgoedmarkten – maart 2009


Amsterdam, 17 maart 2009 – In de maart 2009 editie van de Global Market Perspective geven de experts van Jones Lang Lasalle een wereldwijd perspectief op de huidige stand van zaken van commercieel vastgoed en de invloed van de aanhoudende krediet- en economische crisis hierop. Het wereldwijde team gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de groei, waaronder:
 
• Uit Jones Lang LaSalles Global Real Estate Health Monitor, waarin de belangrijkste gezondheidsindicatoren van de wereldwijde markt voor commercieel vastgoed worden geanalyseerd, blijkt dat er talloze onzekerheden zijn en dat de meeste macro-indicatoren nog altijd op een neerwaartse trend duiden.

• Het herstel van de wereldwijde vastgoedmarkt laat nog op zich wachten doordat er onzekerheid heerst over de wereldeconomie, het effect van fiscale stimuleringsmaatregelen, en de kwantitatieve versoepeling van effectievere internationale regelgeving voor de financiële sector.

• De kredietmarkten zijn de afgelopen weken verder gekrompen en staan alleen nog open voor de meest kredietwaardige zakelijke kopers. In Nederland worden leningen verstrekt in het geval van kwalitatief hoogwaardig vastgoed, tegen hogere opslagen en met grotere inbreng van eigen vermogen

• In veel wereldwijde markten vinden nog steeds prijsdalingen van vastgoed plaats – in sommige gevallen oplopend tot wel 20%. Met name de secundaire markt heeft te maken met grote prijsdalingen.  Voor de toplocaties in Nederland wordt een minder heftige prijsdaling verwacht.

• Beleggers zullen zich focussen op het veilig stellen van toekomstige huurinkomsten, waarbij ze zowel de lokale marktomstandigheden als de vooruitzichten voor specifieke bedrijfssectoren goed monitoren. Verder zullen zij zich dit jaar weer op ”core” markten en producten concentreren, om de liquiditeit van hun portfolio’s te garanderen. Transacties zullen voornamelijk plaatsvinden in markten met een hoge mate van transparantie en geringere macro-economische risico’s.

• Beleggers proberen kwalitatief minder vastgoed te verkopen, om zo geld vrij te maken om “prime” vastgoed aan te kopen. Door de recente prijsdalingen zijn er aantrekkelijke opportunities in de meer liquide markten.

• Vanwege de economische erosie en de onzekerheid over hun eigen winstverwachtingen zijn corporate gebruikers begonnen te bezuinigen. Ze keren terug naar hun kerntaken en -structuren in plaats van uit te breiden. Huisvestingstrategieën staan daarbij in het teken van concentratie, consolidatie en inkrimping.

• Uit de Randstad Office Market Outlook publicatie van Jones Lang LaSalle blijkt dat een vijfde van de kantoorgebruikers een afnemende ruimtebehoefte verwacht. Deze cijfers worden bevestigd door de recente Conjunctuurenquete Nederland van VNO-NCW. Voor heel 2009 wordt uitgegaan van een afname van het opnamevolume op de Nederlandse kantorenmarkt van circa ongeveer 30% ten opzichte van 2008.

• Daarnaast gaan veel corporate gebruikers over tot sale en leaseback transacties, wat zorgt voor enige dynamiek op de beleggersmarkt. Niet alleen verkopen zijn hun corporate vastgoed, sommige gebruikers bekijken de mogelijkheden om hoofdkantoren of regionale kantoren aan te kopen tegen aantrekkelijke prijzen.