Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Directe beleggingen in commercieel vastgoed in EMEA-regio stijgen 40 procent in 2010

Jones Lang LaSalle kijkt terug en blikt vooruit op de Europese vastgoedbeleggingsmarkt


Amsterdam, 21 december 2010– Directe beleggingen in commercieel vastgoed in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zullen volgens Jones Lang LaSalle in 2010 uitkomen op € 100 miljard. Dit is een stijging van meer dan 40 procent ten opzichte van de volumes die werden gerealiseerd over het gehele jaar 2009.

De beleggingsactiviteit in de eerste drie kwartalen van 2010 zorgde al voor een grote voorsprong op het in 2009 behaalde niveau en Jones Lang LaSalle verwacht het jaar af te sluiten met een sterk vierde kwartaal. Jones Lang LaSalle schat dat directe vastgoedbeleggingstransacties in Europa in het vierde kwartaal een volume van € 31 miljard zullen bereiken, 35 procent meer dan in het derde kwartaal. Het vierde kwartaal is traditioneel het sterkste kwartaal van het jaar.

De trend van stijgende beleggingsvolumes was merkbaar in heel Europa, en vooral in Duitsland en Scandinavië. Daar wordt verwacht dat volumes over de eerste drie kwartalen bijna zullen verdubbelen en in het laatste kwartaal zelfs meer dan verdubbelen in vergelijking tot 2009. Dat resulteert in een totaal jaarvolume van ongeveer € 33,5 miljard in beide markten. Voor Centraal- en Oost-Europa bleef in 2010 het aandeel in de totale Europese transactievolumes stabiel op 6 procent. Transactievolumes in deze regio stegen met 42 procent ten opzichte van vorig jaar.

Grensoverschrijdende beleggingen bleven in 2010 steken op 50 procent. Jones Lang LaSalle verwacht dat dit percentage zal stijgen, omdat private-equity beleggers – vooral uit Azië en het Midden-Oosten, eerder dan gefinancierde partijen, zich blijven richten op gewild prime vastgoed op de Europese markten.

Eric de Clercq Zubli, Managing Director Jones Lang LaSalle Nederland, vertelt: “Het beleggerssentiment in Europa is positief – veel beleggers richten zich op het beschikbare prime vastgoed in Europa. Er zijn veel initiatieven gericht op het aantrekken van kapitaal, maar de beperkte beschikbaarheid van topproducten zet een rem op de beleggingsvolumes. De grote, liquide en transparante markten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zullen het merendeel van het kapitaal aantrekken, met een focus op Londen en Parijs. Maar beleggers zullen hun blik in geografische zin verruimen en ik verwacht verhoogde activiteit op de Scandinavische markt, in Midden- en Oost-Europa en in Moskou.”

Ruben Langbroek, Head of Reseach Jones Lang LaSalle Nederland: “We verwachten dat de Europese volumes van directe commercieel vastgoedbeleggingen in 2011 blijven stijgen met 25 tot 35 procent, tot ongeveer € 130 miljard. Dit gebeurt naar verwachting wel in een lager tempo dan dat we hebben gezien in 2010. De dynamiek van de directe vastgoedbeleggingsmarkt is fundamenteel gewijzigd door de grote veranderingen op de wereldwijde financieringsmarkten. Banken herstructureren nog altijd hun kredietportefeuilles, waardoor er minder kapitaal beschikbaar is. Ook kijken beleggers kritischer naar de specifieke risico’s binnen de verschillende vastgoedsectoren. In Nederland is er bijvoorbeeld veel aandacht voor retail en woningen, terwijl het aandeel kantorenbeleggingen relatief gezien is afgenomen.”

Eric de Clercq Zubli voegt hieraan toe: “Winkelvastgoed zal naar verwachting 30 procent van de Europese vastgoedbeleggingstransacties in 2010 voor zijn rekening nemen. We zien dat dit een gewilde sector is in beleggingsportefeuilles, vanwege het aantrekkelijke rendement/risicoprofiel. Ook voor 2011 verwachten we dat retail hoog op de agenda van internationale beleggers blijft staan.”

Schulden en strengere regulering hebben het herstel van de vastgoedbeleggingsmarkt vertraagd. Vooral de grensoverschrijdende kapitaalstromen waren zwakker in 2010, ondanks een stijging vanuit de ‘sovereign wealth funds’, Dat zijn beleggingsfondsen die worden beheerd door overheden, zoals China, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten en die zich richten op Europees vastgoed. De banken hebben de sleutel van de beleggingsmarkt in 2011 in handen, aangezien ze beide zijden van de vergelijking beïnvloeden. Ze zullen hun positie op het gebied van vastgoed moeten verkleinen en druk moeten uitoefenen op kredietnemers om te verkopen, maar anderzijds moeten ze ook nieuwe overeenkomsten financieren.

Eric de Clercq Zubli geeft uitleg: “We verwachten dat meer commercieel vastgoed te koop zal worden aangeboden. Vooral door de genationaliseerde banken in Europa, om zo het aandeel vastgoed in hun portefeuille te beperken. Waarschijnlijk zullen objecten of deelportefeuilles versneld op de markt worden gebracht. Daarnaast verwachten we een verdere prijsstijging van toch al relatief hooggeprijsd prime vastgoed, evenals een kortere toegestane termijn om achterstallige leningen af te lossen. Deze trend toont aan dat banken en financiers aanvoelen dat de markt voldoende hersteld is en dat ze een betere prijsstelling kunnen bereiken bij het naar de markt brengen van vastgoed.”

Ruben Langbroek, over de kapitaalbronnen: “Een aanzienlijke hoeveelheid van het aandelenkapitaal richt zich op vastgoed over de hele wereld. In combinatie met een positiever beleggerssentiment en verbeterde fundamentele marktfactoren, wordt van de kapitaalallocatie verwacht dat ze volgend jaar blijft stijgen. Dat meer bronnen kapitaal zullen verstrekken is belangrijk voor de stabiliteit van de markten. Niet alleen verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en publiek genoteerde grondbedrijven zullen blijven investeren. We verwachten ook een verhoogde activiteit van door derde partijen beheerde fondsen en particuliere beleggers zoals ‘family offices’. Ook de sovereign wealth funds blijven actief in 2011. Tot slot verwachten we vastgoedbeleggingsactiviteiten van enkele zeer welgestelde individuen (‘High Net Worth Individuals’). Beleggers zullen een sterke focus blijven leggen op de geografische keuze, aangezien overheidsschulden en een zekere inkomstenstroom cruciale factoren blijven voor de te hanteren beleggingsstrategie.”