Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Gebruikersmarkten voor commercieel vastgoed in EMEA- landen stabiliseren

Vastgoedgebruikers blijven voorzichtig volgens Jones Lang LaSalle’s EMEA Occupier Conditions Report Q4 2010


Amsterdam, 25 januari 2010 – Kantoorgebruikers blijven voorzichtig en benutten slechts zeer selectief kansen voor verdere groei van hun eigen corporate vastgoedportefeuille. Huurders van kantoorruimte richten zich primair op consolidatie, efficiencyverbetering en/of upgrading van hun bestaande huisvesting. Dit blijkt uit het meest recente EMEA Occupier Conditions rapport van Jones Lang LaSalle.

Roeland Houtman, Director Corporate Solutions Jones Lang LaSalle Nederland: “De dynamiek op de gebruikersmarkt voor commercieel vastgoed speelt zich noodzakelijkerwijs af binnen de bestaande kantorenvoorraad. Door uitstel van nieuwbouw zien we de afgelopen jaren namelijk een beperkte stijging van nieuw aanbod. Dit heeft in Europa inmiddels geleid tot een stabilisering en soms zelfs een lichte stijging van tophuren. Voor corporate vastgoedmanagers betekent dit dat zij niet langer kunnen vertrouwen op de onderliggende marktdynamiek als het gaat om het realiseren van uitdagende doelstellingen ten aanzien van kostenbesparingen. Zij worden gedwongen tot strategische acties, zoals investeren in duurzaamheid, werkplekinnovatie en- strategieën of herontwikkeling. De vertrouwde mechanismen - oftewel de gevestigde cultuur - in de vastgoedmarkt die zijn gebaseerd op het verwerven en gebruiken van kantoorruimte, houden sinds de financiële crisis geen stand meer.”

In het EMEA Occupier Conditions rapport van Jones Lang LaSalle worden de belangrijkste kenmerken voor succesvolle corporate vastgoedmanagers als volgt benoemd:

• minder focus op tactisch beheer van vastgoed en meer focus op strategische, baanbrekende initiatieven en concepten die de gevestigde cultuur op het gebied van corporate vastgoed aan de orde stellen;

• grotere betrokkenheid van bestuurders en van hoger  management bij vastgoedbeslissingen;

• betere, meer nauwkeurige en tijdige rapportage over de corporate vastgoedportefeuille aan bestuurders en hoger management;

• ontwikkeling naar de rol van strategisch adviseur voor bestuur en hoger management in de eigen organisatie. om van daaruit de gevestigde visie op het portefeuillebeleid aan de orde te stellen;

• vermogen om de druk op selectieve groei te combineren met de vaak grote druk op inkrimping van de vastgoedportefeuille.

Ruben Langbroek, Head of Research Jones Lang LaSalle Nederland, voegt hier aan toe: "De financiële crisis en de economische recessie hebben er toe geleid dat er belangrijke cultuurveranderingen moeten plaatsvinden in de corporate vastgoedsector. Creatiever, breder en meer strategisch denken zijn hierin belangrijk, maar zeker ook het vergroten van deskundigheid en ervaring op het gebied van portefeuillebeleid en werkplekstrategieën. De rol en verantwoordelijkheid van de corporate vastgoedmanager zal blijvend moeten veranderen.”

Houtman vult aan: “In 2011 zullen we belangrijke veranderingen zien binnen de interne corporate vastgoedfunctie bij kantoorhoudende organisaties, zodat deze teams weer kunnen gaan floreren. Het diepste punt in de vastgoedmarkt is achter de rug. Er zal een nauwere samenwerking worden gezocht met externe vastgoedadviseurs. Corporate vastgoedteams zullen hun externe adviseurs zeker ook gaan inzetten voor strategische ondersteuning en het vergroten van de eigen kennis en kunde. Wij anticiperen dan ook op een verdere professionalisering van de samenwerking, zeker bij kantoorgebruikers in de Europese landen.”