Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle presenteert huurprijsontwikkelingen winkelvastgoed 2010

Jones Lang LaSalle rapporteert de huurprijsontwikkelingen op de Nederlandse winkelvastgoedmarkt in 2010.


Polarisatie winkelvastgoed zet door:
· Herstel topwinkelgebieden in de grote steden
· Oplopend verschil tussen A1-locaties en aanloopstraten in alle steden

Amsterdam, 29 december 2010 - Jones Lang LaSalle rapporteert vandaag de huurprijsontwikkelingen op de Nederlandse winkelvastgoedmarkt in 2010. Hoewel er gemiddeld nog steeds sprake is van een lichte daling op A1-winkellocaties, is deze minder groot dan vorig jaar.  In de grote steden is er sprake van herstel, in middelgrote en kleine steden is nog steeds sprake van een lichte daling van de huurprijzen. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn:
· Stijging van huurprijzen op A1-locaties in Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.
· Stabilisatie van de huurprijzen op A1-locaties in middelgrote steden zoals Leeuwarden, Heerlen, Alphen aan den Rijn, Oosterhout   en Zwijndrecht.
· Lichte daling van de huurprijzen op A1-locaties in kleine steden.

Tophuren
De huurprijzen op A1-winkellocaties in de zes grootste winkelsteden (Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven) lieten in 2010 een lichte stijging zien van gemiddeld 0,3 procent (gecorrigeerd voor inflatie). Richard Dallinga, Directeur Retail Jones Lang LaSalle Nederland zegt hierover: “In 2009 noteerden wij nog een daling van de winkelhuren op de A1-locaties in de grootste steden. We zien nu een gematigd herstel met pieken in steden als Amsterdam, waar de huurprijzen het sterkst stegen, en Den Haag waar de huurprijzen harder stegen dan de inflatie. Op deze locaties blijft de vraag naar winkelunits onverminderd groot bij een schaars aanbod. In de rest van Nederland ligt dat anders, daar hebben we te maken met leegstand en een afnemende vraag. Net als in andere vastgoedsectoren zien we dus ook in de winkelvastgoedmarkt de polarisatie doorzetten: wat sterk is wordt sterker en wat zwak is wordt zwakker.”

De tophuren van de zes belangrijkste Nederlandse A1-winkellocaties zijn:
1. Kalverstraat in Amsterdam  -  € 2.400,00
2. Grote Staat in Maastricht  -  € 1.690,00
3. De Lange Elisabethstraat in Utrecht  -  € 1.635,00
4. Lijnbaan in Rotterdam  -  € 1.585,00
5. Spuistraat in Den Haag  -  € 1.400,00
6. Demer in Eindhoven  -  € 1.380,00

Huurprijsontwikkelingen A1-winkelgebieden
In 2010 zijn de winkelhuurprijzen voor winkelunits op A1-winkellocaties gemiddeld met circa 0,4 procent gedaald (gecorrigeerd voor inflatie). In 2009 nam de vraag naar winkelvastgoed door de economische crisis al sterk af, met als gevolg een daling van de huurprijzen. Vorig jaar daalden de huurprijzen van A1-winkelgebieden in Nederland gemiddeld met 0,6 procent. In 2008 en 2007 was nog sprake van een stijging, van respectievelijk 1,1 procent en 1,3 procent (eveneens gecorrigeerd voor inflatie).

Ruben Langbroek, Head of Research Jones Lang LaSalle Nederland: “De recessie heeft nog steeds een grote invloed op de winkelhuurprijzen. Dit was het sterkst merkbaar op de A1-locaties in de kleine en middelgrote steden. In de middelgrote steden tonen stabiliserende huurprijzen de eerste tekenen van herstel; in de kleinere steden is er nog steeds sprake van dalende huurprijzen. De vraag naar winkelruimte in steden kleiner dan 40.000 inwoners blijft nog gering en heeft zich gedurende 2010 vertaald in dalende huurprijzen. Ten opzichte van 2009 is de vraag van retailers naar winkelruimte in 2010 licht gestegen, hoewel de vraag zich voornamelijk concentreerde op de toplocaties in de hoofdwinkelgebieden. Retailers zijn door de recessie kritischer geworden in hun keuze voor huisvesting. Ook de vraag naar specifieke locaties binnen A1-winkelgebieden verschilt sterk; retailers prefereren de locaties met de hoogste bezoekersstromen. In de meeste steden is er sprake van overaanbod, waardoor retailers ook in de positie zijn om te kiezen.”

Toekomstperspectief
Langbroek vervolgt: “De Nederlandse economie liet in 2010 een voorzichtig herstel zien. Het optimisme onder producenten en consumenten is sterk verbeterd ten opzichte van 2008 en 2009, maar ligt nog ver onder het niveau van 2007. Er bestaat nog veel onzekerheid onder consumenten. Dit komt vooral door het uitblijven van duidelijk economisch herstel, de relatief hoge werkloosheidscijfers en onzekerheid over de effecten van de aankomende overheidsbezuinigingen. Wij verwachten dat de detailhandelsbestedingen in 2011 rond het niveau van 2010 uitkomen, om pas rond het begin van 2012 een meer structurele groei te laten zien.”
Naast de economische ontwikkelingen zijn er volgens Jones Lang LaSalle meer veranderingen op handen in het winkellandschap die effect zullen hebben op de huurprijzen in A1-winkelgebieden. De traditionele winkelgebieden veranderen en zullen de komende jaren een andere functie krijgen.

Dallinga licht toe: “Deze functieverandering wordt gedreven door de noodzaak een unieke winkelervaring te bieden aan consumenten. Merkbeleving en winkelervaring moeten het antwoord gaan vormen van de fysieke winkels op het succes van internetwinkels. Er komt een grotere dynamiek in het winkellandschap en de omvang van het kernwinkelgebied neemt af. Winkelcentra worden compacter, doordat het aantal retailers in de kleine en middelgrote steden afneemt. Vooral voor winkelgebieden in kleine steden geldt dat zij zich zullen moeten onderscheiden in kwaliteit in combinatie met aantrekkelijk lokaal ondernemerschap.”

Volgens Jones Lang LaSalle ontstaat er een groter verschil tussen de vraag naar A1-winkelgebieden in grote steden en de vraag naar winkelunits in A1-winkelgebieden in kleinere steden. Op A1-locaties in de kleine en middelgrote steden blijft het huurprijsniveau naar verwachting tot eind 2011 gelijk of zal het licht dalen. Voor de huurprijzen van winkelunits in het A1-winkelgebied van de grote steden wordt een lichte stijging van de huurprijzen verwacht. In de grote steden zal de vraag naar winkelruimte in aanloopstraten en buiten de centrale winkelgebieden verder blijven afnemen, waardoor huurprijzen in deze gebieden verder dalen.