Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Leegstandsverordening Amsterdam pakt oorzaken niet aan

Jones Lang LaSalle: “ondersteunen werkt beter dan straffen en sloop is onontkoombaar”


Amsterdam, 27 januari 2011 – De gemeenteraad van Amsterdam heeft vandaag de leegstandsmotie van de wethouders Van Poelgeest en Ossel aangenomen. Met de leegstandsverordening wil de gemeente Amsterdam de structurele leegstand van kantoren aanpakken met als ultieme maatregel dat de gemeente een boete oplegt of een gebruiker voor een leegstaand kantoor kan aanwijzen.

Jones Lang LaSalle, een van de grootste vastgoedadviseurs wereldwijd, waardeert alle initiatieven gericht op het aanpakken van de leegstand op de kantorenmarkt. De vastgoedadviseur is dan ook positief over het belang dat Amsterdam hecht aan het aanpakken van de problematische leegstand in de stad, maar betwijfelt of de leegstandsverordening wel het juiste signaal afgeeft. Zo zegt Jones Lang LaSalle dat het ondenkbaar is dat kantoorgebruikers worden gedwongen voor panden te kiezen juist nu de kwaliteit van de werkplek steeds belangrijker wordt.
Marijn Snijders, Jones Lang LaSalle Nederland: ‘Wij hebben ernstige twijfels over de effecten van deze verordening en vragen ons bovendien af of deze maatregel zal standhouden voor de rechter. Jones Lang LaSalle gelooft in stimuleringsmaatregelen, zoals subsidies voor duurzaam renoveren van gebouwen, financieringskortingen bij duurzame renovatie en het financieel aantrekkelijker maken van investeringen in bestaande gebouwen. Slooppremies en fiscale voordelen voor sloop zijn onontkoombaar als je het probleem echt wilt oplossen; er zijn eenvoudigweg te weinig huurders voor de beschikbare hoeveelheid kantoorruimte. Met deze leegstandsverordening wordt grof geschut ingezet en draaien uiteindelijk alleen de beleggers voor de gevolgen op. Overheid en markt hebben samen een verantwoordelijkheid om het gezamenlijk gecreëerde probleem op te lossen.”

Ook de markt moet verantwoordelijkheid nemen
Er is sprake van een absoluut overschot aan onverhuurbare vierkante meters kantoorruimte. Door het uitblijven van economische groei in combinatie met ontwikkelingen zoals ‘Het Nieuwe Werken’, zal een aanzienlijk deel van de nu leegstaande panden ook de komende jaren niet meer worden verhuurd. “Er is te veel ruimte op de kantorenmarkt en vooral de marktpartijen hebben een belangrijke rol in het oplossen van dit probleem”, stelt Snijders. “Zowel de markt als de overheid zijn de afgelopen jaren veroorzakers geweest van het probleem. De oplossing zal nu ook van beide kanten moeten komen. Wij vinden dat de overheid een rol moet spelen op het gebied van het ruimtelijke ordeningsvraagstuk en dat de lokale overheid met concrete oplossingen moet komen in de vorm van zowel stimuleringsmaatregelen als beperkende maatregelen. Hierbij is het belangrijk dat beide (lokale overheid en markt) goed weten wat de ontwikkelingen zijn bij kantoorgebruikers én beleggers: welke ontwikkelingen zien zij, voor welke dilemma’s zien zij zich gesteld en wat zijn hun (toekomstige) behoeften. Dáárop moet worden ingespeeld bij stedelijke vernieuwing en herontwikkeling.”

Jones Lang LaSalle introduceerde eind vorig jaar de afdeling Redevelopment Solutions. Deze afdeling werkt volgens het Real Demand-concept dat ertoe leidt dat de functionaliteit van gebouwen beter aansluit op de marktvraag. John Rovers, Head of Redevelopment Solutions: “Werkgevers en werknemers stellen verschillende eisen aan hun werk- en leefomgeving. Om de onbalans tussen vraag en aanbod op de vastgoedmarkt aan te pakken is een antwoord nodig op de vraag waar mensen willen werken, wonen, leven en recreëren. Herontwikkeling en/of transformatie kan die onbalans herstellen. Waarbij bovendien ruimte ontstaat voor duurzaamheidsaspecten. Met de Real Demand-aanpak worden panden weer verhuurbaar en krijgen leegstaande kantoren een nieuwe bestemming zoals wonen, winkelen of verzorgen.

Jones Lang LaSalle zal de komende tijd gemeenten actief ondersteunen bij het aandragen van structurele oplossingen voor de leegstandsproblematiek. De vastgoedadviseur omarmt het initiatief van de gemeente Amsterdam op het gebied van de kantorenloods en de hotelloods. Over de invoering van boetes wijst Jones Lang LaSalle er tot slot op dat dit een slecht signaal is naar buitenlandse investeerders die voor de kantorenmarkt een belangrijke rol spelen.